Dagsarkiv: 8 april, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Pinsam spekulation av SvT


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6920628.ab

Mycket jag inte förstår med detta. Vad är syftet med en debatt? Det pågår en rättsprocess. En person sitter häktad misstänkt för grov misshandel och vållande till annans död.

Om man ska diskutera det rådande rättsläget så bjuder man in juridisk expertis. Att i nuläget ta en diskussion kring invandring och flyktingpolitik är ren och skär spekulation i en tragisk händelse.

Ska detta ändå diskuteras så förstår jag heller inte vad Sverigedemokraterna har där att göra. Det finns ingen särskild kompetens hos dom att tillvarata.

Åter ren spekulation i att man ska lyckas skapa en debatt som blir het och att man på så sätt ska få tittarsiffror.

Det är i förhållande till den drabbade familjen ren och otyglad cynism och ett public service företag borde absolut inte syssla med sådan verksamhet. Det finns inget skäl att stödja sådant genom att betala TV-licens.

Pinsamt SvT!

Svensk Myndighetskontroll: Rättsskandalen växer. Ben var plast och lim.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/quicks-benbitar-var-tra-och-lim_4536297.svd

Finns det någon som fortfarande har något förtroende kvar för det som kallas rättsväsendet? Det här är en sådan skandal att det är obegripligt svårt att ens tro att det inträffat. I målet centralt bevismaterial, ben från en förmodat mördad människa, visar sig vara plast och lim.

Hur i helvete är det möjligt?                                

kwastpuffen_1159896e.jpg

 

Ett misstag i dateringen t.ex hade kunnat vara förståeligt men att inte kunna skilja på ben och trä är så urbota dumt och dåligt att det är helt oförlåtligt. Kommer någon i fortsättningen att kunna lyssna till och godta ett analyssvar utan att en liten gnagande misstanke infinner sig och minnet går till den här händelsen?

Det är själva definitionen på förtroendekris och skepticism. Jag ska själv agera ombud i en rättslig process inom kort och att i rättssalen upprätthålla den respekt som är en grundläggande förutsättning för en acceptans av de bedömningar som rätten till slut kommer fram till, kommer definitivt att vara svårare i fortsättningen.

Tvivel kommer att finnas riktat mot det rättsväsende som ska vara uppburet av lag och omgärdat med förtroende, avseende såväl genomförandet av en ”fair trial” så som det uttrycks i Europakonventionen, samt en övertygelse om att ingen är skyldig till dess att en lagakraftvunnen dom finns som säger annat.

Detta förtroende har skadats på så många plan och i så många led att jag har svårt att se hur det ska kunna återupprättas inom en snar framtid.  Åklagaren Christer van der Kwast, har i det här sammanhanget mycket att stå till svars för och det är absolut nödvändigt att det ageras i den riktningen nu omedelbart utan att någon ytterligare tid förspills på märkliga förklaringar och undanflykter.

Riksåklagaren måste helt enkelt agera och inleda en utredning kring hela Tomas Quicks tidigare rättsprocess. Det innebär en granskning inte enbart av van der Kwast utan av samtliga berörda parter. Vilket ansvar har Säters sjukhus? Polisen och dess utredningsmän?

De domare som dömt på förebringad bevisning, har de uppfyllt sin lagreglerade undersökningsplikt att tillse att utredningen som ligger till grund för åtalet är komplett och korrekt? Advokat Borgströms roll i detta måste också granskas. För en åskådare till det som nu pågår och avslöjas framstår Clas Borgström närmast som att han tjänstgjort som åklagarbiträde.

Om jag tidigare hyst något tvivel avseende Quicks oskuld så är det tvivlet nu fullständigt borta. Det framstår som allt mer klart och tydligt, att det som har skett under de år som processen pågick är ett metodiskt snedvridande av befintliga uppgifter och informationer och då detta inte varit tillräckligt har man tillgripit rena falsarier.

En konsekvens av Quicks friande i de åtta fall som det handlar om totalt är att vi även måste inse att åtta mördare går lösa bland oss som ett direkt resultat av den inkompetens som uppvisats.

Vad är det mina debattmotståndare i integritetsdebattens olika ämnen brukar säga? Jo, visst ja. Om man bara har rent mjöl i påsen behöver man inte vara orolig.

Vem kan garantera att det inte är du som råkar ut för en överambitiös åklagare med dålig moral nästa gång? För sånt händer även här ”i vårt fina gamla Sverige.” 

                                                             

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Varför sån hysteri? Varför såna överdrifter?


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/farre-utreds-for-terrorkopplingar_4534811.svd

Nån gång ibland så dyker det upp en artikel eller ett nyhetsinslag, som kan se både anspråkslöst och oskyldigt ut men som till sitt innehåll ändå visar sig vara bärare av omvälvande fakta. Dessa i sin tur kan leda till slutsatser som kullkastar mycket av den argumentation som ena parten i en debatt använt.

Ett argument som ofta hörs är att den s.k massinvandringen lett till att Sverige är ett förlovat land för ett stort antal terrorgrupper som här kan finna avskildhet och i lugn och ro planera nya hemska dåd i världen. Några belägg för dessa välrepeterade uttalanden finns inte utan får hänföras till kategorin ”det är sånt som alla vet” åsikter.

”Som alla vet” argument är för övrigt otroligt irriterande. Det är påfallande ofta, då jag hör ett sådant uttalas, som jag upptäcker att det som sägs och som alla vet, är något som jag inte vet. Möjligen skulle detta kunna sägas tyda på att jag är Sveriges mest oinformerade människa men det ger å andra sidan mig tillfredsställelsen att omedelbart kunna konstatera att uttalandet är falskt.

Eftersom jag inte visste så visste ju inte alla!

Dagens artikel berättar att Säpo utreder allt färre ärenden med terroranknytning och de s.k. djupgranskningarna av personer minskade med 65% och under 2009 ville Säpo att Migrationsverket skulle avslå ansökan i tio av de 176 granskade fallen.

Enligt terrorexperten Magnus Ranstorp tyder inget på att Sverige har blivit varken mer eller mindre intressant för terrorister. Han menar att det finns en handfull personer i landet som är högintressanta för Säpo.

Det är här det bränner till lite för det som Ranstorp säger gör att jag med förnyad energi måste ställa frågor om vad i hela h-e som de senaste nio årens hysteriskt uppskruvade tongångar och terrorrubriker egentligen handlat om?

Har dessa, som jag länge ansett, skrivit och hävdat, enbart varit till för att skrämma oss till att acceptera all den lagstiftning som med hänvisning till olika hotbilder tvingats på oss? En rädd befolkning är en foglig befolkning. Minns ni hur FRA-lagen var absolut och oundgängligen nödvändig för att skydda oss mot allt som terrorister planerade att göra mot oss.

Ingen preciserade någonsin några hot men de var likväl överhängande och jättefarliga.

 

63632794c0ab3434.jpg

I ett inlägg för något år sedan kastade jag också fram tanken på mindervärdeskomplexet. Det vore ju närmast totalt förnedrande, om vi här uppe i det fantastiska Sverige, skulle betraktas som så oviktiga och betydelselösa att ingen ens skulle komma på tanken att smälla av åtminstone en liten bomb mot oss!?

10 ärenden med förslag till avslag på asylansökan och Säpo har att kontrollera en handfull misstänkta personer. Två av dessa möter ni för övrigt i artikeln. Läs, fundera och avgör sedan om ni tror att Säpos kompetens är tillräcklig för att hålla koll på dessa båda?

Det här gör också att Sverigedemokraternas mot invandrare specialinriktade budskap om farhågorna att massinvandringen släpar hit horder av galna och bombkastande muslimer, måste kunna sägas vara lätt överdriven. Eller ok, fullständigt rabiathysteriskt överdriven.

De har varit duktiga på att banka in vissa ord i folks medvetande och ett av orden är just massinvandring. Eftersom jag är en nyfiken typ så tänkte jag att man kanske borde kolla vad det begreppet innebär i konkreta siffror så jag kollade hos Migrationsverket och så här ser ”massinvandringen” ut.

Det handlar totalt om (år 2008) 101 171 personer. Ungefär så här fördelar de sig.

Knappt 18% är svenskar som bott utomlands o kommer hem. Ingen kan väl invända mot det antar jag?

ca 25% var arbetskraftsinvandrare som jobbar, betalar skatt o sköter sig själva. De bidrar bara och har täppt till hål i svensk arbetsmarknad som annars inte hade kunnat funka lika bra o därmed inte varit lika lönsamma.

Ung 30% är anhöriginvandrare, alltså make maka o barn till någon som enligt lag fått rätten att vara i landet. Ingen kan väl mena att familjer inte ska få vara tillsammans?

Ca. 9% är nordiska medborgare.

Återstår gör ca. 20 000 personer som är vad man i folkmun skulle kalla flyktingar. Det är ingen massinvandring och det klarar vi utan att förta oss. Med tanke på nativiteten i landet, som ligger en bra bit under två barn per par, så ska vi nog t.o.m vara tacksamma att befolkningen inte minskar.

Detta är sifferverkligheten och att kalla det här för massinvandring blir inte en korrekt beskrivning.

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: