Dagsarkiv: 7 april, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Vem tänker på offret?


http://www.aftonbladet.se/debatt/article6908862.ab

Läste artikeln av Katarina Wennstam och slogs av följande tanke.

Om man ensidigt väljer att visa sin upprördhet och sin avsky då den misstänkte gärningsmannen kommer från ett annat land och alltså inte uttrycker motsvarande upprördhet då gärningsmannen är svensk så är det ju inte själva brottet eller gärningen som fördöms utan förövaren.

Om det är förövaren man hatar blir brottet följaktligen endast en ursäkt för att få uttrycka det hatet som säkert hade kommit till uttryck ändå på ett eller annat sätt, förr eller senare.

En fråga återstår då. Vem tänker på offret?

Tillägg: hamnade senare på ledarsidan och det jag skrivit passade väl in på de tankegångar som framförs där.

http://www.aftonbladet.se/ledare/article6907719.ab

 

Svensk Myndighetskontroll: Politiker får jobbcoachning för 50000:- per person


http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article6907831.ab

Nu ska avdankade politiker få särskild coaching för att hitta nytt jobb efter den politiska karriären. Femtio tusen (50.000:-) per ledamot anslås för satsningen.

– Det är viktigt att ta tillvara på riksdagsledamöternas enorma kompetens, säger den nu arbetslösa Inger Segelström (S).

En kompetens som tydligen inte räcker till för att veta hur man söker jobb…… Hur kompetent är det på en skala….?

Svensk Myndighetskontroll: Den man älskar agar man!


Alliansregeringen består minsann inte enbart av batongviftande ickeliberaler med straff i blicken och medelålders damer med greddelina kuvert och skamstraff utan här finns också människor med en sexualsyn som väl kan sägas vara präglad av en skvätt moralpanik kanske.

Ett exempel på detta finner vi hos Yngve Svensson som är KD ledamot av kommunfullmäktige på Gotland. Han är, om jag nu förstått det hela rätt, bekymrad över homosexualitetens brister vad gäller biologisk funktion. http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5924847

Det tolkar jag som att han är orolig för reproducering och artens fortlevnad. Nå, alldeles bortsett från den aspekten så kan man ju som människa faktiskt ha sex av olika slag enkom för att man tycker det är både kul, skönt och avslappnande. Sedan vet jag inte riktigt om det övriga budskapet från Svensson är direkt ägnat att öka de svenska barnkullarna heller med tanke på att han vill att det ska predikas mer avhållsamhet……….

En som också är bekymrad är KD:s Europaparlamentskandidat och tidigare riksdagsledamot Per Landgren. Han har listat ut skälen till och grunderna för pedofili och pederasti som, enligt honom, är en logisk följd av homosexualitet. Någon källa eller vetenskaplig grund för detta antagande ges (av naturliga skäl) inte.

Rätten för homosexuella att adoptera har också föranlett många KD politiker att ta till vad jag får lov att kalla brösttoner eller kan man kalla följande genomtänkta uttalande något annat och mindre smickrande? Den som svarar för den här bredsidan från 2002 är Elisabeth Grönlund som då var KD politiker i Västerbotten. Det här är hennes uppfattning:

”Våld mot naturen Det kommer aldrig någonsin att bli något positivt av att vi i Sverige försöker göra något onaturligt naturligt. Det är att göra våld mot naturen, Naturen kommer att reagera tillbaka, vilket den redan har gjort. När kor får äta kadaver, det vill säga äta upp mjöl gjort på döda kor- vilket inte ingår i deras naturliga beteendemönster- då slår naturen bakut. När människan använder sexualiteten på ett onaturligt sätt – då slår naturen bakut. HIV och aids är talande bevis.”

Ja, då vet vi det….kor och kadaver…..hej o hå….!

Visste ni förresten att i skrivande stund så sitter Göran Hägglund och håller på en utredning i vilken KD:s representanter tycker att transsexuella som genomgår ett könsbyte också ska kastreras? Ett alls icke ofarligt ingrepp för en kvinna. En som delar den uppfattningen fast på ett mer handgripligt sätt är dåvarande KDU medlemmen och tillika 2:e vice ordf. i KDU Uddevalla Markus G Mattsson som finkänsligt uttryckte sin åsikt så här: ”Det borde vara skottpengar på sådana som genomgår operation på detta sätt”

Det, mina vänner, har jag svårt att se som ett uttryck för det kristna kärleksbudskapet men jag är ateist så vad vet väl jag om sådant

Avslutar med laestadianen och riksdagsledamoten Erling Wälivaara som i Nordnytt den 9 januari 2006 jämför homosexuella med kleptomaner och pyromaner.

Den som vill läsa fler citat av KD:s politiker kan ta den här länken: http://kd.just.nu/

Jag medger att en del av citaten har några år på nacken och att KD har hyfsat sitt språkbruk i dessa frågor. Jag är lika säker som någonsin på att de allra flesta, med dessa åsikter tagna direkt från ryggmärgen, fortfarande har samma grunduppfattning nu som då. Läpparnas bekännelse är något annat och vad gör man väl inte för att få delta i en alliansreggering? Maud lagar ju så gott kaffe….

Det här har jag skrivit som en bakgrund till och en förklaring av varför jag tror att KD nu har tagit upp Johan Pehrsons handske och börjat uttrycka starka repressiva åsikter i debatten om brott och straff. När det gäller brottslingar så är opinionen just nu sådan att gamla unkna tankar grundade på hämnd och vedergällning som viktiga delar av svensk rättspolitik är gångbara.

Så nu har man hittat en ny grupp att slösa sin kristna kärlek på och att vara hårdare än andra och än mer repressiv gör ju inget eftersom alla vet ju att den man älskar agar man. Lite sådär kristet och med kärlek. Undrar bara om den som agas verkligen förstår att det är för hans eget bästa?

Med de åsikter som KD uttryckt tidigare kring sexualitet är det nu ingalunda förvånande att de sluter upp på Johan Pehrsons sida. Frågan inför valet är om det är dessa åsikter som ska vinna i styrka i riksdagen eller om valresultatet kommer att innebära att de tvingas till en reträtt?


alliansenallinsane_78841369 (2).jpg

Credit till Alliansfritt Sverige som satte mig på spåret med sin citatsamling. http://www.alliansfrittsverige.nu/

 

 

 

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Lyckat eller misslyckat? Döm själv.


Jag har nu sammanfattat inställningen hos dom som vidhåller att vi ska fortsätta med den repressiva svenska narkotikapolitik som vi nu fört i många år. Deras inställning och deras argument för varför de anser att detta är bra kan kort sammanfatts ungefär så här:

1. Den repressiva politiken har varit synnerligen framgångsrik vilket visas av att….här presenteras i allmänhet siffror som visar att vi i Sverige inte röker så mycket hasch som vad man gör i det övriga Europa. För detta argumenteras också med betydande kraft.

Sedan tycks det, om man lyssnar på ledande företrädare, även vara ungefär så här:

2. Narkotikaproblemet i landet är nu så stort att extraordinära insatser måste vidtagas. Det krävs som exempel (och då enbart för att möta de akuta problemen) ett stort tillskott av narkotikahundar på våra skolor.

Situationen är vidare så extremt svår att vi beslutat frångå alla principer vi någonsin haft (och dessutom FN:s barnkonvention) för att omedelbart kunna låta polisen få rätt att drogtesta barn utan att föräldrarna lägger sig i.

Inte vet jag men jag får liksom inte riktigt ihop det där?

Svensk Myndighetskontroll: Elisabeth Höglund missar målet fullständigt


 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article6900217.ab

Jag blir en aning förvånad då jag läser Elisabeth Höglunds artikel för jag tycker att en så erfaren journalist som hon borde ha bättre ordning på både egna kunskaper och fakta kring det ämne hon valt för artikeln. Temat är att kvinnor straffas lindrigare än män och som exempel använder hon Sara, barnflickan från Knutby som tillsammans med Helge Fossmo dömdes för mord.

Sara dömdes alltså för mord men då s.k fängelseförbud fanns för hennes del efter att man konstaterat att hon vid tillfället led av en så allvarlig psykisk störning att hon därför inte kan hållas ansvarig för sitt handlande. Hon var alltså sjuk och placerades som patient inom psykiatrin med s.k särskild utskrivningsprövning vilket innebär att behandlande läkare inte utan vidare kan friskförklara och skicka hem henne utan det krävs även ett beslut av Förvaltningsrätten.

Uppenbarligen anses hon nu snart vara så frisk att ytterligare slutenvård inte behövs och hon ska därför skrivas ut. Jag ser inget konstigt i detta. Det går alltså inte i sammanhanget att tala om hårdare-mildare straff eftersom hon p.g.av sin sjukdom inte har kunnat straffas utan istället erhållit vård.

Höglund inleder med rubriken ”Kvinnor slipper ta ansvar för sina brott” och menar att just Sara är det tydligaste exemplet på detta. Det blir fel redan här. Hon slapp inte ansvar för sitt brott utan dömdes för mord. Däremot så blev påföljden för hennes del den som jag beskrivit ovan. Den fick hon inte i egenskap av kvinna utan för att hon betraktats som allvarligt psykiskt störd då hon genomförde mordet.

E.H skriver vidare att hon dömdes ”till bara några års rättspsykiatrisk vård”. Inte heller det är korrekt. Hade man ansett henne vara fortsatt sjuk så hade hon kunnat få vara kvar inom psykiatrin fram till sin död. Nu anses hon vara frisk och Höglund kan väl ändå inte mena att man ska fortsätta att vårda en frisk människa?

Vi måste någonstans vara konsekventa. Har man gjort en bedömning som säger att någon på grund av sjukdom inte kan hållas ansvarig för sina handlingar så måste vi sedan också acceptera att om vederbörande blir frisk, så ska han/hon också vara fri. Att t.ex överföra henne till fängelse vore ungefär som att straffa ett barn, som omedvetet gjort något galet, först ett antal år senare då barnet anses kunna förstå att den tidigare handlingen var fel.

Höglund tycks även tycka att vårdens innehåll varit fel, vilket motsägs av det faktum att Sara nu friskförklaras, eller så ser hon det fortsatt som ett straff och det är det alltså inte. Det är sjukvård av en sjuk person som vi talar om.

Sedan barkar det iväg ordentligt då E.H påstår att Sara lyckats manipulera i stort sett alla (utom Höglund då förstås) och detta vet Höglund bestämt utan att själv ha närvarat vid de förhör och den rättegång som hölls. Hon kan med säkerhet påstå detta eftersom hon ”hela tiden känt på sig att det var något som var fel.”

YES! Vad ska vi med rättegångar o sånt till? In med lite folk som istället ”känner på sig” hur det ligger till så blir det säkert bra. Sierskor och spåkärringar har förtur!

Avslutningen är i samma stil där hon skriver: ”Om hon nu var psykiskt störd när hon mördade i Knutby, vad är det då som säger att hon inte kan mörda igen?”

Svaret på det, Elisabeth, är ingenting. Å andra sidan så finns det heller ingenting som säger att inte du eller jag kan mörda någon. Om du oroas av hennes tidigare sjukdom så kan jag berätta att drygt 75% av alla mördare i Sverige som dömts under de senaste 20-25 åren har betraktats som fullt friska. Någon tröst är det inte men det är åtminstone fakta.

Jag började läsa artikeln av Elisabeth Höglund eftersom det kan ligga något i det antagande som artikelrubriken anger men artikeln kom att handla om något helt annat som dessutom innehöll så mycket fel att det blev närmast pinsamt. Synd för ämnet kunde annars ha varit intressant.

%d bloggare gillar detta: