Svensk Myndighetskontroll: Beatrice Ask underminerar sin egen dvärgpudel


Beatrice Ask har verkligen inte förstått något av den debatt som varit under den senaste veckan. Uppenbarligen så har hon heller inte förstått de mest grundläggande rättsprinciper. Det framgår mycket tydligt av de uttalanden hon gör i en intervju i Uppsala Nya Tidning, UNT. http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=1030128,00.html

Där säger hon bl.a följande: ”Det värsta är att det här har skymt sikten för diskussionen om vad vi ska göra för att unga tjejer inte ska utnyttjas av sexköpare.”

På något sätt tycks hon också ha fått för sig att kritiken hon fått kommer sig av att det är valår och inte avhängig av innehållet i vad hon sa. Hon uttrycker det så här: ”- Jag har lärt mig väldigt mycket om att vara försiktig med att ge exempel. Det är lite sorgligt för jag tror att vi behöver politiker som deltar i en diskussion. Men man får göra det en annan gång än under ett valår.”

Nej, Beatrice Ask, det värsta är att du ännu inte, och förmodligen ,aldrig, har förstått eller kommer att förstå att det du givit uttryck för är så i grunden fjärran från vad vi som medborgare i en rättsstat har att förvänta oss av en justitieminister. Den grundsyn du företräder innebär en risk i precis allt det lagstiftningsarbete som du är den högste ansvarige för.

Din grundsyn, som vi nu åter har fått bekräftad, är inte förenlig med de grundläggande värden som krävs för att uppfylla elementära rättssäkerhetsprinciper. Din oförmåga att reflexmässigt kunna göra skillnad mellan misstänkt och dömd och din uttalade önskan att återinföra skamstraff i svensk straffrätt gör dig utomordentligt olämplig som justitieminister.

Ni har från alliansregeringens sida redan under den mandatperiod som gått visat er vara kapabla att införa lagstiftning som i allt väsentligt innebär grova integritetskränkningar och flagranta avsteg från grundläggande rättsprinciper som de uttrycks i t.ex Europakonventionen.

FRA-lagen, som ett första exempel, för vilken Sverige fått klagomål ställda till Europadomstolen mot sig inte bara av drabbade svenskar utan även av vårt grannland Norge.

IPRED-lagen, som ett andra exempel, i vilken ni inte enbart givit polisiära befogenheter till en utvald industri i strid med all sedvanlig rättspraxis, utan även i valet av påföljd infört just det som vi nu förstått att du vurmar särskilt för nämligen skamstraffet, genom att den dömde på egen bekostnad kan tvingas att publicera domen.

Som ett tredje exempel den nu liggande propositionen om bl.a drogtester av barn, med vilken du även visat ett närmast skrämmande förakt för den enda kontrollinstans som bedömer ett lagförslag utifrån dess överensstämmelse med våra grundlagar och som ger tydliga signaler om lagförslaget inte uppfyller grundläggande krav på utformning avseende förutsebarhet, proportionalitet etc.

När lagrådet så uttalar mycket kraftig och tydlig kritik mot förslaget så visar du såväl din inkompetens i lagstiftningsfrågor som din arrogans och maktfullkomlighet genom att helt bortse från denna kritik och lägga fram lagförslaget i oförändrat skick.

För mig bevisar dessa tre exempel, ställt bortom allt rimligt tvivel, att det du har uttryckt under den senaste veckan de facto är din egen grundmurade uppfattning av hur ett rättsväsende ska fungera.

Den uppfattningen står inte i överensstämmelse med vad som ska karaktärisera en rättsstat och frågan blir då om rättsstaten ska förändras enligt din uppfattning och därigenom upphöra att vara en rättsstat, eller om du ska tvingas ta din uppfattning med dig och avgå?

För min del finns naturligtvis bara en slutsats, avgå Beatrice Ask!

Fler som skriver: http://scabernestor.blogg.se/2010/march/vanta-lite-nu-pudlar-ask-fran-pudeln.html

http://fridholm.net/2010/03/26/apologeter-och-omvanda-pudlar/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ater-till-manus_4492031.svd

 

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 27 mars, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

  1. 40-talistfarfar

    Typiskt nog var det en kvinna i SvD:s kommentarruta som satt pricken på I:et, De män som klagar mest och öser mest invektiv mot de män eller kvinnor som inte har samma åsikt och som är mot prostitution är de som vill ha bort sexköpslagen och gå till prostituerade utan hänsyn till hustru, barn eller anhöriga. De talar också gärna om Tyskland som ett gott exempel och vill införa bordeller i Sverige. De blir ursinniga när jag frågar dem om deras döttrar skall arbeta inom denna sektor eller om det skall vara dörrar eller söner från arbetarklassen, underklassen eller invandrarkvinnor.Som farfar till 2 flickor i åldrarna 3 och 6 år finner jag deras resonemeng vidriga. Jag är dock medveten om att ungdomar också trycker att ”det öär väl upp till var och en, om en 18-åring vill prostituera sig är det upp till henne” Vilken iskall människosyn, eller?

    • Michael Gajditza

      Hej! Det är ingen lätt fråga och jag tror nog att varenda förälder önskar sig något annat än en prostituerad dotter eller son. Samtidigt så är det ju så, oavsett om man kallar människosynen iskall eller ej, att med fyllda 18 år så bestämmer man själv över sin tillvaro och sitt liv. Om då den unga kvinnan eller mannen väljer att frivilligt och mot betalning tillhandahålla en sexuell tjänst så är detta fullt lagligt. Märkligt nog enbart för säljaren. Personligen så är jag av den uppfattningen att vad två vuxna människor avtalar sinsemellan, som inte vållar skada för någon tredje part, inte ska vara föremål för någon statlig reglering alls. Det är till slut en fråga om den enskildes moral och morallagstiftning har alltid varit något att se på med stor skepsis.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: