Svensk Myndighetskontroll: fortsättning från ovanstående inlägg


090811 Om etiketten kravliberal: ”- Som medborgare i Sverige har man både rättigheter och skyldigheter. Vi är fullt ut skadeståndsansvariga för de skador vår hund orsakar. Men inte alltid för de skador som ett barn förorsakar. Det har justerats marginellt och det är bra. Man måste kunna ställa krav på föräldrar att de tar ansvar för sina barn.”

090814 Elevers integritet:Den ”integritetskränkning” som ligger i ett frivilligt drogtestprogram måste ställas mot den integritetskränkning som ligger i risken med ett missbruk”

090818 Kameraövervakning: ”Kameraövervakning behövs. Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för att få tillstånd till kameraövervakning.”

090821 Pengar till polisen: ”Polisen blir allt fler i vårt land. De blir mer välutbildade. De får bättre utrustning. Organisationen blir allt mer relevant. Men kvalitet kostar. Rikspolisstyrelsen äskar i dagarna två miljarder till för den svenska polisen nästa år. Det är pengar som behövs.”17,6 miljarder räckte inte. Två miljarder extra är vad det handlar om.

090824 Rosengård: ”Här krävs aktivt föräldraskap, progressiv socialtjänst, en framgångssaga från skolvärlden och en selektiv järnhand från polisen.”

090901 om medborgarskydd: ”Jag vill också ha en ny straffskärpningsgrund – Brott mot demokratin – som ska ta sikte på brottslighet som hotar demokratiska värden. Det kan till exempel inbegripa stenkastning mot brandbilar eller polisbilar”

090908 Nu stärker vi rättsväsendets muskler: Johans rubrik. Handlar om att rättsväsendet får ytterligare 4 miljarder. Musklerna betonas före t.ex en rubrik som ”Nu stärker vi rättssäkerheten”

090910 Det handlar om demokratin: ”rättsstaten utmanas av en allt grövre och mer organiserad brottslighet. Samtidigt vet vi att den så kallade mängdbrottsligheten som omfattar inbrott och cykelstölder skapar stor otrygghet för många människor. Våldet minskar tryggheten och mångas livskvalité. Alliansregeringen gick till val på att stärka brottsbekämpningen och öka tryggheten för människor. Nu tillför vi därför en storsatsning på 4 miljarder kronor till rättsväsendet i den budget som presenteras nästa vecka.”

090911 Den elfte september: ”Detta står inte i motsats till att dagens demokratier faktiskt inte bara har en rättighet och utan också en skyldighet att försvara sig med tvångsmedel, informationsinhämtning och ytterst våld. Därför tillåter vi liberaler buggning, signalspaning och annan typ av informationsinhämtning. Inte sällan i tätt samarbete med andra demokratier. Ett arbete som självklart ska balanseras av skyddsmekanismer för integritet och rättsäkerhet.”

Notera i Johans blogg att integritet och rättssäkerhet alltid kommer som någon form av bisats.

090916 Om gripna i Pakistan: ”Jag får massor av brev från medborgare som är oroliga för att skattemedel nu i massor skall gå till att få de tre svenskarna och det lilla barnet, som fängslats i Pakistan, fria.”

Dom ”massorna” av brev skulle jag faktiskt vilja se……

090917 Ungdomsbrott o skadestånd: ”Skärpt skadeståndsansvar ja. Skyldighet att delta i rättsprocesser ja. Vi måste dock fortsätta ompröva och vända på varje sten för att få fler föräldrar att ta sitt viktigaste ansvar.”

090921 Om sjöfylleri: ”Jag tycker det vore rimligast att ha samma promillegräns till sjöss som på land.”

090922 Ungdomsbrott: ”Starkare muskler hos socialtjänsten, utred fler brott av unga gärningsmän, våga pröva ansvaret i domstol, stärk föräldrars skadeståndsansvar, inför en skyldighet för föräldrar att medverka vid utredningar och rättsprocesser. Fundera på om inte besöksförbud också kan skydda unga brottsoffer i större utsträckning”

090924 om helikopterrånet: ”Risken att åka fast och straffet understiger kraftigt de enorma vinstmöjligheterna. Folkpartiet liberalerna har en ny matematik för brottsekvationen. En matematik där lag och rätt vinner oftare.”

090928 om penningtvätt: ”För att lyckas med detta är en av de första åtgärderna som måste till en skärpt penningtvättslag.”

090929 Svändörrar i domstolen: ”Jag och Folkpartiet liberalerna har länge påtalat vikten av att domstolarna generellt höjer säkerhetsnivån”.

090930 Brott får inte löna sig: ”Därför måste vi kraftsamla än mer för att kunna komma åt brottsvinster.”

090930 Om snatteri: ”Högsta domstolen dom idag måste leda till att regeringen skärper lagstiftningen”

091001 Om TV-serien Inlåst: ”Det behöver inte vara skadligt för unga att bli inlåsta en tid om det faktiskt begått brott”

091001 Hårt straff för Örebrodomare: ”Idag dömdes i en domare vid Länsrätten i Örebro för tjänstefel. Villkorlig dom och 36 000 kronor i böter av skattade pengar” ”Det är inte alltid lätt att vara ämbetsman och ansvarig i svenska myndigheter.”

Av någon anledning, mitt i straffskärpandet, så är det plötsligt synd om en domare……Borde det inte vara skärpta straff för tjänstefel?

091005 Om föräldraansvar: ”Jag saknar föräldrar ute på våra gator en fredags- eller lördagskväll. Ett skärpt skadeståndsansvar är ett sätt att tydliggöra att föräldrar faktiskt också rättsligt sett har huvudansvaret för att uppfostra sina barn och ungdomar”

091008 Preskriptionstid för mördare: ”Det finns ingen liberal moralteori som säger att skyldiga skall kunna komma undan efter viss tid.”

091013 Om kameror på brandbilar: ”Jag tror att integritetskränkningen av att bli filmad när brandbilen kommer är väldigt liten”

091022 Om Biljana Plavsic som släpptes enligt svenska regler: ”Jag tycker inte att det, i fall som detta, räcker med att man har skött sig i fängelset.”

091027 Kronvittnen igen och fortsatt inget om rättsäkerhetsproblematiken.

091029 Om Försäkringskassans återkrav: ”Försäkringskassans agerande är ett bra exempel på den Al Capone-strategi mot den organiserade brottsligheten som Folkpartiet länge har krävt, och som nu omsätts i verklighet.”

091104 Om kameraövervakning: ”utredningen om kameraövervakning till regeringen. Den menar att lagstiftningen som rör kameraövervakning måse förenklas”

091104 Om att intagna på Tillbergaanstalten har porrtidningar: ”De senare har fortfarande rätt till porr vilket kan tyckas märkligt eftersom deras informationsfrihet är skapligt begränsad genom själva fängelsestraffet. Det är ju liksom poängen med straffet att man inte får göra vad man vill. Detta skall jag definitivt ta upp med ledingen för svensk kriminalvård”

091110 Om snatterier: ”Stöld i affärer kallas idag snatteri om värdet är lägre än 1000 kronor. Denna snuttifiering riskerar att urholka förtroendet för lagstiftningen och skickar fel signaler till unga människor.”

091124 Polisbrist i Nora: Fler poliser

091124 Poliser ska få köpa sprit: Om brottsprovokation. ”Folkpartiet har länge krävt att polisen ska få arbeta med provokation för att komma åt den illegala alkoholförsäljaren.”

091127 Kommunarrest för huliganer: ”Avgörande är dock att vi tar till med hårdhandskarna mot våldsverkarna – var och en – i samband med matcherna.”

091127 Integritetskrav: ”Det handlar t ex ett förbud mot smygfilming.”

091202 Om bevisprovokation: ”Med ett högre straffvärde för organiserad illegal alkoholförsäljning i allmänhet och till barn i synnerhet blir det lättare att för polisen att agera med en bevisprovokation”

091208 Om ungdomsbrott: ”Om ens barn begår brott, och blir skadeståndsskyldig, borde föräldrarna rimligtvis stå som garant för att pengarna betalas in.

091209 Om dopingbrott: ”I flera år har jag arbetat för en skärpt syn på dopingbrott.”

091214 Om ungdomsbrott: Handlar om den prop som nu ligger och som kritiserats så hårt av Lagrådet. ”Jag hoppas avslutningsvis att du Bodström, med utgångspunkt från sjupunktsprogrammet, kommer att fullt ut stödja de förslag om ökade möjligheter att utreda brott begångna av unga under 15 som väntas från regeringen i vår.”

091221 Om butiksrån: ”fler poliser och skärpta straff för våldsbrott. Det finns således en hel del ljus i midvintermörkret.”

091229 Knarksmugglarens BMW: ”Folkpartiet liberalerna är pådrivande i arbetet för att underlätta för staten att slå till mot kriminellas tillgångar” ”Folkpartiet vill nu att Alliansen går vidare med hårdare lagstiftning kring penningtvätt.”

100114 Sorglig brottsökning: ”Det slogs å andra sidan rekord förra året när det gäller butiksrån. Kurvan pekar skarpt uppåt och larmar om att här måste vi göra mer också från politiskt håll.”

100119 Knarkfritt i finkan: ”Kan vi nu också snart få till det med möjlighet till besök med glasruta kan läget bli ännu bättre.”

100120 Om terrorism: ”Jag är i sammanhanget övertygad om att Sverige behöver tillskapa ett Inrikesdepartement med bland annat en nationell terrorismkoordinator. Här kan terrorstrategin struktureras, informationen spridas och arbetsuppgifter fördelas”

100121 ”Straffskärpning på återfallsbrottslingar kvarstår, likaså behovet att driva på polisens fortsatta datorisering, tidigare insatser för unga som begår brott och att kriminella tillgångar verkliga kan förverkas om de inte kan visa att de förtjänat dessa ärligt, är andra reformområden.”

100127 Om terrorism: ”Risken för avsiktliga biologiska katastrofer får inte underskattas – inte minst i den eviga kampen mot terrorismen. Här i Sverige har vi också en del att göra på området.”

100128 Ja till hårdare tag: ”Regeringen presenterar därför idag en lagrådsremiss om straffskärpningar för riktigt grova brott, organiserade brott och till viss del återupprepade brott.”

100203 Ingen sinnesro för mördare: Avskaffad preskriptionstid för mord

100204 Om ekobrott: ”Vi ska också kriminalisera penningtvätt, s k självtvätt och underlätta frysning av kriminellas tillgångar.”

100204 Om människohandel: ”Därför vill vi i Folkpartiet även införa straffet grovt sexköp”.

100204 Om teledatalagring: ”regler kring trafikdatalagring behövs,”

100205 Fördubbla strafftiden för unga mördare: Rubriken talar för sig själv

100208 Polisinfiltratörer: ”Folkpartiet liberalerna arbetar därför för en lagreglering av möjligheterna till provokativa åtgärder.”

100210 Knarkvänstern: ”Vi kan och får aldrig acceptera något annat än ett narkotikafritt samhälle.” Och det nås genom bl.a ”en restriktiv narkotikapolitik”

100211 Om dopingbrott: ”vi måste ta kraftfullare tag mot dopningen.”

100212 Om lagrådsremissen gällande bl.a drogtest av unga

100216 Om målkonflikter på nätet: ”Jag tillhör dom som menar att storheter som ”frihet” eller ”integritet” aldrig kan vara samma sak som frånvaro av reglering eller för den delen rätt till absolut anonymitet.”

100226 Om satsningen på fler poliser

100302 Om hot mot socialarbetare: ”Med en ökad möjlighet till s k mellantvång kan insatser sättas in tidigare oavsett vad vårdnadshavaren säger.”

100305 På besök i Ronna: ”Därför tycker jag att polismyndigheten snarast borde utöka antalet närpoliser i Ronna.”

100308 Stolpskott av lagrådet: Om bl.a drogtester av unga och den kritik förslaget fått av lagrådet.

100308 Om rån: ”Ett svensk operativ Rikskriminalavdelning för effektivare brottsbekämpning.”

100309 Om terrorism: ”Den globala terrorn har även svensk yttrandefrihet i fokus. Vi måste framför allt fundera på hur vi mer effektivt undanröjer terrorismens långsiktiga drivkrafter. Nya åtgärder för att motverka akuta hot ska inte heller uteslutas.”

100310 Mer om lagrådet och kritiken mot förslaget om bl.a drogtest av barn.

100316 Om fotbollshuliganer: ”Jag utesluter inte att skärpningarna av huliganlagen förra året var otillräckliga. Det kan t ex vara så att den som dömts för ett huliganbrott ska kunna åläggas anmälningsplikt under en begränsad tid som en del av påföljden”

100324 Avskaffa rättspsykiatrin. Se mitt blogginlägg i frågan http://blogg.aftonbladet.se/21909/2010/03/svensk-myndighetskontroll-johan-pehrson-presenterar-nya-repressiva-forslag

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 26 mars, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 4 kommentarer.

  1. Ang. ovanståendes kommentar. Ligger på sjukhus, här är modernt med tv+dator i samma skärm, har egen dator med mig , måste använda mobilt bredband. WiFi finns inte här, inte heller tillgång till sladd att koppla upp sig på befintligt nätverk. Men jag klagar inte, här är riktigt bra.TUMME för inlägget ! Läser dig dagligen, fortsätt !Kram

  2. Vi kartlägger just nu tillgången på trådlösa nät för patienter på sjukhus. Då stöter vi på ”mydighetstänkande” här och där. Vår Facebookgrupp, Öppet trådlöst patientnät till ALLA sjukhus, kan kanske vara av intresse för er.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: