Svensk Myndighetskontroll: Är detta liberal rättspolitik eller är det Johan Pehrsons?


Citat från Johan Pehrsons blogg från januari 2009-mars 2010

http://johanpehrson.blogspot.com/

Jag har ägnat lite tid åt att gå igenom Johan Pehrsons blogg. Ja ni vet, han som kallas för batong-Johan och som är rättspolitisk talesman för Folkpartiet.

Han har, om jag nu räknat rätt, skrivit 159 inlägg i sin blogg sedan starten i januari -09. Jag var lite nyfiken på det här med namnet batong-Johan så jag tänkte att jag skulle se hur många av hans inlägg som på ett tydligt sätt handlar om hårdare tag, fler poliser och längre straff som svar på många av de samhällsproblem som finns idag.

Vartefter jag läste artiklarna i bloggen så fick jag en sorts krypande känsla av att den här mannen, oavsett vilket ämnet var för artikeln, har en syn på samhället som minst av allt kan kallas liberal. Även i de artiklar där inget konkret och direkt sägs om just hårdare tag, längre straff och fler poliser så ges läsaren ändå en känsla av att det som kan kontrolleras ska kontrolleras, det som går att övervaka ska också övervakas.

I rättspolitik ingår tunga frågor som rättsäkerhet och integritet och visst, det är faktorer som Pehrson mämner men alltid i någon form av bisats, som ett nödvändigt ont att ta hänsyn till men först efter att vi fått hårdare tag, längre straff och fler poliser.

Jag har nedan listat de blogginlägg i vilka hårdhandskarna och repressivitet lyser klarast. Med en lite elakare tolkning än min så hade man kunnat få med fler. Det är ändå fascinerande att över 100 av de 159 inläggen på något sätt uttrycker att rättspolitik är detsamma som ökad repressivitet, hårdare tag, längre straff och fler poliser.

På varje sådan punkt får den enskildes integritet stå tillbaka för det behov, som Pehrson menar finns, att i alla lägen bekämpa en flod av organiserad brottslighet och terrorism som åtminstone jag har svårt att känna igen.

Jag menar att en förvirrad Jihad-hemmafru från nån liten ort i USA är sådant som vi de facto klarade att ta hand om redan för många år sedan och utan den mängd integritets och frihetsinskränkande lagar och förslag som tillkommit sedan 11/9 2001.

I vissa stycken kan läsaren heller inte undgå att få ett typiskt amerikanskt John Wayne intryck av vad Pehrson skriver. Ibland blir han som en liten ivrig gosse som får leka tjuv och polis alldeles på riktigt och där han självfallet har John Wayne/Clint Eastwoodrollen av hårdför och beslutsam, handlingskraftig hjälte. Kort sagt; Johan Pehrson drar ut i strid mot de elaka skurkarna.

Det blir på något sätt nästan lite rart ända till dess att jag påminner mig själv om att den här superhjälten har faktisk makt och han brukar den dessutom på ett sätt som allvarligt hotar såväl din och min integritet som vår rättssäkerhet.

En intressant fråga är om det verkligen är Folkpartiets rättspolitik som kommer till uttryck i bloggen eller om det är Johan Pehrsons egen agenda? Det vore onekligen intressant att höra andra folkpartister kommentera detta och samtidigt förklara vart det liberala inslaget har tagit vägen? Jag har i alla fall svårt att finna det.

Nåväl, nedan har ni som sagt de inlägg som jag tagit ut och som jag menar innehåller tydliga förslag, åsikter eller annat som går att hänföra direkt till ord som Hårdare tag, längre straff. Fler poliser. Den som vill går till Johans blogg och läser mer, jag har ju bara tagit en del citat för att visa på inläggets inriktning.

Under en del av nedanstående har jag lagt till någon egen kommentar men de flesta står för sig själva. En sak står dock fullständigt klar, han förtjänar namnet Batong-Johan!

 

090113 om enhetlig polismyndighet och DNA-test: ”Om fler testades kan vi lösa flera brott.”

090115 om införande av kronvittnen: ”Vi måste få stopp på den grova organiserade brottsligheten. Då måste tysthetskulturen brytas. Incitamentet till att tala måste öka.”

Johan nämner inte med ett ord rättssäkerhetsaspekten i detta.

Odaterat om att det ska bli lättare att göra beslag: ”Bland annat borde det bli lättare att förverka ekonomiska tillgångar när tungt kriminella inte kan förklara var de kommer ifrån.”

Inte ett ord om att i ett rättssamhälle ligger bevisbördan på åklagaren.

Odaterat om utredning av brott som begåtts av unga: ”Nu ser vi till att brott begångna av dem under 15 år i regel ska utredas. Det är bra, men jag och folkpartiet vill mer. När ansvarsfrågan är oklar ska fallet ytterst kunna prövas i domstol även fast gärningsmannen är under 15 år.”

För övrigt samma argumentation som nyligen fått skarp kritik av lagrådet.

090123 om polismetoder: ”polisen ska få rätt till information om vem (eller snarare vilka) mobiltelefoner som har befunnit sig i ett visst område när det har begåtts ett brott.”

Integritetsaspekten ska utredas men förslaget är bra; ”för stärka bevisningen och på så sätt fälla skyldiga. Tidigare kunde polisen bara få ut uppgifterna om den misstänkte verkligen ringde ett samtal – nu räcker det att mobiltelefonen har varit på plats.”

090126 Sätt hårt mot rånare: ”Silkesvantarna måste av när det gäller hur vi handskas med grov brottslighet.” ”Jag vill att upptäcktsrisken ska bli högre och straffen hårdare.”

090127 Terror med rötter i Sverige: ”Terrorn måste mötas, motverkas och bekämpas med breda metoder.” Uttrycket ”breda metoder” har en illavarslande klang vad gäller rättssäkerhet och integritet.

090129 Om perversa typer på nätet: ”För att stärka det straffrättsliga skyddet för barn föreslår vi nu att ett nytt brott införs: Kontakt med barn i sexuellt syfte”.

090204 Slut på kontot hos polisen: ”Helt klart är dock att rättsväsendet måste få mer resurser över hela linjen – från polis till kriminalvård.”

090211 Stoppa tjuven nu: ”snatteri skall försvinna som brott och ersättas av stöld.” ”Unga kan dessutom i enstaka undantagsfall fortsätta få åtalsunderlåtelse! Om stöld alltid blir stöld kan notoriska tjuvar lättare frihetsberövas”

090216 Dubbelgrepp mot rånbrotten: ”Det handlar om hårdare straff för förberedelse och försök till rån samt för rån och grovt rån. Riskpremien måste öka. Innehav at skjutvapen på allmän plats ska räknas som grovt vapenbrott.” ”Rån där det används oladdade vapen och attrapper borde bedömas som grova.”

090224 Om IPRED-lagen: ”Med IPRED kan den som utsätts för intrång lämna in bevis om sannolik masskopiering till domstol.”

Övriga kommentarer kring IPRED är överflödiga. Hela lagen innebär en jakt på människor på mycket grumliga grunder.

090226 Mer om IPRED: ”Teknisk utveckling leder till nya brott där samma tekniska utveckling måste vara behjälplig. Här finns inte mycket annat än att slå tillbaka mot de brott som begås med samma verktyg som gärningsmännen arbetar med.”

090305 Våldsorgie eller ej: Om demonstrtionerna vid DC-matchen mot Israel i Malmö. ”Trots positiva utredningar har polisen idag inte möjlighet att använda vattenkanoner vid möteslokaler och andra avspärrade områden såsom tennisarenan i Malmö”

090306 Massiv polisstyrka kan göra insats mot narkotika: Handlar om att polisstyrkan på plats i Malmö även kan göra insatser mot narkotika. Ergo, massor av poliser griper fler misstänkta.

090308 Mer om Malmödemonstrationerna: ”Om jag bestämmer så tycker jag att vi ska införa en ny straffskärpningsgrund – Brott mot demokratin.”

090312 Kameror gör nytta: Om övervakningskameror. ”Jag menar att så är fallet. Det gäller allt från förstörelse av skolor och annan egendom. Det gäller rån, stölder och annat gentemot våra affärsinnehavare och dess medarbetare. Det gäller också misstänkta mordbränder.”

090318 Om teledatalagring: ”Jag tillhör dom som menar att trafikdata måste kunna användas för att bekämpa allvarliga brott. Våra telefoner är fantastiska för att att kunna kommunicera idag. Men de används också av den grova brottsligheten för att kränka andras liv, egendom och integritet.”

090318 Om gripanden vid Malmödemonstrationerna: ”Nu gäller det bara att påföljderna för gärningsmännen – demokratins dödgrävare – blir relevanta. Budskapet måste vara tydligt.”

090319 Hårdare tag mot de stora kriminella fiskarna: Rubriken säger väl det mesta men här ytterligare citat. ”Vi vill göra penningtvätt straffbart. Vi vill starta en myndighetgemensam brottsvinstenhet. Vi vill göra det möjligt att frysa misstänkta penningöverföringar under en kortare tid. Polisen får då tid att ta reda på om den misstänkta transaktionen är ett led i penningtvätt eller annan brottslighet.”

090324 Rabatt för sanningen: Mer om kronvittnen. ”Dessutom bör det som brukar kallas mängdrabatten minskas, att den som begått flera liknande brott inte döms särskilt mycket hårdare än den som begått färre brott av samma typ. Dags för förändring.”

090324 Inför grovt sexköp: ”inför t ex grovt köp i straffskalan för brottet sexköp.”

090330 Kraftsamling mot rånvågen: ”Jag tycker straffvärde för förberedelse och försök till rånbrott ska höjas. Likaså straffet för rån. Jag tycker att rån där det används oladdade vapen ska bedömas som grova.”

090402 förbjud smygfilmning: ”ett lagförslag där den som ägnar sig åt smygfotografering hotas med fängelse.”

090414 Progressivitet: ”Därför är det bra att vi nu står i begrepp att driva igenom i Riksdagen att upprepad brottslighet ska vägas samman och ge längre strafftid.”

090416 Sänkt straffmyndighetsålder: Med det som Pehrson skriver här bekräftas lagrådets farhåga om att den nu liggande propositionen ang. bl.a. drogtester av unga under 15 år, är en förberedelse för att sänka straffmyndighetsåldern.

”Straffmyndighetsålder har debatterats sedan slutet av 1800-talet och fastställdes till femton år vid förra sekelskiftet.
Folkpartiet driver på mot samma mål som den danska regeringen. Tidiga och tydlig insatser kan minska kriminaliteten bland unga. Fler slipper förstöra sina egna och andras liv. Färre kommer utnyttjas av äldre mer garvade kriminella. Fler utsatta barn kan få sin barndom fylld med annat innehåll än brott, droger och våld.

I Folkpartiet liberalernas Sverige utreds brott också av den som är under femton år, ansvar kan oftare klarläggas i domstol och det skapas nya möjligheter till tvångsmedel inom socialtjänsten för de barn som begår brott. Ingen under 15 år ska få lämnas i sticket om föräldrarna inte klarar av sitt föräldraansvar. Det är vårt löfte till svenska folket inför kommande år.”

090422 Stoppa barns brottslighet: ”Vi vill dessutom inte bara – att såsom Alliansregeringen är överens om – att polisen ska utreda brott också av den som är under 15 år, utan de ska också klaras upp. Detta kan kräva fler domstolsprövningar.”

090424 Alkohol och våldsbrott: ”Själv har jag länge propagerat för att vi ska skärpa straffen för dem som langar alkohol och droger till underåriga.”

090505 Om Rosengård: ”Nya tvångsåtgärder för socialtjänsten måste utvecklas.” ”En snut i varje knut” känns inte omotiverat med tanke på utvecklingen. Det skulle kunna vara en uppvärmning inför höstens stora nationella satsning mot ungdomsbrott.”

090507 Om sexköpslagen: ”Tragiska människor som utnyttjar, förnedrar och förstör livet för unga tjejer borde dock generellt sätt kunna bli inlåsta ett tag. En förutsättning för detta är att vi inför t ex grovt köp i straffskalan för brottet sexköp.”

090519 Om fotbollshuliganer: ”Får vi inte stopp på våldsspiralen med den för året nya lagstifningen kring huliganismen så måste än mer tuffa åtgärder prövas. Det finns fler förslag”

090527 Om s.k. smart drugs: ”Folkpartiet arbetar hårt för att att utredningen ”Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.”, SOU 2008:120, ska omsättas i skarp lagstiftning.” ”En något flyttad bevisbörda borde kunna övervägas.”

090603 Om penningtvätt: ”Det finns brister i tillsynen, lagstiftningen är svag och straffen är milda eller obefintliga. Grov organiserad brottslighet kan idag med fördel använda Sverige för penningtvätt. Detta måste självklart ändras.”

090612 Sanningsrabatt: Mer om kronvittnen men fortfarande inget om rättssäkerhetsproblematiken i samband med detta.

090622 Fotboja även för unga: ”Regeringens förslag om fotboja är en tydlig konsekvens mot den unge som begått ett brott”

090626 Snabbare och tidigare: ”Folkpartiet har länge pläderat för tidigare insatser för unga som börjar begå brott. Att med välmening sopa det som upplevs som små problem under mattan hälper inte någon.”

090701 Polisen drar på stålhandsken: Rubriken får tala för sig själv.

090706 Brott mot demokratin: ”Därför bör vi skärpa lagstiftningen mot politiskt färgat våld – brott mot demokratin.”

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 26 mars, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 17 kommentarer.

 1. Jag känner nästan förtvivlan när jag läser att Pehrson vill avskaffa rättspsyk. Här har jag i pipen längre fram en post där jag argumenterar för ett förstatligande av rättspsyk – hur dåligt det är att också omhändertagandet av psykiskt sjuka brottslingars (landstings-)kommunaliserats. Vilka problem det innebär på fängelser och häkten att psykiskt sjuka människor förvaras där, när det saknas platser på rättspsyk därför att de platserna bestäms av landstingets sjukvårdsbudget – inte av kriminalvården. Så jag pläderar för ett förstatligande av rättspsyk, så att de finansieras ur rätt budget.Och så vill denne man avskaffa rättspsyk…Johan Pehrson skriver ofta om att han besöker fängelser och häkten. Men han har överhuvudtaget ingen annan. Och hans blogg avslöjar honom som en fullkmligt grund och ytlig människa. Har han skrivit något genomtänkt, något förankrat i aktuelforskning nånsin?

 2. Jag känner nästan förtvivlan när jag läser att Pehrson vill avskaffa rättspsyk. Här har jag i pipen längre fram en post där jag argumenterar för ett förstatligande av rättspsyk – hur dåligt det är att också omhändertagandet av psykiskt sjuka brottslingars (landstings-)kommunaliserats. Vilka problem det innebär på fängelser och häkten att psykiskt sjuka människor förvaras där, när det saknas platser på rättspsyk därför att de platserna bestäms av landstingets sjukvårdsbudget – inte av kriminalvården. Så jag pläderar för ett förstatligande av rättspsyk, så att de finansieras ur rätt budget.Och så vill denne man avskaffa rättspsyk…Johan Pehrson skriver ofta om att han besöker fängelser och häkten. Men han har överhuvudtaget ingen annan. Och hans blogg avslöjar honom som en fullkmligt grund och ytlig människa. Har han skrivit något genomtänkt, något förankrat i aktuelforskning nånsin?

 3. Jag känner nästan förtvivlan när jag läser att Pehrson vill avskaffa rättspsyk. Här har jag i pipen längre fram en post där jag argumenterar för ett förstatligande av rättspsyk – hur dåligt det är att också omhändertagandet av psykiskt sjuka brottslingars (landstings-)kommunaliserats. Vilka problem det innebär på fängelser och häkten att psykiskt sjuka människor förvaras där, när det saknas platser på rättspsyk därför att de platserna bestäms av landstingets sjukvårdsbudget – inte av kriminalvården. Så jag pläderar för ett förstatligande av rättspsyk, så att de finansieras ur rätt budget.Och så vill denne man avskaffa rättspsyk…Johan Pehrson skriver ofta om att han besöker fängelser och häkten. Men han har överhuvudtaget ingen annan. Och hans blogg avslöjar honom som en fullkmligt grund och ytlig människa. Har han skrivit något genomtänkt, något förankrat i aktuelforskning nånsin?

 4. Jag känner nästan förtvivlan när jag läser att Pehrson vill avskaffa rättspsyk. Här har jag i pipen längre fram en post där jag argumenterar för ett förstatligande av rättspsyk – hur dåligt det är att också omhändertagandet av psykiskt sjuka brottslingars (landstings-)kommunaliserats. Vilka problem det innebär på fängelser och häkten att psykiskt sjuka människor förvaras där, när det saknas platser på rättspsyk därför att de platserna bestäms av landstingets sjukvårdsbudget – inte av kriminalvården. Så jag pläderar för ett förstatligande av rättspsyk, så att de finansieras ur rätt budget.Och så vill denne man avskaffa rättspsyk…Johan Pehrson skriver ofta om att han besöker fängelser och häkten. Men han har överhuvudtaget ingen annan. Och hans blogg avslöjar honom som en fullkmligt grund och ytlig människa. Har han skrivit något genomtänkt, något förankrat i aktuelforskning nånsin?

 5. Jag känner nästan förtvivlan när jag läser att Pehrson vill avskaffa rättspsyk. Här har jag i pipen längre fram en post där jag argumenterar för ett förstatligande av rättspsyk – hur dåligt det är att också omhändertagandet av psykiskt sjuka brottslingars (landstings-)kommunaliserats. Vilka problem det innebär på fängelser och häkten att psykiskt sjuka människor förvaras där, när det saknas platser på rättspsyk därför att de platserna bestäms av landstingets sjukvårdsbudget – inte av kriminalvården. Så jag pläderar för ett förstatligande av rättspsyk, så att de finansieras ur rätt budget.Och så vill denne man avskaffa rättspsyk…Johan Pehrson skriver ofta om att han besöker fängelser och häkten. Men han har överhuvudtaget ingen annan. Och hans blogg avslöjar honom som en fullkmligt grund och ytlig människa. Har han skrivit något genomtänkt, något förankrat i aktuelforskning nånsin?

 6. Jag känner nästan förtvivlan när jag läser att Pehrson vill avskaffa rättspsyk. Här har jag i pipen längre fram en post där jag argumenterar för ett förstatligande av rättspsyk – hur dåligt det är att också omhändertagandet av psykiskt sjuka brottslingars (landstings-)kommunaliserats. Vilka problem det innebär på fängelser och häkten att psykiskt sjuka människor förvaras där, när det saknas platser på rättspsyk därför att de platserna bestäms av landstingets sjukvårdsbudget – inte av kriminalvården. Så jag pläderar för ett förstatligande av rättspsyk, så att de finansieras ur rätt budget.Och så vill denne man avskaffa rättspsyk…Johan Pehrson skriver ofta om att han besöker fängelser och häkten. Men han har överhuvudtaget ingen annan. Och hans blogg avslöjar honom som en fullkmligt grund och ytlig människa. Har han skrivit något genomtänkt, något förankrat i aktuelforskning nånsin?

 7. silvertörne

  Vilket arbete du lagt ned på detta! Bra jobbat Michael!Det var väl länge sen vare sig folkpartiet eller centern bedrev någon slags ”liberal” politik? Ska vi säga ungefär under perioden med Per Ahlmark i FP, och Olof Johansson i C? Visst finns det fortfarande en del såna röster inom partierna, speciellt ute i landet, men partiledningarna driver uppenbart på åt annat håll. De verkar så nöjda så att få agera regeringslydparti åt Reinfeldt…

  • Michael Gajditza

   Var finns det liberala hos dom som idag kallar sig liberaler hos de etablerade partierna? Liberalerna lämnar och återfinns nu i olika organisationer och nätverk vid sidan av partipolitiken.

 8. Michael! Nu var du rolig mitt i all bedrövelsen. … Johan som ”liberal”… den var bra den. Dvs ruggig. Annars delar jag i allt väsentligt både din och Pers analys ovan. Batongen har just den människosyn som beskivs där, vilken bl a medför att han skrämmer en massa människor, som inte vågar ta konflikt med honom. Han är så enkelspårig och med så stora skygglappar att bara det borde diskvalificera honom från att använda ordet liberal. Det är rena kortslutningen i hans logik och han använder fulgrepp i sin polemik som borde vara ovärdigt varje seriös politiker. (Vilket han i o f sig inte är ensam om.) Ja, trots att jag har blivit mkt besviken på fp under senare år, så tror jag faktiskt också att det finns väldigt många inom fp som inte delar Pehrsons syn på rättspolitik, Därför är det märkligt att han får vara rättspoltisk talesman. Kanske vill man låta honom få ha en post kvar, då han misslyckades som ekonomisk talesman och han fick inte bli justitieminister. Bitterheten över detta kan vara en sak som driver honom allt längre ut i bisarra utspel.

  • Michael Gajditza

   Nog måste det finnas någon psykologisk förklaring till att en person ständigt ser en lösning bestående i hårdare tag och strängare straff? I vilket fall så är Johan Pehrson i mina ögon direkt olämplig som rättspolitisk talesman.

 9. För en del månader så blev jag intresserad av den förbudspolitik som Alliansen håller på med. Orsaken beror på att det blev en hel del massmedial uppmärksamhet inom ett område som jag känner till väldigt väl. Problemet där är att det massmedia skrev om inte alls stämmer med den verklighet de som kan något om området upplever, man bara gapar och undrar hur de lyckas få till det (ungefär som häxjakten där barn pekade ut häxor på 1600 talet). Började så söka på ämnet och bloggar om det, hittade Johans blogg och har sedan dess följt honom.I förra valet röstade jag på centern, tyckte de var det parti som stod för mest frihet och var innerligt trött på sossarnas reglering.Vad har hänt? Det har blivit mycket MER regleringar, människors makt över sitt eget liv försöker politiker ta ifrån dem. Den trygghetsnarkomani som tidigare blivit starkare och starkare verkar alliansen anammat till 100%. Snart får folk gå omkring med lagboken i mobilen (om minnet räcker) och för varje sak man skall göra så får man slå upp hur man gör det för att inte bryta någon lag och därmed ta en risk.Kan tänka mig att det beror på personer som JOHAN PEHRSON. I nästan varenda inlägg han gör så blir man bara rädd, hur en person med så extremt dålig slutledningsförmåga och stark tro på att bara vi låser in alla de som inte följer lagen så slipper vi problem.Det värsta av allt är att han inte verkar fatta, han begriper verkligen inte.Tror det har och göra en hel del med hans sätt. Tvivlar på att det är så många som vågar konfrontera honom och verkligen ta en diskussion. Kanske det börjar hända nu men tidigare har folk gissningsvis undvikit det. Tvivlar också på att han har speciellt många bra vänner, han har absolut inte vänner som inte tycker som han. Det jag sett av han är att så fort någon säger emot honom så blir han arg även om han har förmåga och tygla sig, däremot verkar han inte klara och argumentera i sak utan det handlar om att plöja in hans egna åsikter samtidigt som man slutar lyssna på andra lösningar. Att ifrågasätta sina egna åsikter finns inte på kartan.Eftersom som hans generella åsikt verkar vara ”lås in problemet så blir vi av med det” så kan man dessutom ifrågasätta intelligensen.Att inlåsta människor har anhöriga, kanske barn och att de påverkas verkar han inte begripa. Att människor som sätts under stark kontroll, så stark att man går omkring med en oro för att råka göra fel mm tappar i livskvalitet, det fattar han inte heller. Ett samhälle som stöter ut individer som inte klarar och leva upp till samhällets krav har han helt missat. Att alla har en livshistoria där en hel del har en riktigt trist sådan, det finns inte i huvudet på honom.Ett samhälle som använder hat för att tygla alla de som har svårt och klara samhällets normer kommer skapa hat hos dem som inte klarar normerna, den kopplingen saknas hos JOHAN PEHRSON.Som jag uppfattat det så är den förbudslinje som förs driven av Moderater, Kristdemokrater samt Johan Pehrson från Folkpartiet.Centerpartister verkar vettiga och de flesta andra Folkpartister verkar ha en mer verklighetsanpassad syn..

  • Michael Gajditza

   Jag delar din uppfattning och kan konstatera att uppenbarligen har alliansen så här långt lyckats behålla många av sina väljare främst beroende på att de dels fått mer pengar i plånboken och dels så är alternativet svagare än någonsin. Det blir en mycket spännande valrörelse och precis som du och jag känner inför det reglerings- och förbudsivrande som blivit alliansens signum, känner säkert mängder av andra borgerliga väljare. Det kan sluta med en ren valchock för alliansen om dessa bestämmer sig för att rösta på något alternativ. För min del lutar det åt piratpartiet.

 10. Jag länkar till dig _ och kommenterar vidare om denne Bea Asks inspiratör. http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/brott-straff-och-inspiration-till.html

 11. Oj oj. Din blogg är alltid kvalité ut i fingerspetsarna, Micke – men det här måste vara något utöver det vanliga. Tänker inte ödsla min tid på gå igenom allt, men jag hoppas att många, många folkpartister läser detta. Det är ett parti som förtjänar bättre, imho.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: