Svensk Myndighetskontroll: Johan Pehrson presenterar nya repressiva förslag


http://johanpehrson.blogspot.com/2010/03/avskaffa-rattspsykiatrin.html

Johan Pehrson skriver i sin blogg att han vill avskaffa rättspsykiatrin och rättspsykiatrisk vård som påföljd.

Eftersom det är just Johan Pehrson som skriver så kan jag inte komma undan tanken att det handlar om ytterligare ett av hans många repressiva och allmänt straffande förslag. Det tycks inte finnas något slut på hans uppfinningsrikedom då det handlar om att utöva repressiv makt över människor. Poliser, kontroller och fängelse är nyckelorden som sammanfattar den politik han önskar bedriva.

I bloggen skriver han bl.a. följande och jag kan faktiskt inte förstå vad det är han menar:

”Vårt land är unikt i vår del av världen när vi i domstol dömer människor för brott trots att de inte vet vilken planet de befinner sig på. Här krävs en anpassning till mer av humanism. Rimligare är att alla som vet vad de gjort döms till fängelse och där ges kvalificerad psykiatrisk vård.”

Lagen säger att den som led av en allvarlig psykisk störning vid utförandet av gärningen inte kan dömas till fängelse, s.k. fängelseförbud. Från och med den 1/7-08 har lagen till viss del ändrats och det tidigare fängelseförbudet i 30 kap. 6 § brottsbalken har nu ersatts med en presumtion för att annan påföljd än fängelse ska väljas när brott begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

I första hand ska en annan påföljd än fängelse väljas och fängelse får ådömas endast om det finns synnerliga skäl härför. Härvid ska rätten beakta om brottet har ett högt straffvärde (ett riktvärde om fyra år har angetts i förarbetena, prop. 2007/08:97 s. 23 f.), om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande sätt, samt omständigheterna i övrigt.

Mot bakgrund av den förändring som gjordes så sent som för två år sedan kan jag inte förstå Johan Pehrson på annat sätt än att han nu helt vill ta bort fängelseförbudet. Konsekvensen av detta blir att även de som per definition inte är ansvariga för sina handlingar skall dömas till fängelse!

Psykiskt störda lagöverträdare särbehandlas i de flesta civiliserade stater; grundtanken är att personen ska få psykiatrisk vård i stället för fängelsestraff.

Lagtekniskt löser de flesta stater detta genom att tillämpa begreppet »otillräknelighet« – den otillräknelige slipper straffansvar men får vård. Så vad Johan Pehrson menar med att vi skulle vara unika i vår del av världen förstår jag heller inte.

Av exakt samma skäl straffar vi heller inte barn under 15 år och inte heller personer med så stora begåvningshandikapp att personen ifråga inte kunnat överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Fram till i dag har inte heller psykiskt sjuka straffats, utan har i stället dömts till vård. Den som begått brott under påverkan av psykisk sjukdom och inte av oaktsamhet eller med berått mod, har inte kunnat bedömas som ansvarig för sina handlingar.

Det är sjukdomen och inte personens kalkylerade handlande som lett till den annars straffbara handlingen.

Idag skriver du att en sådan förändring skulle vara motiverad av ”humanism” men jag har tidigare i debatten hört företrädare för samma tankegång, bl.a. Beatrice Ask. motivera denna med ”att det allmänna rättsmedvetandet kräver det”.

Översatt så betyder detta att man nu intar en klassiskt repressiv hållning. Samma inställning som i förlängningen lett USA till att avrätta begåvningshandikappade och personer som ännu inte varit fyllda 18 år då brottet begicks.

I Europa har tanken om straffets försonande effekt tidigare istället åberopats. Genom straffet sonar den dömde sitt brott och efter straffet är skulden betald.

Om tanken med skuld och försoning ska ha bärighet krävs att gärningsmannen hade ansvar för handlingen. Antingen genom uppsåt eller av oaktsamhet vars konsekvenser han borde ha kunnat överblicka.

Har gärningsmannen inte kontroll över sitt handlande faller tanken på en skuld som ska försonas för att utan egen kontroll finns heller ingen skuld att försona.

Frågan om straff för psykiskt sjuka handlar till sist om människosyn. Frågan gäller ytterst om det är gärningsmannens ansvar som ska betonas eller i stället samhällets behov av att straffa.

Utgår vi från en människosyn som i normalfallet betonar människans eget ansvar för sitt handlande blir tanken på att straffa de få människor som inte är ansvariga för sitt handlande närmast bisarr.

Redan idag finns väldigt många med psykiatriska diagnoser i våra fängelser. Den ”vård” de erhåller inom ramen för dagens kriminalvård är obefintlig och absolut inget talar för att det är någon förändring på gång.

Inom de närmaste åren står kriminalvården också återigen inför svåra överbeläggningsproblem,http://www.sr.se/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3579278 vilket bl.a innebär att många av de intagna kommer att sakna sysselsättning eller i vart fall en meningsfull sådan. Det i sin tur skapar rastlöshet och oro och i en fängelsemiljö innebär det att en liten gnista kan vara fullt tillräcklig för att utlösa olika typer av våld.

Innan du lägger förslag som ytterligare ökar trycket på kriminalvården och därigenom försämrar den vad gäller såväl säkerhet,innehåll samt återanpassning så borde resurser tillföras för att lösa de problem som finns redan idag.

Ett överförande av patienter som idag är föremål för rättspsykiatrisk vård och en nyintagning av sådana som med dagens system skulle ha fått rättspsykiatrisk vård, kommer att skapa behov av specialfängelser.

För du har väl inte för avsikt att låta dessa ingå i ett fängelses normalpopulation?

I sådant fall kan jag garantera dig att antalet misshandelsfall och antalet mord innanför murarna kommer att skjuta i höjden.

Är det något du i så fall är beredd att ta ansvar för och hur har du tänkt att det ansvaret ska se ut?

 

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 25 mars, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 12 kommentarer.

 1. Suck! Johan slutar aldrig att förvåna. Denna person med sin repressiva hjärna skadar hela rättsväsendet och psykiatrivården. Bea tillhör också samma skara. Jag kan bara hoppas på att det sker en markant förändring vid valet. Suck!

 2. Batong-Johan förnekar sig aldrig. Det där är nog det mest flagranta försöket till nyspråk…den här veckan i varje fall (det är ju en vanlig dialekt numera).

 3. nej, och varför lägga denna energi på det i stället för att bara sköta sitt jobb?? kramiz//sarah

  • Michael Gajditza

   Han har nog fått för sig att det är just detta som är hans jobb. Vi får väl se vad hans väljare säger i september! 🙂

 4. Det är rubbat, och jag hoppas han står för det han drar igång!!! //sarah

  • Michael Gajditza

   Jag förstår mig helt enkelt inte på en människa vars tid tycks vara upptagen med att ständigt finna nya sätt att kontrollera,övervaka,straffa etc.

 1. Pingback: Svensk Myndighetskontroll: Länksamling Brott o Straff « Svensk Myndighetskontroll

 2. Pingback: Punktera Sverigedemokraternas argument: ”ordning och reda” « Sverige är inte världens navel!

 3. Pingback: Brott och straff en kunskapsfråga. | Svensk Myndighetskontroll

 4. Pingback: Om brott och straff och kunskap i ämnet | Liberaldemokraterna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: