Dagsarkiv: 26 februari, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Dags för en oberoende granskning av polisen!


http://www.sourze.se/default.asp?ItemID=10703346&lngArticleID=10703346&blnRateResult=True&strRateError=

Det är sannerligen inte svårt att hitta exempel på polisiära övertramp av ena eller andra sorten i dessa dagar. Mycket tyder på att det finns en utbredd kultur inom myndigheten som inte är frisk.

Personligen börjar jag luta åt att det vore bra om justitiedepartementet tillsatte någon form av oberoende granskningskommission för att granska grundutbildning, attityder, rekrytering, resursfördelning, könsroller, intern- och vidareutbildning,  ledning samt anmälningar mot polisen och hur dessa hanteras.

En sådan kommission borde även vända sig till allmänheten och hos denna, i någon form av omfattande enkätundersökning, efterfråga vilka erfarenheter som finns av polisen och det bemötande man fått vid kontakter i olika sammanhang.

Svensk Myndighetskontroll: Därför står tågen stilla


http://www.surgubben.com/2010/02/gamlingar-forstar-ingenting.html

Äntligen en vettig och logisk förklaring till varför tågen inte går.

Svensk Myndighetskontroll: APB = Sverige i ACTA samtal


http://upphovstratan.wordpress.com/2010/02/26/svensk-acta-forhandlare-vill-ge-internetleverantorer-okat-ansvar-for-innehall/#comment-101

Hann knappt skriva klart det förra inlägget innan jag via en kommentar fick läsa ovanstående som bekräftar just hur politikerna har för avsikt att implementera en motsvarighet till bestämmelserna i den franska Hadopi-lagen utan att direkt tvingas lagstifta om det.

Att Sverige är fullt ut med på den tanken framgår tydligt då man tar del av vad den som ansvarar för den här delen för Sveriges räkning i ACTA-förhandlingarna tidigare har uttryckt:

”För att undvika framtida förelägganden kan internetleverantören förväntas vidta åtgärder i förebyggande syfte, till exempel att ta fram olika former av uppförandekoder för sina abonnenter och att tydligare informera om de regler som gäller och de konsekvenser som otillåtna förfaranden kan medföra. En sådan utveckling skulle, enligt vår mening, vara positiv.”

Med Johan Axhamn som svensk förhandlare kan vi nog vara säkra på att friheten på nätet, integriteten för den enskilde och rättssäkerheten snart är en fotnot i historien. Klicka på länken ovan, läs och fundera sedan på hur detta på bästa sätt ska kunna bemötas och förhindras.

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Kan vi lita på EU-kommissionen?


http://news.zdnet.co.uk/communications/0,1000000085,40057434,00.htm?user_rating=1

För första gången, såvitt jag känner till, uttalar nu EU kommissionen offentligt genom handelskommissionären Karel de Gucht att ett kommande ACTA-avtal inte ska innebära ett obligatoriskt avstängande från internet av de som eventuellt ertappas med att ha laddat ner i strid med lagstiftningen

Han säger att ACTA inte är avsett att vara inriktat på privatpersoner som har piratkopierad musik på sina Mp3-spelare utan att inriktningen är att komma åt organiserad verksamhet i stor skala.

Så långt låter det ju bra men jag känner mig ändå inte särskilt lugnad av detta besked. ytterst handlar det om vem man kan lita på och mot bakgrund av de piruetter vi sett tidigare i frågor rörande ett fritt internet och därtill hörande integritetsfrågor gör att förtroendet är begränsat.

Flera frågor kvarstår varav en grundläggande är varför dessa förhandlingar över huvud taget förs i hemlighet i slutna rum? Vad innebär definitionen av ”stor skala”?

Den allra största frågan och den som definitivt till slut torpederar förtroendet för vad kommissionären nu uttalar är hur det kan komma sig att de dokument som läckt ut från förhandlingarna säger något helt annat än det kommissionen nu påstår?

Så länge förhandlingarna inte är öppna och de dokument som finns i svart på vitt visar något annat än vad kommissionen påstår så kan i alla fall inte jag känna annat än misstro.

Företrädare för olika partigrupper i parlamentet har nu också begärt svar på frågor enligt nedan och det ska inom kort avgöras om dessa kan komma att besvaras den 9/3-10.

 

EP’s Conference of Presidents are about to decide if this Oral

>>> Question on Transparency will be put on the next Plenary agenda

>>> (probably then March 9):

>>>

>>> Oral Question with debate (Rule 115)

>>>

>>> AUTHOR(S):

>>> Carl SCHLYTER, on behalf of the Greens/EFA Group

>>> Daniel CASPARY on behalf of the EPP Group

>>> Kader ARIF on behalf of the S&D Group

>>> Niccolò RINALDI on behalf of ALDE group

>>> Helmut SCHOLZ on behalf of the GUE Group

>>> Syed KAMALL on behalf of the ECR Group

>>>

>>> SUBJECT:

>>> Transparency and  State of Play of ACTA negotiations

>>> (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

>>>

>>> TEXT:

>>> Parliament in various occasions has called on the Commission and

>>> Council to ensure the widest possible access to ACTA documents,

>>> notably in its reports of  18 Dec 2008 (Susta Report, P6_TA(2008)0634,

>>> Paragraphs 14, 28) and in its report of 11 March 2009 (Cashman Report,

>>> P6_TA(2009)0114), whose Paragraph 26 reads: ”the Commission should

>>> immediately make all documents related to the ongoing international

>>> negotiations on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

>>> publicly available.”

>>>

>>> Parliament in its Resolution of 9 February 2010 on a Framework

>>> Agreement with the Commission demands immediate and full information

>>> at every stage of negotiations on international agreements, in

>>> particular on trade matters and other negotiations involving the

>>> consent procedure, to give full effect to Article 218 TFEU. The

>>> Commission on 27 January 2010 assured its commitment to a reinforced

>>> association with Parliament in the terms of this Resolution.

>>>

>>> – When will the Commission grant Parliament access to all primary

>>> texts relating to ACTA, in particular the ACTA negotiation mandate by

>>> the Council, the minutes of ACTA negotiation meetings, the draft

>>> chapters of ACTA, and the comments of ACTA participants on the draft

>>> chapters?

>>>

>>> – Has the Commission made an impact assessment of ACTA’s

>>> implementation on e-trade in the EU and worldwide? How will the

>>> Commission ensure enforcement of ACTA internet provisions are fully in

>>> line with the Acquis and how will the Commission redress any

>>> incompatibilities?

>>>

>>> – Does the Commission agree that access to ACTA documents should be

>>> given to Parliament prior to the coming into effect of the new

>>> Framework Agreement?

Kommissionen kan väl ändå inte varaså korkad att den ljuger parlamentet rätt upp i ansiktet och tror att den ska komma undan med det? Eller kan den det?

Glöm heller inte den bakväg som man kan tänka sig där politikerna efter ett underskrivet avtal slår ifrån sig, hävdar att avtalet inte säger något alls om att avstängning kan bli aktuell men har lagt in sådana villkor för operatörerna att dessa TVINGAS skydda sig själva genom att, vid misstanke om upphovsrättsbrott i någon form, stänga av användare.

Kan riktigt se framför mig hur Reinfeldts hundögon spärras upp då han lågmält förklarar att om någon stängs av så är det helt och hållet ett beslut som fattats av vederbörandes operatör och inga sådana krav finns inskrivna i lagstiftningen.

 

Nunc aut nuncuamSvensk Myndighetskontroll: Den ryska björnen lägger en ny kabel!


http://www.dn.se/nyheter/varlden/fra-lagen-far-ryssland-flytta-teletrafik-1.1051779

Det är väl ganska självklart att något i den här riktningen skulle komma att ske. Ingen hade väl trott att ryssarna snällt skulle skicka sina hemligheter per kabel direkt till FRA?

En slutsats av detta är att argumenten för lagen bara blir tunnare och tunnare och snart kvarstår endast det faktum att vad FRA-lagen innebär är enbart ett massavlyssnande av de egna medborgarna. För övrigt vad vi som sagt nej hela tiden har hävdat.

Riv upp, gör om, gör rätt!

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Ny mätning av opinionen


http://www.dn.se/nyheter/valet2010/avgorande-att-vacka-soffliggarna-1.1052267

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okat-forsprang-for-rodgrona_4333161.svd

Börjar nästan bli tröttsamt med dessa ständiga opinionsmätningar. Idag kom DN/Synovates som visar att de rödgröna får egen majoritet.

Några små kommentarer: För alliansen måste det vara bekymmersamt att se att både Centern och KD åter är nära 4%-spärren. För Centern säger Synovates analys att det i hög grad beror på att centerväljare lagt sig på soffan. Jag kan förstå den reaktionen mot bakgrund av att många centerväljare måste vara förvirrade efter partiets omsvängning i kärnkraftsfrågan, de milt sagt oklara turerna kring Vattenfall och partiets svek i integritetsfrågorna.

Frågan inför valet är vart dessa centerväljare tar vägen? Faktum är att just det kan i slutänden visa sig vara det som avgör hela valet.

SD får åter tillräckligt med röster för att ta plats i riksdagen men jag har en känsla av att deras potentiella väljare också är mycket lättrörliga så det är långt kvar.

Piratpartiet får antas ingå i gruppen övriga som får 1,8%. Något måste snart hända som sätter fart på PP:s siffror samtidigt som jag ibland undrar lite över hur mätningarna genomförs eftersom min känsla i detta fall är att PP ligger iaf något högre än vad som framgår här.

Det är fortfarande en helt öppen historia och massor kommer att hända fram till valet som påverkar resultatet.

Inget har dock större påverkan än Din röst så oavsett vad valet blir, utnyttja Din rösträtt och gå till valurnan!

Svensk Myndighetskontroll: Friska tag av Littorin


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/praktikanter-dumpas-pa-myndigheter_4333077.svd

Jag tog mig den konstnärliga friheten att redigera lite i SvD:s artikel ovan och då blev det så här:

”- När jag fick brevet var jag övertygad om att de hade skrivit fel, att det hade råkat bli en nolla för mycket, säger Elisabeth Bjar, personaldirektör vid Skatteverket. Det visade sig dock vara korrekt att det handlade om 349 nollor.

I satsningen, ”Lyftet”, skulle 349 riksdagsledamöter erbjudas sysselsättning, men i januari hade kommuner och landsting bara accepterat 20 praktikplatser. I stället blir det alltså staten som får ta hand om praktikanterna:

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) är själv medveten om att målet att statliga myndigheter och verk ska ta emot cirka 329 ledamöter inte är riktigt realistiskt.

– Det är ju ett högt satt mål, som jag är medveten om att vi nog inte kommer att nå när det gäller de statliga myndigheterna. Men jag tycker samtidigt att vi måste sätta press på de statliga myndigheterna och verken att faktiskt vara med och ställa upp, precis som vi ber kommunerna att göra, säger han till TT. Det handlar ju ändå om människor i stort behov av att få ta del av verkligheten.

Littorin är även medveten om risken för att ledamöterna inte får meningsfulla arbetsuppgifter. Men, anser han, aktivitet är i sig bättre än passivitet, ”att bara sitta i riksdagen och vänta på att ersättningen ska komma”.

– Även om arbetsuppgiften kanske inte är absolut 100 perfekt, så är det ändå bättre att ha ett ställe att gå till, att känna att man har andra som är där, att man inte bara lämnas ensam och bara väntar på pengar. Alla har väl sett bilderna från en i stort sett tom plenisal där någon enstaka ledamot fyller ut sin tid genom att hålla tal för tomma stolar.

Littorin tillbakavisar anklagelserna om att satsningen görs för att regeringen vill få ut ledamöterna ur riksdagen så att man slipper besvärliga voteringar om regeringens politik.

  • Det är självklart inte så, av det enkla skälet att det här är personer som redan är arbetslösa. De är ju fortfarande registrerade som arbetslösa. De är bara inte medvetna om det än. Så det friserar inte siffrorna. Däremot ökar chanserna att de kan komma tillbaka i arbete, och det är hela poängen. En motsvarande satsning planeras även för regeringens ledamöter senare i vår.”

Svensk Myndighetskontroll: På morgonpromenad i verkligheten


På väg ut med hunden möter jag tidningsbudet. Det är en ung kille som ser ut att komma någonstans från Afrika, Somalia kanske. Vi byter några ord och han berättar att han är lite sen idag för att tidningen var sen från trycket. Hunden drar och är uppenbart nödig så jag fortsätter ut och hon stökar snabbt undan morgontoaletten. Jag plockar upp efter henne och ser mig omkring efter någonstans att slänga påsen.

Det finns en korg lite längre ner på gatan och samtidigt som jag kommer fram till den så möts jag av en invandrare som tydligen arbetar med att tömma hundlatrinerna. Inget särskilt kul jobb tänker jag för mig själv, men han ser glad ut ändå. Ser på avstånd några av hans kollegor som i arla morgonstund tömmer andra papperskorgar och plockar upp skräp från marken. Det är två invandrartjejer och en kille som möjligen kommer från Pakistan.

Fortsätter vägen framåt och passerar det lilla köpcentrum som finns inte långt från min bostad. Där är det redan full aktivitet i den lilla närbutik som drivs av en invandrarfamilj från Irak. Fönster putsas och det ser ut som man håller på med en inventering i butiken för det är många i familjen som går runt bland hyllorna.

Deras iranske butiksgranne, som har en klackbar, är också redan på plats och har börjat dagen med att bjuda in sin granne frisören Ali på kaffe. Det är däremot fortfarande tomt i den lilla vitnamesiska restauranten som drivs av den alltid vänliga familjen Nguyen. Inte så konstigt kanske med tanke på att de har öppet till 01.00 och sällan kommer iväg hemåt förrän bortåt 02.30. De brukar ändå vara igång inför dagens lunch vid åtta tiden.

Jag fortsätter min promenad mot busshållplatsen och tar bussen för att åka hem till min mor. Bussen körs av en mörkhyad man som glatt använder bussens högtalarsystem för att berätta att han heter Mohammed och att han igår blev far för första gången.

Kanske vågar han vara så frispråkig för att jag är den ende svensken på bussen. Det 10-tal personer som utöver mig finns ombord är alla invandrare och uppenbarligen på väg till sina arbeten. Verkar inte finnas några svenskar som börjar så här tidigt.

Väl hemma hos mamma så blir det kaffe och smörgås och hon berättar att hon fått en ny hemassistent som heter Fatima och som ska städa och hjälpa henne med diverse sysslor som hon numera har svårt att klara själv. Fatima har tydligen kommit ensam till Sverige efter att ha mist man och två barn i en explosion i Bagdad. Hennes dröm är nu att bygga upp en ny tillvaro i ett land där man inte dagligen riskerar att sprängas i bitar.

Tiden går fort och jag upptäcker plötsligt att jag måste rusa för att hinna med ett annat möte. Det får bli en taxi tillbaka hem. Taxin körs av en kille från Kurdistan och har varit i Sverige sedan åttiotalet då han flydde hit efter att den by där han bodde hade utsatts för ett angrepp med någon form av giftgas. Han förlorade större delen av sin familj men har nyligen fått hit en kusin som är vetrinär.

Av något oklart skäl så kan han inte jobba som veterinär här i Sverige men han försörjer sig och sin familj genom att arbeta som spärrvakt i Stockholms tunnelbana och genom att dela ut reklam på söndagar.

Väl hemkommen så funderar jag lite på morgonens upplevelser och tänker på hur det skulle bli om man genomförde vad somliga vill, d.v.s. att skicka tillbaka alla de människor jag mött under min morgonrunda till deras respektive hemländer. Ska du eller jag ta över de jobb som de idag sköter?

Jag funderar också på de generaliseringar som hörs i debatten om att alla invandrare är lata, lever på bidrag och utnyttjar oss svenskar. Eller, alternativgeneraliseringen som går ut på att de kommer hit och tar våra jobb. Dom är inte särskilt förenliga de där två generaliseringarna……..

De flesta av dem jag såg och mötte under min morgonrunda var muslimer. Ingen av dom såg dock ut att vara ifärd med att spränga något i luften utan verkade vara fullt upptagna med sina respektive arbeten. Det slår mig att likväl som det finns fanatiska respektive sekulariserade kristna, med en stor övervikt för de sistnämnda, så kanske det även finns motsvarande inom Islam!?

Men vad vet väl jag, en enkel man med enkla tankar. Jag ser det jag ser och det jag ser är att hos ett parti som kandiderar till riksdagen så saknas nyanserna fullständigt. Var alltid misstänksam mot partier som Sverigedemokraterna som presenterar enkla lösningar på svåra problem.

Det är inte så enkelt att allt är invandringens fel. Knepet att skylla allt elände på en specifik grupp har använts förr och minnena av vad det ledde till förskräcker. Vi ska självfallet ha en diskussion i ämnet men den diskussionen kan inte, och får inte, utgå från att vi från början skuldbelägger en stor grupp människor enbart med utgångspunkt från att de har ett annat ursprung än majoriteten.

Världen är inte svart eller vit. Den består av oändligt många nyanser

%d bloggare gillar detta: