Dagsarkiv: 24 februari, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Finns något förtroende för polisen?


I den debatt om polisen som uppstått efter bl.a. det som hände i tunnelbanan har Thomas Tvivlaren skrivit flera läsvärda inlägg. http://www.thomastvivlaren.se/2010/02/hornstull-hooligans.html

En annan äldre artikel som också den återkommit i debatten handlar om vad den tidigare polisen Michael Lundh berättade bl.a. i samband med JK:s rapport om ljugande poliser för några år sedan. http://upprattelse.se/2007/12/10/veckans-debattor-michael-lundh-jk-har-ratt-om-ljugande-poliser/

Den artikeln tillsammans med JK:s rapport visar att problemet ingalunda är vare sig nytt eller isolerat. De som kritiserar Lundh gör det med utgångspunkt från att han på något sätt varit feg som inte har berättat tidigare och att man inte ska ta honom på allvar för att han, genom sina handlingar, är/har varit kriminell.

Att Lundh inte framträtt tidigare kan naturligtvis vara ett uttryck för egenintresse-att inte kunna bli dömd för det han berättar eftersom preskription inträtt. Det kan också vara ett uttryck för den starka kåranda som t.ex JK belyser och det tryck som finns att inte hänga ut arbetskamrater.

De som beskyller honom för att vara kriminell måste då samtidigt utgå från att det han berättar är sant och i så fall blir den beskyllningen samtidigt en bekräftelse på att Lundh har rätt i sak i det han berättar. Jag rekommenderar var och en att läsa hans bok, ”Sveriges likas lag”, och att bilda sig en egen uppfattning.

Allt sammantaget menar jag ger en klar bild av ett systemfel hos polisen i dess sätt att se på sin egen roll och på den arbetsuppgift de har att fullgöra. Detta systemfel framstår som en troligare förklaring till mycket av det vi sett under senare år än den ständigt återkommande förklaringen om enstaka rötägg.

Något måste definitivt göras åt detta problem innan allmänheten förlorat allt förtroende för polisen. Det har skett alltför mycket på alltför många platser i Sverige för att man längre ska kunna kalla detta något annat än en kris för en poliskår som allt mer framstår som ett hot mot de medborgare som det är tänkt att den ska skydda.

%d bloggare gillar detta: