Dagsarkiv: 23 februari, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Repliker till Antipiratbyrån


http://scabernestor.blogg.se/

Scaber Nestor publicerar ett svar på APB:s senaste dumheter.

Även UNT:s ledarblogg har ett utmärkt inlägg.

http://www2.unt.se/avd/1,,MC=25-TYPE=blogg-bi=33,00.html?bin=17408

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Dopingtesta poliser


http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article6661834.ab#abArticleComments

Antalet vittnesmål ökar så som det brukar kunna bli då någon/några vågat gå före. En sak jag har funderat över, efter att dels ha sett en del poliser s.a.s. live och ”in action” och dels efter att ha sett och studerat diverse foton, är hur mycket dessa egentligen tränar? Och hur de tränar.

Ett antal av dem påminner om Hulken. Kraftiga markerade käkpartier och hals och nackmuskulatur som gör att huvudet ser ut att sitta direkt på kroppen. Ett utseende de delar med många företrädare bland krogvakter och, icke att förglömma, den s.k. Belgian Blue rasen bland nötkreaturen. Dessa är iofs genetiskt manipulerade men dessa polisers utseende får mig utan tvekan att tänka på olika dopingpreparat som används för muskelbyggande.

Som alla vet bidrar sådana medel även till markant ökad aggressivitet, något som också det utmärker många piketpoliser och poliser inom den nationella insatsstyrkan. Det vore därför mycket intressant att veta om poliser testas för användning av sådana preparat? De brukar ju själva, med yrkesmässig blick för sådant, kunna peka ut misstänkta användare på olika gym och med sådan misstanke som grund begära provtagning.

Även bland intagna på landets fängelser så tas individer, med den fysiska status jag beskrivit ovan, regelbundet ut för urinprovstagning och kontroll av användandet av otillåtna dopingpreparat.

Konklusionen av detta blir att jag, enbart baserat på utseende, misstänker att ett flertal poliser ägnar sig åt brottslig verksamhet genom att använda olika typer av hormonpreparat. Genom att använda samma kriterier för provtagning på sig själva som de använder för att kräva prov av andra så borde ett antal sådana poliser omgående utsättas för tester.

Jag anar att så inte är fallet……..

Svensk Myndighetskontroll: Dags att agera


http://www.dn.se/nyheter/varlden/acta-forhandlingar-far-eu-kritik-1.1050148

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/acta-forhandlingar-far-eu-kritik_4311749.svd

En av de viktigaste principerna i en demokrati är möjligheten för medborgarna att öppet kunna granska makten. Vi kallar det transparens och i Sverige har denna tidigare haft en stark ställning genom vår s.k offentlighetsprincip där grundregeln är att allt ska vara offentligt och det ska krävas särskilda eller synnerliga skäl för att sekretessbelägga olika handlingar.

Samtidigt som vi under 2000-talet fått en mängd nya lagar som allt mer begränsar din och min frihet och därigenom även utgör kränkningar av vår integritet så har även vår möjlighet till granskning av makten minskat på olika sätt. Ett exempel på detta är FRA-lagen där vi får veta att denna lag är till för att skydda oss mot diverse hot men vi ges ingen som helst specifikation över vilka dessa hot är, var de kommer ifrån eller hur de är utformade med hänvisning till att sådant kan inte röjas av sekretesskäl och av hänsyn till rikets säkerhet.

De nu pågående ACTA förhandlingarna är ett annat exempel på hur vår möjlighet att granska makten försvagats. Över våra huvuden och i hemlighet deltar Sverige nu i utformandet av ett avtal som vi genom läckor får fragmentarisk information om. Den information som läckt ut är skrämmande vad gäller grundläggande rättssäkerhet, personlig integritet och skyddet av personuppgifter.

Som framgår av dagens artikel i DN så har oron över vart dessa förhandlingar ska leda nu spritt sig och även EU:s datatillsynsansvarige uttrycker en rädsla för att resultatet ska komma att t.ex innebära massövervakning av internet och åtgärder som går ut på att stänga av människor från internet för att de till exempel påstås ägna sig åt piratkopiering.

Jag frågar mig var opinionen och de kritiska frågorna kring detta finns? Här i bloggossfären finns ett antal mycket engagerade människor som har skrivit och skriver massor om detta men var är de kritiska journalisterna i gammelmedia?

Den tredje statsmakten har alltid haft ett särskilt ansvar för att granska makten. När nu denna håller på att förhandla bort grundläggande rättigheter i hemliga förhandlingar så är det tyst. I Sveriges riksdag finns en opposition som inte opponerar mot en regering som i praktiken bakom ryggen på sina väljare säljer ut deras integritet till en upphovsrättsindustri med sin maktbas i USA.

Argument om att ett öppet förhandlande skulle innebära ett hot mot rikets säkerhet kan man ju knappast anföra i upphovsrättsfrågan.

Jag är rädd för att enda skälet till att hålla dessa förhandlingar i lönndom är att det avtal som kommer att bli resultatet av dessa också kommer att visa sig vara så omstörtande och så långtgående vad gäller begränsningar av fri- och rättigheter att, för att detta skall lyckas, så måste vi medborgare ställas inför fait accompli.

Just därför måste vi agera nu innan detta sker. Frågan om ACTA, de hemliga förhandlingarna och dess konsekvenser måste föras in i debatten inför och i valrörelsen. I detta skede kan politikerna möjligen fortfarande påverkas. När de genom ett undertecknande av avtalet redan har sålt ut dig och mig och stora delar av vår integritet, frihet och rättssäkerhet så är det för sent.

Situationen är så allvarlig att den på ärans och hjältarnas språk kan sammanfattas med orden:

VAKNA NU FÖR HELVETE OCH GÖR NÅGOT INNAN DET ÄR FÖR SENT!

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: