Dagsarkiv: 22 februari, 2010

Svensk Myndighetskontroll: En relevant FRA fråga


 

I en kommentar till ett blogginlägg så fick jag nedanstående fråga. Jag tycker det är en utmärkt fråga som är värd att ställas till alla som säger sig vara för FRA-lagen i dess nuvarande utformning. Den kan naturligtvis omformuleras till att gälla även för t.ex datalagringsdirektivet.

Fråga hur de tror att FRA-lagen och FRA kommer att användas om Sverigedemokraterna skulle komma att kontrollera 175 mandat i riksdagen?

Jag brukar lite allmänt tala om att man inte alltid kan utgå från att den som har makten är god. Med ovanstående exempel blir den frågeställningen plötsligt betydligt mer konkret och möjlig att visualisera.


Svensk Myndighetskontroll: Om PP:s möjligheter att nå riksdagen


Kent Persson (M) har skrivit ett inlägg i sin blogg http://kentpersson.wordpress.com/2010/02/20/piratpartiet-har-en-god-chans-att-ta-sig-in-i-riksdagen/ där han analyserar PP:s möjligheter att ta sig in i riksdagen i höstens val.

På ett för moderater ovanligt ödmjukt och i viss mån självkritiskt sätt konstaterar han att PP:s engagemang i integritetsfrågorna är viktigt och att de etablerade partierna möjligen inte har lyckats skapa en riktigt bra balans mellan kravet på skydd för medborgarna och kravet på integritetsskydd.

Jag delar i huvudsak hans syn på PP:s möjligheter men tror att det för att räcka hela vägen fram krävs att några faktorer samverkar och lyfts fram för ett på PP positivt sätt.

Den första är något av en paradox eftersom en framgång för PP kan vara beroende på att ett antal enskilda drabbas av någon eller några av alla de integritets- och frihetsinskränkande lagar som tillkommit under de senaste åren. Drabbas gör vi naturligtvis alla av t.ex. FRA-lagen men vad jag menar är att det måste vara på ett tydligt och uppenbart sätt som skapar rubriker och debatt.

Som exempel kan tänkas att några vanliga familjer stäms enligt IPRED-lagen och att det visar sig vara helt ogrundade anklagelser som de drabbats av. Att den risken är uppenbar med den lagstiftning som gäller finns det inga tvivel om.

Den andra faktorn är att PP:s hjärtefrågor måste få utrymme i valrörelsen och i debatten. Där tror jag att de pågående ACTA-förhandlingarna kan ge kontinuerligt bränsle. (se nedanstående blogginlägg)

Frågan om implementerandet av datalagringsdirektivet har regeringen försökt få bort ur valrörelsen genom att uppskjuta införandet av detsamma till efter valet. Här är det dock viktigt att ändå skapa debatt i ämnet eftersom frågan ska avgöras under den kommande mandatperioden. Frågan är dels om det ska införas (Rumänien har t.ex vägrat med hänvisning till att det strider mot deras konstitution) och dels i så fall hur det ska utformas.

Henrik von Sydow, partikollega till Kent, har i en debattartikel i Expressen skrivit bl.a. följande i grundlagsfrågan:

På samma sätt som vi dessvärre inte kan ta evig fred för givet så kan vi heller inte utgå från att våra makthavare alltid kommer att vara goda.
Vår grundlag kan heller inte bara skrivas för soliga dagar, utan måste fungera även i ett skymningsland där antidemokratiska eller främlingsfientliga krafter tar plats i riksdag och i regering.”

Detta är naturligtvis helt riktigt och gäller lika självklart även för annan lagstiftning som påverkar den enskildes integritet,frihet och rättssäkerhet.

Det tydligaste exemplet är FRA-lagen med dess inbyggda totala övervakningsmöjlighet. Jag vill därför avsluta med att ställa en fråga till Kent vars partivänner i riksdagen var med och drev igenom denna lag.

Låt oss hypotetiskt anta att SD efter valet 2014 kontrollerar 175 mandat i riksdagen.

Skulle du med kunskap om att så skulle bli fallet ha röstat för ett införande av FRA-lagen i dess nuvarande utformning?

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Ny ACTA läcka visar nygamla hot mot friheten på nätet


 

Ytterligare ett dokument tycks ha läckt ut från de för oss vanliga dödliga fördolda ACTA-förhandlingarna.

Det är naturligtvis skrivet på snårig avtalsengelska men om jag tolkar vad som står där rätt så är det uppenbart att detta innebär en massiv attack mot ett fritt internet.

Repressiviteten och ambitionen att med alla medel jaga de privatpersoner och/eller företag som upphovsrättsindustrin på grumlig grund kan misstänka för upphovsrättsbrott är tydligt uttalad i dokumentet.

Tidigare uttalanden om likställdhet mellan regler i ”den verkliga världen” och regler för internet har åter visat sig vara rena dimridåer eftersom det regelverk det talas om här på ett tydligt sätt innebär särskilda regler för internet.

Med reservation för att jag kan ha missförstått den engelska texten så innebär vad som står i dokumentet bl.a. ett explicit ansvar för tillhandahållarna av ISPnr för vad deras kunder gör på nätet.

Ett sådant skadeståndsrättsligt ansvar måste få som konsekvens att leverantören av en internettjänst skapar olika modeller och metoder för att begränsa skadan. Till absolut ingens förvåning och i strid med vad Europaparlamentet beslutat, återkommer här som en sådan begränsningsmodell, rätten att stänga av en användare från internet redan vid en misstanke om upphovsrättsbrott.

Att denna misstanke kan och kommer att kunna vara baserad på mycket lös grund säger sig självt. Ett anonymt tips från grannen, som händelsevis råkar hata din hund, kan således få som konsekvens att du plötsligt är avstängd från nätet.

Bakom stängda dörrar, befriade från insyn och demokratisk debatt och diskussion, sitter just nu tjänstemän och byråkrater på uppdrag av våra folkvalda och förhandlar fram ett avtal som, om det godkänns, kommer att betyda att din och min rättssäkerhet över en natt förbyts i djupaste rättsosäkerhet.

ACTA förhandlingarna i dess nuvarande form är ett hån mot de demokratiska grundideal som våra politiker påstår sig vara anhängare av. En sådan läpparnas bekännelse kräver dock att man lever upp till den i praktisk handling.

Så länge regeringens företrädare inte gör detta tvingas jag tvivla på regeringens demokratisyn.

Mer om detta här: http://www.boingboing.net/2010/02/21/acta-internet-enforc.html

http://opassande.se/index.php/2010/02/22/acta-och-antipiratbyran/

länk till det läckta dokumentet: http://sites.google.com/site/actadigitalchapter/acta_digital_chapter.pdf?attredirects=1

Tillägg:

http://www.idg.se/2.1085/1.296605/hemliga-dokument-avslojar-stora-planer-mot-fildelare

 

 

 

Svensk Myndighetskontroll: This is what You get


Hittade denna informativa och roliga bild här; http://w2k.fz.se/blog/?p=1168#comment-21176 där ni även finner en läsvärd text.

Det här är vad du får

Fullstorlek: http://w2k.fz.se/blog/wp-content/uploads/2010/02/thisiswhatyouget-large.png

%d bloggare gillar detta: