Dagsarkiv: 19 februari, 2010

Svensk Myndighetskontroll: När säger vi nej, stopp, backa?


http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/301738-tvingades-kla-av-sig-infor-polisen

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/250276-polischef-till-reporter-om-du-inte-skriver-det-jag-sager-da-

http://svt.se/2.35188/1.1894456/lagen_oppnar_for_trakasserier

Det är numera sannerligen inte svårt att hitta exempel på statsmaktens och då ofta polisens kränkningar av enskilda och även som artikel två visar, det vanemässiga användandet av hemligstämpeln som jag tidigare kommenterat.

Det börjar bli dags för Svensson att vakna nu och att inse att vår sörgårdsidyll är förändrad. Inte av attacker utifrån, vilka ständigt målas upp som det värsta hotet, utan av ett söndervittrande av rättsstaten, rättssäkerheten och den offentliga etiken. Staten är inte längre god och den förskjutning av makten, som innebär att medborgarens möjligheter till insyn och påverkan har minskat dramatiskt, pågår just nu i skrivande stund med accelererande hastighet.

När kommer uppvaknandet och insikten i att den demokrati vi levt i numera har begränsats och att denna begränsning innebär att integritet och frihet fått stå tillbaka så mycket att det i fortsättningen kan bli svårt att hävda och återta den förlorade marken.

Demokrati och frihet kan bara försvaras genom öppenhet och fri debatt utan rädsla för repressalier. Hur många är det som idag inte törs säga sin ärliga mening vid besök hos en myndighet? Hur många är det som inte törs överklaga ett beslut av rädsla för att fråntas det lilla man ändå har?

När sedan också våra privata mail- och telekonversationer kring sådana frågor kan avlyssnas och sparas så har vi skapat ett helt nytt övervakningssamhälle där kontrollen är sådan att hela demokratibegreppet förlorat sin innebörd.

De enda som fortfarande kan göra något åt detta är engagerade människor som tror på de demokratiska idealen. Det börjar dock bli allt mer knappt om tid.

Svensk Myndighetskontroll: Alla register läcker!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6641162.ab

Ovanstående lilla artikel är ytterligare ett exempel på att register läcker och missbrukas. Det är just därför som vi måste vara oerhört försiktiga med att skapa nya lagringsplatser för information om enskilda. När möjligheten att bruka något är skapad så har samtidigt möjligheten att missbruka detta också tillkommit.

Nästa gång ni hör en politiker försäkra att de uppgifter som inhämtas lagras på ett fullständigt säkert sätt, tro honom inte! Alla register läcker.

Svensk Myndighetskontroll: Godtycke upphöjt till lag


I samband med Jesper Nilssons obehagliga upplevelse ( http://tuggarna.posterous.com/polisen-som-mitt-i-tunnelbanan-star ) av poliser i tunnelbanan och deras olika hot mot honom startade en debatt just om vilket utrymme för polisens godtycke som ges i många olika situationer genom de lagar som finns.

Den lag som kanske ändå ger det största utrymmet för polisen att godtyckligt frihetsberöva människor är LoB. Lag om tillfälligt omhändertagande av berusade.

Lagen är i grunden en vårdlag och är tänkt att användas vid tillfällen då någon är så redlöst berusad att denne måste tas om hand för sin egen och andras säkerhets skull. Ett förstahandsalternativ vid omhändertagandet ska i många fall vara transport till något vårdalternativ.

Otaliga är idag de vittnesmål om hur denna lag istället, av polisen, utnyttjas som en bekväm möjlighet att frihetsberöva personer som av polisen t.ex anses vara störande eller kanske rentav bara har en annan åsikt än den polisen företräder vid en given situation. Den gripne har ingen möjlighet att t.ex få göra ett utandningsprov för att på så sätt kunna bevisa att berusning och promillehalt ligger på en nivå långt under den som lagen ursprungligen var menad för.

Integritetskränkningen av den enskilde stoppar inte heller vid själva frihetsberövandet och tiden i en fyllecell utan vid varje LoB ingripande skrivs också en anmälan till socialtjänsten som kan komma att begära in uppgifter av dig angående hela din livsföring. I samband med t.ex körkortsärenden kan också ett omhändertagande enligt LoB få konsekvenser för den enskilde.

Som enskild står du i förhållande till denna lag fullständigt maktlös då tillämpningen av lagen överlåtits till den enskilde polismannen som utan annan grund än sin egen uppfattning har rätt att omhänderta dig. Att i efterhand bevisa att man alls inte varit märkbart påverkad är naturligtvis oerhört svårt.

Exempel finns också på människor som p.g.av olika sjukdomstillstånd kanske uppträtt förvirrat och därför omhändertagits enligt LoB.

Jag kan på rak arm inte komma på någon lag som lämnar lika stort utrymme för godtycke som denna och när godtycket upphöjts till lag har rättssäkerheten förlorat.

Mer om detta här:

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20090127-2

 

Svensk Myndighetskontroll: Bort med hemligstämpeln


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sapo-vill-inte-ge-oss-sanningen_4290767.svd

Självklart skall hemligstämpeln hävas. Transparens är något så grundläggande i en demokrati att den naturligtvis ska vara det naturliga tillståndet. Vi som medborgare ska hela tiden kunna granska vad makten har för sig. Hemligstämpeln skall användas i undantagsfall.

Vi har nu under många år sett en helt annan utveckling i Sverige. Hemligstämpeln används närmast slentrianmässigt och vad gäller genomlysningen så har den kommit att vändas till att det är staten som ska ha den totala kontrollen och genomlysningen av den enskilde och dennes liv.

Ett annat exempel är de s.k Tsunamibanden som nu ska hållas hemliga för medborgarna i sjuttio år. Det är fullständigt häpnadsväckande hur långt man är beredd att gå för att skydda höga tjänstemän i staten och i förlängningen även de politiskt valda. Hänvisningen till rikets säkerhet klingar både falsk och tunn.

%d bloggare gillar detta: