Dagsarkiv: 9 februari, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Bryter domstolsverket mot Europakonventionen?


Jag åt lunch med en advokat idag och han berättade för mig att det kommit signaler från domstolsverket som innebär att en misstänkt i låt oss säga Stockholm, som vill anlita en Västeråsadvokat, fortsättningsvis ska kunna få göra detta endast om den misstänkte själv kan betala för de resor och den tidsspillan som det innebär för advokaten att ta ett mål utabför hemorten.

Konsekvensen, om uppgiften är riktig, är att endast den som har erforderliga ekonomiska resurser också är den som i fortsättningen kommer att ha möjlighet att välja den advokat han/hon önskar.

En sådan situation strider mot såväl svensk lag som Europakonventionen.

Jag ska inte här idag utveckla detta vidare utan kommer naturligtvis att kontrollera uppgiften med domstolsverket innan jag drar några vidare slutsatser. Som slutkommentar måste jag ändå skriva att en sådan nyordning inte skulle förvåna mig det minsta.

%d bloggare gillar detta: