Dagsarkiv: 30 april, 2009

Svensk Myndighetskontroll:"…….. then You win."


Hittade detta citat som jag bara måste dela med mig av:

”First they ignore you,

then they laugh at you,

then they fight you,

then you win.”

Gandhi

Svensk Myndighetskontroll: Hur många gånger måste jag betala?


Hur många gånger ska jag egentligen betala för upphovsrätten till något jag redan äger? Ta som exempel att jag gillar The Beatles. På 60-talet köpte jag deras vinylsinglar och betalade för upphovsrätten till dessa låtar.

Sedan köpte jag deras vinyl-LP och betalade för upphovsrätten igen för de låtar jag redan hade. Ett år senare kom ett samlingsalbum som verkade trevligt så jag fick betala igen för samma låtar.

Andra artister har också gjort remixade covers som jag köpt och då betalat för upphovsrätten igen, liksom för övrigt de artister som gjort remixen också gjort.

Tekniken gick sedan framåt och kassettspelaren kom. Eftersom jag läst en annons från branschen om att privatkopiering av kassetter hotade att ta brödet ur munnen på artisterna så går jag åter igenom hela proceduren ovan och köper färdiginspelat bl.a till bilen.

Ny teknik igen och nu får vi CD:n så jag åker på att betala igen på samma sätt som ovan ända fram till MP3 spelaren för så långt har branschen än idag inte kommit utan dom vill att jag fortsatt ska köpa deras kopieringsskyddade CD som det inte ens för privat bruk går att föra över musik till.

Dessutom har dom mage att ta ut vansinniga priser. Genom ett nytt beslut ska nu den rätten vara i 70 år.

Ändå finns det dom som har mage att påstå att jag stjäl om jag tankar ner samma Beatleslåtar igen till min MP3! Enkelt uttryckt så vet ni inte vad ni pratar om men eländigt nog så har ni med ert stöd för branschen och dess antikverade metoder, även bidragit till att vi fått en lag som fullständigt ensidigt gynnar en part i målet.

Det innebär att denna part kan komma hem till dig för att undersöka din dator redan innan du själv fått besked om att du är misstänkt. Den parten kan begära att samtliga dina tillgångar blir frysta och kan skicka dig ett legaliserat utpressningsbrev på det belopp de känner för just då. Nekar du och går till rättegång får du stå för hela kostnaden inklusive deras om du förlorar.

Gör du det så blir du sedan förd till skampålen genom att du kan tvingas publicera domen på din egen bekostnad. Detta exempel rör IPRED lagen och flera liknande lagar har redan antagits och andra är på gång som t.ex telekompaketet och teledatalagringslagen.

Allt sker i god demokratisk ordning än så länge och det är du som tycker att jag stjäl som får bära mycket av skulden. Detta för att du inte gör det du borde göra,

PROTESTERA!

Svensk Myndighetskontroll: Rådman avslår Antipiratbyråns begäran idag.


En riktigt god nyhet hämtad från tidningen Ny Teknik
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article568550.ece

Svenska förläggarföreningen yrkar att Solna tingsrätt vid vite förbjuder internetoperatören Ephone att förstöra användaruppgifterna bakom ett speciellt ip-nummer. Men Mats Jender, domare vid Solna tingrätt, avslog för en stund sedan föreningens begäran.

Tvisten i det första svenska Ipred-målet hårdnar. Svenska förläggarföreningen, som representerar fem ljudboksförlag, önskar få hjälp av domstol att få uppgifter om abonnenten bakom ip-numret 77.53.104.102.

Numret ska leda till en server där någon olagligt kopierat och lagt upp ett antal ljudboksfiler, som förlagen äger rättigheterna till.

I dag yrkar förläggarföreningen, via ombudet Danowsky & Partners, dessutom att Ephone föreläggs att inte radera några användaruppgifter som har koppling till ip-numret i det aktuella målet.

Frågan om förbud har blivit aktuellt efter att flera internetoperatörer på senare tid meddelat att man har för avsikt att förstöra likande uppgifter, anser Danowsky & Partners.

Om den information som ärendet avser skulle raderas finns det en stor risk för att ljudboksförlagens rätt inte kommer att kunna prövas”, skriver man.

Danowsky & Partners begärde också att domstolen genast skulle ta ett interimistiskt beslut.

Man har uppfattningen att ärendet är så brådskande att motparten Ephone inte ska få yttra sig. Men det är inte min uppfattning. Jag har avslagit deras begäran i väntan på vad Ephone har att säga, säger Mats Jender till Nyteknik.se.

Ephone får nu tid på sig till nästa tisdag, den 5 maj, att yttra sig i frågan om de tänker förstöra uppgifterna.

Därefter kommer Mats Jender att meddela hur han ställer sig till att förelägga om ett förbud.

Svensk Myndighetskontroll: Advokaten är både listig och lömsk.


Efter ett samtal med en ledamot av samfundets disciplinnämnd om den rena principfrågan, dvs utan att nämna vilken advokat som åsyftades, så har följande framkommit.

Att i media klandra motparter för brott o.dyl. anses i och för sig strida mot god advokatsed. Men disciplinnämnden får inte ingripa eftersom advokatens uttalande i media omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Disciplinnämnden får inte ens göra ett uttalande. Anledningen är att disciplinnämndens handläggning anses innefatta myndighetsutövning.

Advokatsamfundet är själva inte nöjda med denna ordning, men de har tillhållits av JK att följa denna linje. Inom samfundet pågår löpande en diskussion om att dylika uttalanden av advokater i media är skadligt för kåren, men disciplinnämndens händer är som sagt bakbundna. Denna omständighet har säkert varit känd för Danowsky, då han uttalade sig så förbehållslöst.

Enligt mitt förmenande säger detta ändå en hel del. Advokaten är alltså beredd att frångå god advokatsed så snart han får tillfälle till det och kan göra så utan att drabbas av konsekvenser.

Antipiratbyrån har sannerligen fått en advokat vars moral speglar deras egen. Varför är jag inte förvånad?

Svensk Myndighetskontroll: Piratpartiet till EU-parlamentet enligt opinionsmätning.


http://www.dn.se/nyheter/politik/unga-valjare-kan-ge-piratpartiet-eu-mandat-1.855936

Hårt arbete ska löna sig och jag vet hur hårt Piratpartisterna jobbar för detta. Nu gäller det att orka hålla tempot uppe och gärna att något mer händer som ännu mer flyttar fokus till de grundläggande frågorna om demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet.

Jag har en återkommande text om varför jag tycker att PP ska röstas in och det verkar väl lämpligt att ta den här och nu:

”Det finns självfallet många viktiga frågor som kan styra ditt val till EU-parlamentet i sommar. Arbetsmarknad, ekonomi, klimat och miljö, You just name it.

Det finns också en fråga som är absolut grundläggande för våra möjligheter och förutsättningar att kunna diskutera andra frågor på ett fritt och öppet sätt.

Det är frågan om demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet.

När dessa beskärs på det sätt som nu sker med alla de repressiva och kontrollerande lagar som föreslås och stiftas så måste något göras för att vända  trenden.

Det enda parti som har en uttalad målsättning och som dessutom brinner för dessa frågor, är Piratpartiet.

Därför får dom min röst i valet i juni.

En röst på Piratpartiet i EU-valet är en röst för frihet, demokrati, integritet och rättssäkerhet!

En röst på Christian Engström garanterar att det kommer att finnas någon i parlamentet som helhjärtat står upp för de grundläggande värden som dessa frågor representerar!

Svensk Myndighetskontroll: Bloggen "juristens funderingar" ska ha all credit!


Till anmälan av  advokat Danowsky så har jag bidragit med själva anmälandet och en annan bloggare ska ha förtjänsten av att ha skrivit den.

Det är bloggen ”Juristens Funderingar” som tagit det goda initiativet.

http://juristensfunderingar.blogspot.com/

En mycket bra blogg som jag hoppas kunna ha ett vidare samarbete med!

Svensk Myndighetskontroll: Advokat Danowsky bryter mot god advokatsed – anmäls till Advokatsamfundet


http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article4927263.ab

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/farre-piratfilmer-pa-natet-1.855782

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2813979.svd

Med anledning av att Tele2 och Bahnhof har låtit meddela att de inte sparar information om internetkundernas IP-adresser låter upphovsrättsindustrins advokat Peter Danowsky uttala följande i SvD:

”– Det är häpnadsväckande att någon som påstår sig vara en seriös teleoperatör vill medverka till lagbrott, vilket är innebörden av vad de gör, säger advokat Peter Danowsky juridiskt ombud i första Ipredfallet och företräder skivbolagens intresseorganisation IFPI i Pirate Bay-rättegången.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2805029.svd

Uttalandet utgör ett allvarligt brott mot Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed. Enligt dessa regler får en advokat inte skandalisera eller göra kränkande uttalanden om en motpart i ett rättsligt förfarande [se VRGA punkterna 5.1 och 5.3].

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/VRGA_2009.pdf

Genom sitt uttalande beskyller advokat Danowsky förbehållslöst de aktuella operatörerna för medverkan till brott. Förutom att uttalandet står i strid med god advokatsed så är det även direkt okunnigt.

Enligt Lagen om Elektronisk Kommunikation finns det nämligen inget krav på att operatörerna skall spara information om IP-adresser. Sådan information får förövrigt inte alls sparas om den inte behövs för operatörens fakturering, för trafik mellan operatörer eller av säkerhetsrelaterade skäl.

Detta har bekräftats av bl.a. enhetschefen Christoffer Karsberg på Post och Telestyrelsen, samt Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen i en annan SvD-artikel:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2808969.svd

Genom sitt uttalande i SvD uppmanar sålunda advokat Danowsky operatörerna till att bryta mot ännu gällande lag. Även detta utgör ett synnerligen allvarligt brott mot god advokatsed. En advokat får nämligen aldrig främja orätt. Denna princip utgör den främsta regeln inom god advokatsed.

Av ovanstående skäl har jag idag skickat en anmälan mot Advokat Danowsky till Advokatsamfundet, med en förhoppning om att samfundet vidtar åtgärd mot advokaten.

Västerås 090430

Michael Gajditza

cc Justitiekanslern
Göran Lambertz

%d bloggare gillar detta: