Dagsarkiv: 21 april, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Det luktar surströmming om politikerbloggen idag.


http://www.politikerbloggen.se/2009/04/19/15390/#comment-590677

http://www.aftonbladet.se/debatt/article4954784.ab

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2769891.svd

Politikerbloggen, som jag trodde var seriös, och Niklas Svensson har publicerat en riktigt rutten artikel om Piratpartiet och ni återfinner min kommentar till denna här nedan.

”En imponerande journalistisk bedrift av Niklas Svensson!

Han har skickat ett mail och fått bekräftat att Piratpartiets automatiserade system för medlemsregistrering fungerar. I sanning en bedrift värd ett Pulitzerpris eller liknande.

Hade Hr. Svensson varit en riktig journalist så hade han t.ex kontaktat partiet för att få en kommentar och information om hur ofta registret gallras.

Att det möjligen kan ta lite längre tid att göra detta då det tillkommit över 20000 anmälningar på mindre än en vecka har iaf de som har en normalbegåvning inga problem att förstå och det vore mig främmande att här uttala något annat än beröm för hr. Svenssons förmåga att ändå klara sig i samhället.

Hr. Svensson ger även uttryck för en viss harm över det faktum att pengar INTE utgör en begränsande faktor i Piratpartiet utan där kan var och en som vill engagera sig i ett parti också göra det. Somliga är passiva, andra aktiva, många arbetar ideellt och andra bidrar ekonomiskt så vad vi ser är folkrörelseanda och det kan ju te sig stötande för den som inte är van vid eller vet vad det är.

Sin journalistiska ovana trogen gör han sedan inte heller här något försök att ta reda på t.ex att medlemmar i partiet bidrar i genomsnitt med mer pengar per medlem än vad som är fallet i t.ex Kd. För somliga verkar fakta ofta förvirrande och ibland har dessa också en förmåga att ta udden ur en s.k nyhet.

Vilken slutsats drar sedan hr. Svensson av sin journalistiska bragd? Svaret är, ingen alls och för en gångs skull så blir det alltså rätt. Ingen slutsats finns nämligen att dra på basis av det underlag som presenteras.

Däremot så kan hr. Svensson enligt Jantelagens mest grundläggande principer så ett frö av misstro och jag får mot bakgrund av det skrivna utgå från att det är vad som varit hr. Svenssons avsikt från start.

Eller som jag också hade kunnat skriva om jag inte varit så väluppfostrad, nämligen att detta är en riktig skitartikel som vädjar till människors sämre egenskaper. Den är insinuant och dåligt underbyggd och skulle göra sig bäst på redaktionens toalett. I stolen. Nedspolad!

Som en sista liten punkt vill jag ställa en fråga även om jag inte räknar med något svar.

Låt oss, rent hypotetiskt, anta att så mycket som t.ex 40% är fejkade namn. Det skulle innebära att partiet fått 12000 medlemmar på några dar.

Du tycker inte, som någon sorts journalist, att det hade varit intressantare att studera de verkliga faktorerna bakom detta, det trots minskningen ändå remarkabla och unika, att ett parti får så många nya medlemmar på så kort tid? Här finns som jag ser det en verklig story att berätta men den kanske någon äldre och mer erfaren kollega fått på sitt bord?

Svensk Myndighetskontroll: Lika som bär


Signaturen SG har mailat mig dom här bilderna med 
nedanstående kommentar.

"Bilderna gör sig bäst om man nynnar på signaturmelodin till
The Muppet Show medan man skådar dem!"Svensk Myndighetskontroll: Det räcker inte att ha rätt.


Ibland ska man bara stänga sin egen mun, luta sig bakåt och lyssna. Det sägs ju finnas goda skäl till att vi fått två öron men bara en mun… Så det senaste dygnet har jag försökt att bara läsa in och förstå hur människor tänker och resonerar i olika frågor och med mitt perspektiv, hur de gör det i frågor jag är engagerad i.

Liksom för ett år sedan i FRA debatten så blir det så att när man själv sagt, tänkt eller skrivit något en massa gånger så fastnar man i tron att alla andra är lika engagerade och då blir man även förvånad då det visar sig att andra inte har haft en fundering på det som jag själv ägnat så mycket tid.

Det är egentligen ett väldigt egocentrerat sätt att tänka eftersom det innebär att jag utgår från att mina prioriteringar är de som är de riktiga och därigenom de viktiga.

Å andra sidan så är jag samtidigt i min fulla rätt att tycka det och att utifrån den övertygelsen också försöka påverka andra att ”inse” samma saker som jag har kommit fram till.

Det här som jag skriver just nu är egentligen bara mitt sätt att förklara för mig själv varför jag, trots att jag själv ibland kan tycka att jag tjatar nåt förbannat om integritet, frihet, demokrati och rättssäkerhet, faktiskt ibland kan både repetera något jag tidigare skrivit eller ta samma fråga ett varv till.

Det fungerar, dels för att ni som läser detta och är lika engagerade som jag fortfarande tycker att ämnet är intressant och dels för att det för en del helt enkelt är nytt.

Jag kommer ihåg från en föreläsning jag var på en gång att den ”kommunikationsexpert” som höll föreläsningen uttryckte det som att ”det är när du själv känner att ämnet är totalt och fullständigt söndertjatat som budskapet har börjat nå ut.”

Det är just i den situationen då du själv känner att du spyr om du måste skriva eller prata någonting mer om t.ex Ipred, som det är viktigt att fortsätta för det är just då som det du säger och skriver börjar nå dom som du hela tiden haft som målsättning att nå. I det läget vore det rätt dumt att sluta.

För att återknyta till vad jag skrev i början om lyssnandet så har det inneburit att jag tycker mig ha konstaterat två saker varav den ena är precis det jag skrivit om ovan, att det nu är påfallande många nya röster i debatten som frågande ställer samma frågor som besvarats 1000 gånger och som följaktligen ska besvaras igen.

Det andra konstaterandet består i att jag, ursäkta franskan, ta mig fan börjar se ett embryo till den ”folkresning” jag efterlyst så många gånger. Ipred har nått och engagerat många fler på ett konkret sätt än FRA frågan har gjort och samtidigt tror jag att FRA varit katalysatorn som fått Ipred att blomma på det sätt som frågan har gjort och gör.

Den riktigt tändande gnistan som sedan tillkommit är rättegången och domen i Pirate Bay målet vilket den otroliga tillströmningen av 20000 nya medlemmar i Piratpartiet visar. De som fortfarande tror att debatten enbart handlar om fildelning gör ett stort misstag.

Fildelningen har kommit att bli den symbolfråga som fått väldigt många att känna att nu får det helt enkelt vara nog och de försök som görs av somliga förespråkare att förminska den breda debatt som ligger i botten av symbolfrågan har dels missförstått och dels inte insett att det nu handlar om så mycket mycket mer. Här ett exempel på sådan oförståelse, http://blog.rudenius.se/

Det ska mot den bakgrunden bli otroligt intressant att se hur opinionen reagerar då ytterligare repressiv och frihets- och integritetsinskränkande lagstiftning börjar diskuteras i samband med att teledatalagringslagen förs upp på dagordningen ungefär samtidigt som också FRA frågan åter kommer att aktualiseras i samband med riksdagens behandling av tilläggspropositionen.

Läg därtill ACTA som ytterligare bränsle så ser jag framför mig hur debatten kommer att stegras till höjder som inte synts till i den svenska politiska diskussionen vid något tillfälle på väldigt, väldigt lång tid. Det ska onekligen bli spännande att få vara en del av den debatten och jag tycker att ”min” sida är oerhört väl förberedd och att det är vi som har initiativet, argumenten och även rätten på vår sida.

Vad det kommer att handla om är att inte bara ha rätt. Nu gäller det för oss att även få rätt!!!

%d bloggare gillar detta: