Dagsarkiv: 6 april, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Antingen eller


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4832937.ab

Jag slås av tanken att detta måste vara ett effektivt sätt att stoppa nyrekrytering. Att sprida uppgifter om att ”gängen” alls inte är så tuffa kan nog vara polisens smartaste grepp i vad de brukar kalla ”kampen (eller kriget) mot den organiserade brottsligheten”.

Svärdet är dock tveeggat på så sätt att det blir å andra sidan svårt att kräva ökade resurser med hänvisning till gängens påstådda farlighet om man samtidigt påstår att de är lipsillar.

Så det ska bli intressant att se om detta är en engångshistoria eller början på en ny taktik.

Svensk Myndighetskontroll: Annika Östberg på väg hem


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4841497.ab

Om detta stämmer så är det en glädjande nyhet. Att hon inte fått komma hem tidigare är ett brott från USA:s sida mot undertecknade internationella överenskommelser även om jag har förståelse för de särskilda problem som den amerikanska konstitutionen skapar med sitt stora mått av självständighet för delstaterna.

Välkommen hem i vilket fall!

Svensk Myndighetskontroll: Jag har postat ett brev


http://www.metro.se/2009/04/06/20169/antipiratbyran-har-begatt-dataintrang/index.xml
Jag har just varit vid brevlådan och lagt på ett brev till polisen i Stockholm.

Det här är vad jag skrev:

POLISANMÄLAN

Västerås 090406

Undertecknad anmäler med detta Svenska Antipiratbyrån för dataintrång.

Lagrum

Brottsbalkens 4 kap. 9C §.

Brottstid:

straxt efter midnatt 090401

Brottsplats:

Svenska Antipiratbyrån
S:t Eriksgatan 117A
Box 23021
104 35 Stockholm

Bevisning:

Av Antipiratbyrån/advokat Peter Danowsky inlämnad ansökan om informationsföreläggande till Solna Tingsrätt 090401, 0402 eller 0403 i vilken det beskrivs hur intrånget skett och vem som är brottsoffer.

Artikel i Svenska Dagbladet 090405 som återfinns här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2701391.svd

 

Bakgrund

Strax efter midnatt den 1 april, dagen då IPRED blev lag, genomförde en utredare på Svenska Antipiratbyrån ett tiotal nedladdningar av filer från en FTP-server. Detta i syfte att säkra bevis för att de filer som fanns på servern var upphovsrättsskyddade.

Bevisningen återfinns i den ansökan om informationsföreläggande som advokat Peter Danowsky lämnande in till Solna tingsrätt. Syftet med ansökan är att domstolen enligt IPRED skall tvinga Internetoperatören att lämna ut namnet på abonnenten som innehade den IP-adress som användes av FTP-servern.

Advokat Peter Danowsky hävdar att bevisningen visar stor fildelning till allmänheten. Jag hävdar att bevisningen faktisk visar att ingen fildelning har genomförts samt att bevisningen lika väl kan visa att antipiratbyrån kan ha genomfört ett dataintrång mot en privat FTP-server samt stulit ett tiotal filer.

I Antipiratbyråns ansökan påstås att ”Intrången har inneburit bland annat att verken tillgängliggjorts för allmänheten. Detta har skett i stor skala och via en enda IP-adress. Därmed uppväger skälen för ett informationsföreläggande de eventuella olägenheter eller men som åtgärden skulle innebära.”

Det finns dock inget stöd i den tekniska bevisningen för att detta har skett. Det enda som framgår är att Svenska Antipiratbyrån på något icke redogjort sätt anslutit sig till en FTP-server och därefter laddat ner ett tiotal filer. Enligt uppgifter jag fått är denna FTP-server en privat server som kräver både tillstånd att använda och skyddas med lösenord. Därför är påståendet att ” verken tillgängliggjorts för allmänheten” fullständigt felaktigt. Eftersom ingen fildelning till allmänheten har ägt rum saknas därmed grund för ett informationsföreläggande.

Svenska Antipiratbyrån har i sin iver att få använda sina nyvunna IPRED tvångsmedel återigen använt sig av ”okonventionella” metoder i jakten på fildelare. Men till skillnad från myndigheter som står under demokratisk kontroll och har lagstöd för att använda okonventionella metoder, så har faktiskt upphovsrättsindustrin inte rätt att använda hemliga tvångsmedel. Även om de själva anser att de måste det.

I deras ansökan framgår att Antipiratbyråns utredare använt sin egen dator för att ansluta sig till FTP-servern. Men om mina uppgifter stämmer är denna server alltså inte tillgänglig för allmänheten, utan kräver konto och lösenord för att obehöriga inte skulle kunna ta sig in i den. På vilket sätt som utredaren har fått tillgång till FTP-servern redovisas inte. Eller som Henrik Pontén på Antipiratbyrån säger: ”Vi avslöjar aldrig våra metoder” (pcforalla.idg.se).

Ska tingsrätten acceptera bevisning som bygger på hemliga och oredovisade metoder? Enligt min erfarenhet brukar hemliga metoder i dessa sammanhang vara olagliga eller djupt tveksamma metoder.

Åtkomst till en skyddad server kan ske på flera sätt. Det enklaste är att få tillstånd från ägaren av servern. Jag bedömer dock att det är osannolikt att Antipiratbyrån har fått tillstånd av ägaren. En annan metod är att hacka sig in i servern. Detta bedömer jag också som helt osannolikt med tanke på att IT-kompetensen på Antipiratbyrån är något bristfällig. Det mest sannolika är att Antipiratbyrån har använt sig av en infiltratör för att få tillgång till ett konto på servern, vilket är en av de ”okonventionella” metoder som Antipiratbyrån vanligtvis använder sig av.

Advokat Peter Danowsky hjälpte folkpartiet att utreda dataintrånget hos socialdemokraterna. Det borde därför inte vara helt obekant för honom och därmed upphovsrättsindustrin att det är ett dataintrång att låna någons inloggningsuppgifter till en skyddad server. Även om man har fått inloggningsuppgifter från en ”riktig” användare, som en infiltratör.

” – Vi har anlitat informatörer vid ett flertal tillfällen och gett dem ersättning för deras arbete, säger Henrik Pontén på Antipiratbyrån.” (realtid.se)

Om inte Antipiratbyrån hade tillstånd från serverns ägare så var handlingen olovlig och därmed kan ett dataintrång ha begåtts av antipiratbyrån. Om så är fallet så återfinns en bra skriftlig bevisning av dataintrånget i den ansökan om informationsföreläggande som advokat Peter Danowsky lämnande in till Solna tingsrätt.

Som ovan

Michael Gajditza

Svensk Myndighetskontroll: Nu har jag bevisat att kopiering är lönsamt!


Jag har empirisk bevisning för att kopiering lönar sig för den som komponerar musik.

Här är min berättelse.

Jag startade en gång en förening vars syfte var att samla in pengar åt artister som förlorat sitt levebröd på olaglig kopiering av deras verk.

Det kom in ett par miljoner men när det var dags att dela ut dom så hittade jag inga artister som uppfyllde kraven. Blev därför tvingad att upplösa föreningen efter en tid men tyckte det var synd att låta pengarna gå till spillo.

Jag komponerade därför en liten låt som jag sedan lät en kompis kopiera och på så sätt uppfyllde jag de stadgemässiga kraven för att få ta emot bidrag från föreningen.

Den kopieringen tjänade jag 3,54 miljoner på  och har allt sedan dess, med pondus kunnat hävda att kopiering lönar sig……….

%d bloggare gillar detta: