Dagsarkiv: 23 februari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Kan vi ha en regering som inte står bakom Europakonventionen?


”Den svenska debatten förs väldigt mycket som att det alltid är oskyldiga människor och att det aldrig skulle finnas någon här i Sverige verksam som skulle kunna vara en del av en global terror-ambition”

”- Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) rörande en svensk-marrockan som terrorstämplats och fått sina tillgångar frysta utan vare sig rättegång eller delgivning om misstanke. Citerat i Ekot.

Efter att en svensk-marockan med den svenska regeringens goda minne förts upp på FN:s terrorlista har debatten om den bristande rättssäkerheten i systemet med terrorlistan skjutit fart igen. Men statsminister Fredrik Reinfeldt försvarar principen bakom systemet och är kritisk mot hur den svenska debatten förs.

–Den svenska debatten förs väldigt mycket som att det alltid är oskyldiga människor och att det aldrig skulle finnas någon här i Sverige verksam som skulle kunna vara en del av en global terror-ambition.

När en svensk-marockan nyligen sattes upp på FN: s terrorlista och därmed fick reseförbud och sina ekonomiska tillgångar frysta utan att kunna få var sig anklagelser eller straff prövade i en domstol då hade regeringen inga invändningar, detta trots att systemet både från höger och vänster kritiserats för att göra enskilda människor rättslösa. Skälet var enligt statsministern de uppgifter regeringen hade fått om mannen från FN: s sanktionskommitté.

–Att det finns en al -Qaida koppling, det har inte hänvisats till tidigare och det är mer information än vi är vana att få. Det är en stabilare grund, om jag får uttrycka mig så, att stå på. När det gäller vilken information vi har fått del av.”

Ovanstående beskriver en händelse från 2006.

Ovanstående beskriver också hur vår nuvarande statsminister ser på rättssäkerhetsfrågor och utgör naturligtvis en del av förklaringen till varför vi översvämmas av repressiva, kontrollerande och rättsosäkra lagar.

Vi har en statsminister som alldeles uppenbart inte ställer sig bakom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i vilka stadgas att du är oskyldig intill dess att din skuld har bevisats och det finns en lagakraftvunnen dom som säger så. Detta är något fullständigt grundläggande för en rättsstat.

Lägg till det citat jag tidigare använt från studio ett i SR där han menar att händelser som den med avvisningen av två egyptier som hämtades av CIA på Bromma är sådant vi får räkna med kommer att ske igen så växer en bild fram av en statsminister som inte har respekt för demokratiska värderingar och heller inte någon respekt för den enskildes rättsäkerhet.

Det blir mot den bakgrunden lättare att förstå att den nuvarande regeringen på ett så närmast sorglöst sätt åsidosätter människors integritet rättstrygghet och rätt till privatliv genom att införa FRA-lag, IPRED, datalagringsdirektiv, avlyssning utan brottsmisstanke etc.etc.

Att statsministern menar, som han säger på de tre sista raderna, att en hänvisning till en terrorkoppling räcker och att detta är mer och bättre än vad som tidigare utgjort underlag för motsvarande insatser mot enskilda, är en skam och ett sådant nedvärderande av Sverige som suverän stat, att jag blir rent ut sagt äcklad av att läsa, se och förstå den mannens inställning.

Den som inte respekterar de konventioner som finns och som vi skrivit under, förtjänar inget annat än förakt. Vill vi ha en sån man som statsminister? För min egen del så är svaret nej och samma svar måste var och en som vill kalla sig humanist och liberal komma fram till.

Svensk Myndighetskontroll: "Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär."


http://dn.se/opinion/debatt/tre-av-fyra-struntar-i-lagen-mot-fildelning-1.804882

En mycket bra debattartikel i dagens DN som faktiskt ger ett gott stöd åt vad jag skrev den 8/12-08 i en postning som inleddes så här:

”För ett antal år sedan var det kriminellt att gå mot röd gubbe i Sverige. Skälet till att så inte längre är fallet är att politikerna den gången, efter att ha tagit intryck av debatten, resonerade sig fram till att det är dumt med lagar som inte har stöd i det allmänna rättsmedvetandet. 

Tvärtom riskerar den sortens lagar att helt enkelt skapa en urholkning av respekten för alla lagar, vilket är ett för högt pris att betala.

Det är tråkigt att se att den lärdomen från förr tycks ha gått förlorad för alliansregeringen, vars regeringstid hittills har präglats av lagförslag som när de kommit till allmänhetens kännedom vållat debatt och protester på ett sätt och i en omfattning jag inte kan påminna mig har skett tidigare.

Regeringen har på så sätt lyckats med att inte bara urholka människors respekt för politiker utan även, vilket är mycket allvarligare, respekten för lagen.

Inte heller tycks regeringen vara medveten om andra negativa effekter av att genomföra lagar riktade mot människors användande av internet och annan kommunikation.”

Det är en märklig regering vi har särskilt då man ställer regeringens lagstiftande mot vad Reinfeldt sa en gång:

”Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär.”

Eller hur!?
Svensk Myndighetskontroll: Mer kosmetika åt grisen.


http://dn.se/nyheter/sverige/tung-remisskritik-mot-fra-lagen-1.805788

Det är på många sätt en tacksam uppgift att vara bloggare med den här regeringen och en FRA-lag under remissbehandling och debatt. Om man någon gång känner sig oinspirerad och inte vet riktigt vad man ska skriva så är det bara att botanisera på nätet en liten stund så hittar man alltid något.

Den här gången två remissinstanser till som sågar förslaget. De gör det dessutom på helt olika grunder.

Tullverket är gramse för att de inte längre får info direkt från FRA och menar att det försämrar deras möjlighet att motverka massförstörelsevapen. Nu vet jag väl inte om det är tullverkets direkt mest resurskrävande verksamhetsområde men det innebär ändock att ytterligare en myndighet underkänner förslaget.

Att Datainspektionen skulle vara kritiska är helt naturligt och inspektionen skjuter in sig på integritetsaspekten och om den specialdomstol som ska inrättas verkligen är oberoende.

Summa sumarum tycker jag att det börjar luta åt att regeringen inte kommer att kunna bortse från vad alla dessa instanser säger även om man tidigare visat en remarkabel förmåga att slå dövörat till.

I ett sådant läge finns väl bara tre alternativ. Strunta i remissinstanserna, applicera mer kosmetika eller att börja om från början. Mitt tips just nu är att det blir stora spackelburken som åter får träda i tjänst. Minns då att under allt spackel så döljer sig fortfarande samma gris.

%d bloggare gillar detta: