Dagsarkiv: 18 februari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Läs varför FRA-lagen tar bort vitsen med FRA-lagen


http://dn.se/opinion/debatt/fra-lagen-asidosatter-kallskyddet-och-tystnadsplikten-1.801291

Journalistförbundet och tidningsutgivarna har idag en gemensam artikel i DN.

Saxat ur artikeln:

”Alliansens nya förslag har allvarliga brister. Förslagen riskerar att leda till att såväl Tryckfrihetsförordningen (TF) som Yttrande­frihetsgrundlagen (YGL) urholkas. Vi får en lag som i praktiken innebär att vi i förväg vet att anonyma källor kan röjas och att grundlagsskyddet då inte kommer att gälla.

Den signal våra folkvalda sänder till väljarna blir då att det där med tystnadsplikt och källskydd är, när det väl kommer till kritan, inte så viktigt. Om regering och riksdag anser att signalspaning är viktigare än våra grundlagar borde de vara ärliga och säga det rakt ut till svenska folket.”

Här sätter artikelförfattarna verkligen fokus på en central fråga vad gäller denna lag. Att låta vanlig lag gå före grundlag ska egentligen vara omöjligt men det är precis vad som håller på att ske här.

Det gör att hela frågan och hela signalspaningslagen förvandlas till en paradox.

Lagen sägs ju vara till för att ytterst skydda vår demokrati. Den demokrati som bl.a har våra grundlagar som en ovillkorlig hörnsten.

Genom att på detta sätt åsidosätta grundlagarna så åsidosätter man samtidigt hela demokratibegreppet och gör man det genom att genomföra lagen så har vi inte längre en demokrati.

Har vi inte längre en demokrati så behöver vi heller ingen signalspaningslag!!

Svensk Myndighetskontroll: Vad betyder "att möjliggöra?"


TPB:s skuld, enligt åklagaren, vilar på att de genom att tillhandahålla en viss tjänst möjliggör olaglig fildelning och genom detta möjliggörande gör sig skyldiga till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

Vem är det då som fått den hjälpen?

För enkelhets skull säger vi att det är jag.

Då detta står klart för mig så noterar jag samtidigt att då finns det många inblandade i detta möjliggörande. Min bredbandsleverantör som tillhandahåller 100 Mb uppkoppling så att det ska gå fort att ta hem saker från nätet. Den som tillverkat min dator har sett till så att två processorer på 2,7Ghz hjälper till att skynda på alla processer.

Den som säljer tomma skivor eller andra minnen bidrar på sitt sätt. Olika medieföretag visar filmer som jag med ett knapptryck kan spela in på min hemmabioanläggning etc. etc. etc.

Det diskuteras om man ska skapa möjlighet att tvinga leverantörer att stänga av t.ex TPB. Det är lika dumt som att lagstifta om en högsta hastighet på nätet eller på datorer.

Den enda som avgör om jag kommer att göra mig skyldig till ett upphovsrättsbrott är jag. Allt annat runt omkring är enbart verktyg. Slår jag ihjäl någon med en hammare så har hammartillverkaren möjliggjort mordet genom att tillhandahålla ett så livsfarligt redskap.

Fattar verkligen inte industrin och politikerna detta och att man med detta som utgångspunkt är tvungen att söka nya lösningar?

Svensk Myndighetskontroll: Slump eller tanke??


Slump eller tanke??

Svensk Myndighetskontroll: Du har rätt att leva på det du skapar – skapa en blogg……


Apropos att bli underligare så tycker jag att argumentet om att den som skapar också måste kunna leva på det blir märkligt.

För det första så finns ingen sådan given rätt naturligtvis varken för kulturarbetare eller andra. Om jag producerar nånting som är bra så kan jag leva på det men det är en helt annan sak.

Själv producerar jag den här bloggen och är det så att ni vill använda något av det jag skrivit så kostar det 58,75 plus moms per kopia/nedladdning. Tänker du länka till det så vill jag ha ytterligare 38,90 plus moms och lägger du det på din blogg så stämmer jag dig….!  😉

Det skulle onekligen göra det lättare att vara arbetsförmedlare.

Jaså, utan jobb?  Ok, starta en blogg o skriv lite så har du rätt att kunna leva på det du skapar!

Riktigt så enkelt är inte livet…….

Svensk Myndighetskontroll: Rättegångskommentar, åtalet framstår som allt tunnare


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4442573.ab

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2485135.svd

Ju mer jag läser och hör av rättegången desto tunnare framstår åtalet.

”The Pirate Bays verksamhet leder till en typskada som innebär minskat intresse för att köpa cd-skivor, minskat intresse för onlineförsäljning, minskat intresse för att skapa lagliga tjänster, säger Danowsky.

Det innebär att Ifpi inte bara vill ha ersättningen för förlusten av utebliven skivförsäljning, utan också för de vidare konsekvenser fildelningssajter som The Pirate Bay får enligt skivbolagen.”

Ovanstående uttalande av advokat Danowsky finns det bara två alternativa förklaringar till. Antingen så ljuger advokaten medvetet eller så är han otroligt dåligt påläst.

All forskning som redovisats under senare tid har visat att det är precis motsatt det advokaten hävdar som gäller. Utom möjligen på en punkt……

Eller, förresten, han har lika fel då han nämner ”minskat intresse för att skapa lagliga tjänster”. Hans klienter har inte haft något som helst sådant intresse utan har tvärtom motsatt sig med alla medel. Nu senast genom att strypa Spotify och det försöker nu Danowsky skylla på TPB!?

Det är ju patetiskt!!

Intressantast idag var att se hur industrin tänkt sig beräkningen av skadestånden då det även ger en fingervisning om vad de kommer att kräva privatpersoner på efter IPRED-lagens införande.

Dagen visar att man tänkt sig höga belopp och maximala skadestånd. Dagen har dock lika tydligt visat att de beräkningsgrunder man har knappast är hållbara..

Svensk Myndighetskontroll: Europaparlamentet kräver nu ändring i FRA lagen


http://newsmill.se/artikel/2009/02/17/skarp-uppmaning-fran-europaparlamentet-till-den-svenska-regeringen-fra-lagen-mast

När, när, när ska det gå upp för den svenska alliansregeringen att FRA lagen är en dålig lag? Eller ska man återigen skicka ut Tolgfors att berätta att nu har även Europaparlamentet missuppfattat?

Visst, låt oss anta att det skulle vara så även där. Drar försvarsministern ändå ingen slutsats av att en lag är så illa formulerad att den i så fall missförstås av alla? Då har ni ändå gjort 42 förändringar av den hittills!!

Mer imorgon, nu är det sovdags…..

Svensk Myndighetskontroll: Svenska Dagbladet missförstår motivet för bojkotten och riktar sin kritik


http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=11959

Det är lite tråkigt att se när normalt begåvade människor förminskar sig själva som man lyckas göra på SvD:s ledarblogg idag. När man uppmärksammar den bojkott som pågår så lyckas man få det till att motivet skulle vara någon sorts hämndlystnad.

Nej, kära bloggkollegor. Hämndlystnad är ett ord som inte passar i sammanhanget och hade ni bara tagit er lite tid att t.ex läsa lite i min blogg kring detta så hade ni förmodligen också insett detta. Bland annat har jag skrivit så här:

”Efter ett initiativ från Västeråsbloggen ”Svensk Myndighetskontroll”, hsom drivs av undertecknad, har det nu börjat röra på sig i bloggvärlden.

Initiativet handlar om en tre veckor lång köpbojkott av produkter från den industri vars lobbyister varit så framgångsrika i arbetet med att få regeringen att lägga fram den s.k IPRED- eller fildelarlagen. Aktionen är avsedd att visa industrin att det är deras egna kunder som främst angrips med lagens hjälp. Den forskning som finns på området visar att fildelare också tillhör de allra flitigaste köparna av bolagens produkter.

Det förslag till lag som nu ligger är också en styggelse på flera andra sätt. Den utgör en kränkning av människors integritet, den är inte rättssäker och med lagens hjälp införs, vid sidan av bolagens möjlighet att tillskansa sig orättfärdiga ersättningar, även en bestraffning som mest påminner om forna tiders skampåle.

Välkommen att kontakta undertecknad för ytterligare information.”

Så här startade det:

”Dags att ifrågasätta hela upphovsrättsmaffian och idag alldeles särskilt skivbolagen.

Frågan att ställa sig är om de med den teknik som finns idag överhuvudtaget behövs? För oss vanliga konsumenter är dom mest en fördyrande ”pain in the ass” som nu dessutom, då det äntligen kommit lite nytänkande i form av tjänsten Spotify, går in och stryper tillgången till musik.

Det är dags att vi konsumenter visar Hollywoodclownerna och deras advokater vad ordet konsumentmakt verkligen innebär.

Som jag ser det finns här en möjlighet att sända ett kraftfullt budskap till branschen, om alla de som fildelar i landet kan enas, genom att ställa upp på att under en treveckorsperiod inte köpa en enda skiva, film eller spel

Detta skulle ge två effekter. Dels naturligtvis en minskad försäljning men det skulle framförallt innebära en tydlig markering av att fildelare faktiskt också köper mycket av det material de laddar hem och provlyssnar.

Problemet, som jag ser det är att få tillräcklig spridning av tanken.För detta ändamål behövs att ni som läser det här och tycker att iden är ok, också hjälper till att sprida budskapet. Går det tillräckligt fort så skulle en köpbojkott kunna påbörjas 090209 och avslutas 090301.

Så hör av er, säg vad ni tycker och är tillräckligt många och tillräckligt tunga bloggare på samma linje så tror jag detta kan bli bra!”

Möjligen skulle jag kunna ha använt andra ord än maffia och clowner men ser man det som pep-talk så förstår man också varför den typen av ord kan utgöra en förstärkning av budskapet.

Det torde vidare stå klart för de flesta att bojkotten är mycket begränsad såtillvida att den omspänner endast fem punkter vilka lyder;

* Inga inköp av CD-skivor.

* Inga inköp av filmer.

* Inga inköp av datorspel.

* Inga biografbesök.

* Inget hyrande av filmer.

Den är heller inte tänkt att vara längre än tre veckor. Detta innebär att jag tycker att den är väl anpassad till det syfte den har som det uttrycks i den första uppmaningen.
Vad ni skriver om Spotify hade jag för det första ingen aning om och för det andra menar jag att detta inte har något med bojkotten att göra.

Ur ett konsumentperspektiv är det väl helt naturligt att reagera då man köper en produkt för dyra pengar och sedan inte ens kan flytta över produktens ljudfiler till sin Mp3 spelare för så har någon långt borta bestämt att det ska vara. Bara ett sådant faktum borde räcka för en bojkott!

Vad finns kvar att sälja om inte upphovsrätten fanns, frågar sig också ledarbloggen. Svaret tycker jag är ganska givet. Kvar finns samma produkter som idag, d.v.s proffsigt gjorda skivor utan spärr för filöverföring till Mp3. Kvar att sälja utöver dessa finns möjligheten att bygga ett distributionssystem som fungerar enkelt och smidigt till en rimlig kostnad.

Skälet till att många fildelare faktiskt också köper mycket är att man vill ha den extra kvalitet det ändå innebär med en studioproducerad skiva. Man kke också vill ha det som idag blir allt vanligare och som är en klok utveckling från delar av branschen, d.v.s t.ex kringmaterial och texter, bilder, flyers etc. Där finns också något att sälja.

Myntets andra sida är att bojkotten även ska ses som en protest mot den lag som nu är på väg att genomföras. Jag ska inte här gå igenom alla argumenten mot denna IPRED lag för de torde vara väl kända vid det här laget utan jag nöjer mig med en av de underligheter som lagen står för. Skampålen.

Lagen ger ju nämligen industrin rätt att kräva att du, i händelse du förlorar målet, publicerar domen och att du själv får bekosta publiceringen. Denna den sista, slutliga förnedringen av den som uppdagats syssla med denna fildelning är helt enkelt inte värdig ett rättssamhälle och borde ensam ligga till grund för ett folkligt uppror.

Vad är det som får en regering att så fullständigt sälja ut sina egna medborgare att man tillåter en industri som förra året tjänade mer pengar än någonsin att på detta sätt förnedra människor? Om inte detta är hämndlystnad från i det här fallet industrins sida så vet jag inte vad jag ska kalla det.

Det är den hämndlystnaden som ni borde låta era pennor glöda över då ni skriver fördömande blogginlägg om detta, inte vår bojkott!

Svensk Myndighetskontroll: Brittisk f.d chef för MI5 varnar för polisstat


Från Pär Ströms blogg hämtar jag följande bekräftelse på något både jag och andra har hävdat länge nu. Det är skönt när människor i centrala positioner vågar säga sanningen. Det kommer att ske även här så småningom.

Den tidigare chefen för den brittiska underrättelsetjänsten MI5, Dame Stella Rimington, varnar för att rädslan för terrorism utnyttjas av politikerna för att montera ned de medborgerliga rättigheterna och bygga upp en polisstat. Hon har till en spansk tidning sagt att när politikerna gör så att människor lever i rädsla, och blir lidande under en polisstat, så har de åstadkommit precis det som terroristerna vill.

Det fanns en länk även till originalartikeln i The Telegraph men den fungerade inte när jag prövade. Lägger en länk till Ströms blogg här för den som vill pröva själv.
http://parstrom.wordpress.com/2009/02/17/tidigare-spionchef-varnar-for-polisstat/

%d bloggare gillar detta: