Dagsarkiv: 13 februari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: The Pirate Bay och Reefat El-Sayed


                                            

Jag måste bara snabbkommentera två avsnitt ur en PM som PirateBay åklagaren skrev för ett par år sedan ang. företaget.

I mina ögon är inledningen lite märklig. Normalt i ett PM så brukar man börja med det man tycker är mest väsentligt för det totala innehållet. När man läser åklagare Roswalls inledning får det mig att fundera på vilka motiv åklagaren egentligen har för sitt åtal. Han börjar så här:

”PM angående sajten http://www.thepiratebay.org

Internetsajten http://www.thepiratebay.org har länge varit en nagel i ögat på upphovsrättsinnehavarna och deras branschorganisationer. Sajten, som drivs av svenska personer, har blivit känd bland fildelare över hela världen.

Vad som väcker särskild irritation bland upphovsrättsinnehavarna är att de personer som står bakom sajten öppet propagerar för fildelning. De rättighetsinnehavare som kontaktar sajten bemöts ofta hånfullt.

Under senare tid har initiativtagarna till sajten The Pirate Bay bildat en förening vid namn Piratbyrån, som torgför idén att upphovsrätten bör avskaffas. All information bör vara fri att accessa för alla.”

Det kan inte hjälpas men inledningen ger mig en känsla av att själva det misstänkta eventuella brottet är underordnat det faktum att upphovsrättsinnehavarna är irriterade.

Allra mest irriterade tycks de vara på att initiativtagarna till TPB använder sin grundlagsfästa rätt att bilda opinion för något de tror på. Åklagare Roswall gör ingen antydan till att försvara denna rätt utan verkar närmast dela den irritation som finns.

Hånfullt bemötande är en bedömningsfråga och hur som helst inte åtalbart. (då skulle Tolgfors ha åtalats för länge sen….!)

Nog brukar det sägas att vi går i amerikanernas koppel men Roswalls inledning ger intryck av att han inte alls behöver något koppel. Han går fot och rullar runt även utan……

Därefter, en bit in i dokumentet, kommer ett avsnitt som förklarar, ja vad…?

”Den funktionalitet som erbjuds genom BitTorrent medför att länkarna på hemsidan inte kan anses innebära att upphovsrättsligt skyddade verk offentligen framförs (den gamla ordalydelsen).

Det kan inte heller hävdas att det via hemsidan överförs verk (den nuvarande ordalydelsen).

Genom hemsidan överförs bara information som gör det möjligt för den enskilde användaren att på annat håll hämta hem det efterfrågade verket.

Företrädarna för hemsidan gör sig alltså skyldiga till medhjälp till andras offentliga framförande (den gamla ordalydelsen) eller andras olovliga exemplarframställning och överföring till allmänheten av verket ifråga (den nuvarande ordalydelsen).

Ansvar för medhjälp förutsätter att det bevisas att ett huvudbrott har begåtts. Enligt min uppfattning går det inte att få en domstol att fälla till ansvar för medhjälp om man måste anta (gissa) att ett huvudbrott begåtts av någon.”                                                      

                                            

Den huvudsakliga poängen i det ovan skrivna tycks vara att det inte begås brott utom möjligen i ett avseende och då det inte finns något huvudbrott så blir det svårt att få ens det att hålla.

Jag har eftersökt åklagarens stämningsansökan för att se hur han lagt upp åtalet men inte fått någon kopia ännu, så vissa delar är bäst att låta vara osagt än så länge.

Däremot har detta fått mig att fundera kring medhjälpsrekvisitet rent allmänt och om den, som jag upplever det, vida tolkning som åklagaren här ser ut att använda vinner framgång så lär antalet åtal för medhjälp i olika sammanhang komma att öka.

Det är ju inte helt ovanligt att det i samband med ett brott förekommer att många personer, dem själva ovetandes, på ett eller annat sätt hjälper brottslingen att genomföra brottet.

Några exempel:

fyra killar i munkjackor i en SAAB frågar dig när du är ute med hunden efter vägen till Handelsbanken. Du ger dom anvisningar som gör att dom hittar dit och kan råna banken.

Njaej, på individnivå bör du inte kunna ställas till svars för ditt utpekande av spargrisens belägenhet.                                                      

Vi lyfter en nivå då:

På en tidningsredaktion jobbar ett antal ekonomireportrar. Dessa har fått en god kontakt med den driftige entreprenören James Golddigger och har, under förebärande av att det är en intervju, låtit sig bjudas på godis på stans finaste krog en kväll.

Under aftonens gång och med en del alkohol innanför västen så undslipper sig Golddigger att han fått en option på och rätt att bebygga en gammal industritomt straxt utanför staden.

Detta skulle innebära ett lyft för hans bolag och aktiekursen skulle skjuta i höjden men då han har det lite tufft med likviditet och kassaflöde så behöver bolaget göra en emission för att få in erforderligt kapital till tomt&byggprojektet.

Lite positiva tongångar från herrar journalister skulle naturligtvis betyda mycket för intresset och därmed också priset på aktien……

Utan att avge något annat än informella försäkringar om att det skulle man nog kunna tänka sig om det är så att mr. Golddigger kan tänka sig att redan nu sälja en aktiepost till dagens kurs……?

För att nu inte sväva iväg allt för långt så säger vi att i början går allt som planerat men det visar sig då ortens lokale självutnämnda samvete, frilansjournalisten Janne Josefsdotter, grävt runt lite i spåren efter Golddigger att han alls inte, som han påstått, har någon boskapsfarm med tillhörande guldgruva på den canadensiska prärien.

Det är början till slutet och Golddigger avslöjas som storbedragare. Pengarna från emissionen har han, som han själv uppger, lagt på vin, kvinnor och sång och det som sedan fanns kvar har han slösat bort.

Exit Golddigger som istället för den canadensiska prärien får stifta bekantskap med närkeslätten som han ser mellan gallren i sin nya etta i Kumla.

Frågan som kvarstår är, har journalisterna, som pekade med hela handen åt investerarna i riktning mot emissionen, gjort sig skyldiga till medhjälpsbrott avseende Golddiggers bedrägeri?

Med Roswalls tolkning i TPB målet så kan man anta att motsvarande tolkning skulle ha inneburit ett åtal även för journalisterna. Om de hade fällts är en helt annan historia.

Poängen i det här är att vi har ett rättsfall som har beröringspunkter på sätt och vis. Minns ni Reefat ElSayed? Fermenta? Hur gick det där?

Den ende, i Sveriges mest kompetenta styrelse som det hette på den tiden, som över huvud taget blev åtalad var just El-Sayed som fälldes och fick fem år. Inte ett medhjälpsåtal och heller inget annat.

Detta trots att aktiebolagslagen tydligt säger att det är styrelsen som är ansvarig för bolaget. Inte enbart dess ordförande.           

Ovanstående är fritt, luftigt och fullt av hål men kan å andra sidan påstås vara ett av alla tänkbara scenarion. Nu kommer jag inte längre utan tillgång till stämningsansökan so I bid You adieu för nu med ett citat av just Reefat;

”Här ligger en gravad hund”

*kallar han det där för snabbkommentar…..?*

 

Svensk Myndighetskontroll JO anmäler kommunalrådet Lasse Stjernkvist i Norrköping


Jag har i ett tidigare inlägg berättat om mina problem med att få svar från Lasse Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping angående min fråga om delredovisning av deras handlingsplan mot den grova brottsligheten.

Min väntan mynnade nu ut i en JO anmälan mot Stjernkvist.

Justitieombudsmannen

Box 16327

103 26 Stockholm

Västerås 090212

Undertecknad vill med detta anmäla kommunalrådet i Norrköping, Lars Stjernkvist, till granskning hos Justitieombudsmannen avseende en i strid med förvaltningslagens bestämmelser, mycket lång handläggningstid.                                                                  

Bakgrund:

I Östergötlands län har tretton kommuner och sju myndigheter enats kring en gemensam handlingsplan ”mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng.”

Planen antogs i februari -08 men det operativa arbetet i enlighet med planens intentioner påbörjades redan under hösten -07.

Den enskilde person som varit mest drivande i projektet och som kommit att framstå som en frontfigur för såväl planens upprättande som genomförande, är Norrköpings kommunalråd Lasse Stjernkvist.

I handlingsplanens punkt 10, Utvärdering, sägs följande.

Handlingsplanen ska följas upp genom antal lagföringar, beslag, statistikuppgifter, åtgärdskalendrar, säkrade penningmedel m.m

En delredovisning till samverkansparterna ska ske senast den 1 november 2008.

Polisens enhet för controlling och service ansvarar för utvärdering och uppföljning i samverkan med övriga samverkanspartners.”

Då denna fråga intresserar mig tillställde jag i mitten av november Lasse Stjernkvist ett mail i vilket jag frågade om delredovisningen i enlighet med vad handlingsplanen säger fanns att tillgå?

Jag erhåller ett svarsmail i vilket Lasse Stjernkvist skriver att han inte har planen framför sig men att han ska återkomma med besked.

När jag inte hört något skickade jag efter en tid en påminnelse till Stjernkvist och har efter det, på olika sätt, påmint honom 4 gånger till. Tyvärr har resultatet blivit noll och intet och ännu idag så har jag inte hört något mer i ärendet.

Jag menar att Stjernkvist genom detta bryter mot förvaltningslagens krav på att ett ärende skall handläggas så billigt och snabbt som möjligt.

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Enligt min uppfattning innebär också det uteblivna beskedet att jag fråntas mina möjligheter att överklaga jml. Förvaltningslagens 22 §: ”Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.”

Vid ett ”ickebeslut” lämnas den som vill klaga rättslös egentligen bortsett från att då det gått tillräckligt lång tid så finns möjligheten att vända sig till JO, vilket härmed får sägas vara gjort.

Jag begär därför att JO granskar Lasse Stjernkvist och om den handläggningstid som nu gått (tre månader) är förenlig med förvaltningslagens krav.

Som ovan

Michael Gajditza

Tråkigt nog så utövar JO ingen tillsyn över riksdagens ledamöter. En stor del av dom hade annars också anmälts till granskning för sin oförmåga att svara på mail från riksdagssvar.se!

Svensk Myndighetskontroll: Scaber Nestor på besök på söndag – gästbloggar här.


På söndag är det Niklas Starow med bloggen Scaber Nestor som gästbloggar här. Niklas är en av dom som jag lärt känna lite genom FRA debatten i somras och genom Nätverket Svart Måndag. Niklas är otroligt mångsidig i sitt bloggande som spänner över vida fält. Han hinner med en massa också och har nu senast gjort en stor insats för köpbojkotten.
http://scabernestor.blogg.se/?tmp=17090916

Vad han tänker skriva har jag ingen aning om men så snart jag vet blir ni dom första som får reda på det!

%d bloggare gillar detta: