Dagsarkiv: 29 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Ny processordning behöver kompletteras


En omfattande processreform genomfördes den 1 november 2008 inom rättsväsendet och genom denna processreform har tyngdpunkten i rättsskipningen flyttats till Tingsrätten.

Hovrättens roll i fortsättningen kommer att vara mer av en kontrollerande överprövningsinstans än en omprövningsinstans vilket till del förändrar förutsättningarna för hela processen.

Ska jag uttrycka det väldigt enkelt så blir hovrättsförhandlingar i anledning av att en tingsrättsdom överklagas i praktiken något av en ren repris av tingsrättsförhandlingen där i princip inga nya förhör kommer att hållas.

Istället kommer det att muntligt föredras vad som sagts i Tingsrätten och framförallt så kommer den videodokumentation som visar vad som skett under tingsrättsförhandlingen att gås igenom.

Detta ställer nya krav på parterna och såväl åklagare som försvar kommer i fortsättningen att var väldigt noga med att få med så mycket bevisning som bara går i Tingsrätten för att överhuvudtaget ha möjlighet att åberopa denna i hovrätten.

Enligt min uppfattning kan detta komma att verka mer försvårande för försvaret än för åklagaren. Detta helt enkelt beroende på att det är åklagaren som sitter som förundersökningsledare, det är åklagaren som beslutar vad som ska in i FU-protokoll och det är åklagaren som beslutar när åtal ska väckas

Genom denna ordning har åklagaren alltid en kan vi kalla det, tidsmässig fördel. Han kan styra utredningen så att detaljer som varit kända hos åklagaren en tid och som tillmäts betydelse i utredningen, kan tas in i ett slutskede av densamma. Därigenom ges då inte försvaret samma tidsram för att validera det material som föreläggs som åklagarsidan haft.

Antar vi att advokaten samtidigt som FU pågår mot klienten i detta mål, även har ett annat större mål som pågår i rätten, så förstår var och en att den tidsmässiga fördelen för åklagaren kan få en väsentlig betydelse för målets utgång.

Eftersom det också är åklagaren som väljer ut materialet som ska ingå i det slutliga FU-protokollet och därigenom naturligtvis även avgör vad som hamnar i den numera rätt omtalade s.k ”slasken.” Det är benämningen på det material som finns och har funnits i utredningen men som då FU-protokollet ska sammanställas inte av åklagaren bedöms vara relevant eller saknar bevisvärde.

Då denna sortering handlar just om bevisvärdering så är det en mycket grannlaga uppgift som åklagaren har. Det är ju också ur denna ”slask” som material har kommit som till slut visat sig utgöra en avgörande bevisning i ett antal resningsmål i HD som till slut friat tidigare livstids- och långtidsdömda.

Även i den nyss avslutade Arbogarättegången kom ”slasken” att få betydelse då försvararen till hovrätten kallat ett antal vittnen som inte hördes i tingsrätten. Detta mål behandlas alltså enligt den tidigare gällande processordningen varför detta var möjligt.

En konsekvens av de begränsningar som den nya ordningen innebär kommer att bli att försvaret i sitt arbete i tingsrätten för att hålla dörrar öppna till hovrätten kommer att tvingas arbeta på ett nytt och kanske lite splittrat sätt för att dels få med så mycket som möjligt i tingsrätten och dessutom ställa frågor så att dessa innebär öppningar att ta tag i när det sedan eventuellt kommer ett överklagande till hovrätten.

Den f.d överåklagaren Sven-Erik Alhem har i sin blogg även lyft fram ett antal förändringar han menar är nödvändiga att genomföra nu då tyngdpunkten flyttats. Detta är hans förslag:

    Förstärk omgående juristdomarinflytandet väsentligt i tingsrätten i mål där längre fängelsepåföljd kan följa

    Avskaffa samtidigt genast nämndemännen i hovrätt. När dömandet nu har övergått till att vara kontrollerande i form av en överprövning i stället för en omprövning, har nämndemännen enligt min uppfattning helt spelat ut sin roll i hovrätten.

    Överväg att avskaffa nämndemännen också i tingsrätt. Rättskipning bör i likhet med annat kvalificerat arbete utföras av endast professionella yrkesutövare. Ingen skulle komma på tanken att tillåta medicinska operationsteam att bestå delvis av amatörer, allra minst patienten på operationsbordet.

    Nämndemännen, som ansetts viktiga för insynens skull, har inte längre någon sådan funktion i egenskap av amatördomare. Insynen svarar mediebevakningen under öppna förhandlingar fullt ut för.

Jag tycker samtliga förslag är kloka och väl genomtänkta och de borde för rättssäkerhetens skull införas omgående.

     

%d bloggare gillar detta: