Dagsarkiv: 20 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Finns det ett samband mellan bistånd och FRA?


”Etiopisk lag stoppar bistånd

Etiopiens parlament har godkänt en lag som ska förhindra att utländskt bistånd går till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Som en följd av det kommer det svenska biståndet till Etiopien att minska.

-Mycket bistånd kan inte fortsätta med tanke på det hårdnande samhällsklimatet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (m) till Omvärlden.

Att arbeta för kvinnors, barns och funktionshindrades rättigheter kan ge fängelse. 2007 uppgick det svenska biståndet till Etiopien till drygt 300 miljoner kronor.” SVT Text 20/1

Det slumpar sig så att jag idag åkte taxi med en etiopisk chaufför och jag frågade hur det var med stridigheterna i hans hemland. Enligt denne chaufför så är det lugnare nu än för ett par år sedan men fortfarande med såväl stora spänningar som direkta strider.

När jag var ung en gång för länge sen så matades vi med svart-vita bilder i dåtidens television. Särskilt minns jag Biafras försök till frigörelse där uppmärksamheten fångades av att en svensk pilot, som om jag minns rätt hette von Rosen och flög och stred för Biafra.

Det var en parentes, åter till huvudspåret som leder till nästa kommentar/fråga och det är samma kommentar och samma fråga som jag minns att jag ställde redan då för 40 år sedan.

Om det nu är så fattigt att folket svälter ihjäl i tusental och vi skickar biståndspengar av humanitära skäl och för att avhjälpa svälten, varifrån får man pengar till alla dessa vapen som används?

Från biståndspengar”, blev det lakoniska svaret av min taxichaufför.

Så om han har rätt, vilket han säkert har, så är det västvärlden som finansierar kriget genom att skänka pengar till mat som istället i regimens händer blir till vapen.

Absolut ingen stor nyhet men en problematik vi mår bra av att tänka igenom ibland och som kan appliceras på många andra områden i livet.

Vi vill väl, syftet är gott men resultatet och konsekvensen av den goda tanken/handlingen blir ond.

Ungefär som FRA-lagen med dess kompisar IPRED och datalagringsdirektivet……

Svensk Myndighetskontroll: KU förhör under straffansvar behövs


http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article4219061.ab

Apropos ev kommande KU förhör så kommer dessa aldrig att få den respekt de förtjänar om vi inte inför förhör under ed med straffansvar för den som utfrågas. Det och en författningsdomstol är något som sannerligen saknas idag.

Det är tråkigt att inte grundlagsutredningen kunde enas kring en författningsdomstol och jag har mycket svårt att förstå varför S är så stora motståndare till en sådan.

Svensk Myndighetskontroll: Öppet brev till Lasse Stjernkvist, kommunalråd (S) i Norrköping


http://blogg.aftonbladet.se/28786/perma/1092445

Under förra årets början kom jag att hamna i en debatt om rättssäkerhet och likhet inför lagen med företrädare för olika kommuner och myndigheter i Östergötland i anledning av en handlingsplan man antog i länet mot organiserad brottslighet och då med fokus på MC-gängen.

Länken ovan går till själva handlingsplanen och dessa länkar går till några av mina tidigare inlägg i frågan.
http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/742855

http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/738544

http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/836901

En av de absolut mest pådrivande för den här planens genomförande var och är sossarnas tidigare partisekreterare, det nuvarande kommunalrådet i Norrköping, Lasse Stjernkvist.

Enligt handlingsplanen så skall en utvärdering av dess effekter göras senast 081101 och jag har alltsedan några veckor efter det datumert sökt Lasse Stjernkvist för att kunna få ta del av denna utvärdering. det har inte lyckats och jag har därför skickat det här öppna brevet till Norrköpings tidning för att på så sätt kke få ett svar. Här är brevet:

ÖPPET BREV TILL LASSE STJERNKVIST (S)

Kommunalråd Norrköping

Västerås 090120

Hej Lasse!

Jag läste idag ett inlägg i Din blogg från den 18/1 i år. I inlägget skriver Du att många är nyfikna på hur Ni tacklat MC-gängen politiskt och Du ska tydligen ev. Också åka till Norrbotten för att där berätta om hur den s.k Östgötamodellen fungerat.

Handlingsplanen är daterad 080212 och stora delar av den sjösattes innan det formella beslutet kom vilket måste innebära att det finns ett relativt bra underlag att falla tillbaka på när någon har frågor kring hur det har gått.

Det finns även som en särskild punkt i handlingsplanen, punkten 10, att den skall följas upp av en utvärdering där antalet lagföringar,beslag, statistikuppgifter, åtgärdskalendrar, säkrade penningmedel m.m. redovisas. Det har även beslutats att en delredovisning ska ske till samverkansparterna senast 081101.

Denna delredovisning har jag nu vid fyra tidigare tillfällen kontaktat Dig om. Tre gånger via mail och nu senast genom en kommentar i Din blogg 090115. Efter mitt första mail, som skickades någon gång i november, så svarade Du och sa att Du skulle undersöka saken för att återkomma senare.

Trots ytterligare tre påminnelser så har jag ännu inte fått något svar och jag prövar därför att göra på detta sätt så får jag se om det blir någon respons denna gång.

Skälet till att jag vänder mig just till Dig är väl rätt naturligt eftersom Du, via media, kommit att framstå som den främst drivande bakom den antagna planen.

Därför var också Ditt första besked om att Du skulle kontrollera saken något förvånande för om det är någon som borde veta besked kring denna plan så är det Du.

Mitt intresse baseras på dels den oro som jag och flera kommunjurister kände inför delar av planen som i alla fall jag menade kunde vara i strid med gällande lag. Om så är fallet har, såvitt jag vet, ännu inte prövats och det kan även mot den bakgrunden vara intressant att ta del av vilka och hur olika insatser planen ger stöd för har tillämpats i praktiken.

Ser fram mot att snart få höra av Dig och ser även fram mot att få ta del av den delredovisning från 081101 som enligt planen skall finnas upprättad.

Med fortsatt vänliga hälsningar

Michael Gajditza

Det kan självfallet finnas olika skäl till varför det dröjer men jag tycker ändå att vanligt allmänt hyfs säger att man i sådant fall hör av sig och talar om var det hängt upp sig. Alldeles särskilt om man är politiker och har en allmänhet att svara inför.

Dessutom så stipulerar förvaltningslagen vissa grundregler för hur kontakter mellan medborgare och det allmänna ska behandlas och Stjernkvist är nu bortom den handläggningstid som kan sägas vara rimlig.

Det är som synes inte bara riksdagssvar.se som har problem med att få svar av politiker utan det tycks vara nåt som går………

%d bloggare gillar detta: