Dagsarkiv: 17 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Samhällets resurser contra brottslighet


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4116262.ab

Här ser ni en del av samhällets resurser i kampen mot den s.k organiserade brottsligheten:

180 specialpoliser, rikskrim, ekorotlar, åklagarkammare, tullkriminalen, SÄPO, FRA, den reguljära polisen, specialfordon, Nationella insatsstyrkan, Europol, Interpol, ny teknik och nya lagar som tillåter teleavlyssning och buggning av även icke brottsmisstänkta, längre straff, superfängelser och firma Ask&Bodström, kommuner, länsstyrelser, samverkansgrupper, försäkringskassan, kronofogden, skatteverket, socialförvaltningar, Kriminalvården m.fl.

Ovanstående är den brist på resurser som samhället mobiliserar mot 656 personer i Aftonbladets redogörelse över huvuddelen av den s.k organiserade brottsligheten som man lyckats få fram med hjälp av två journalister……..

De som enligt journalisterna tillhör de olika gängen är inte namngivna annat än undantagsvis i tidningen, men det kan säkert journalisterna hjälpa till med om polisen ber snällt. I stort sett allt material kommer från öppna källor.

Enbart den nya satsningen på 180 specialpoliser kostar nu mer än en miljon per polis och år.                                                                                                       
Resursbrist brukar man hävda som försvar för dålig statistik hos polisen. Se på uppställningen resurser ovan och fundera på om det verkligen är där felet ligger.

Som en parentes och ett litet tillägg till dom som menar att det daltas lämnar jag detta att fundera på; Svensk polis har i sina vapen ammunition som är förbjuden i krig enligt Genevekonventionen.

Gold Dot Spear – polisens nya ammunition sedan drygt två år – orsakar stor skada i kroppen.
Enligt vapenexperten Lars-Kristian Bergh, som gjort flera tester, expanderar kulan och blir nästan tre centimeter i diameter när den träffar kroppen.

-Den får sex propellervingar, totalt 26 till 28 millimeter i diameter som är uppe i 1000 varv per sekund som mest. Det blir som en fruktansvärd visp som slår sönder vävnad.

Svensk polis är också vid en jämförelse, snabba med att ta till och använda sina vapen och har du någon gång funderat på varför dödligheten vid polisskjutningar är hög så har du en förklaring här!

Svensk Myndighetskontroll: "Från försvarsministern utgick ett påbud…….


……..att alla måtte läsa hans blogg, tro på vad som står där och icke, jag upprepar icke komma med ifrågasättande kommentarer!

Så, för att icke inleda sin valboskap i frestelse har han för säkerhets skull stängt av kommentarsfunktionen.

Vill han veta vad vi verkligen tycker så ber han bara Ingvar på Lovön att han kopplar in sig på vår elektroniska kommunikation!”

Jag borde ha förstått att Sten Tolgfors inte vill ha kommunikation och dialog.

Sten Tolgfors vill ha en megafon genom vilken han kan tala till oss då han anser att vi missförstått något igen!

Sten Tolgfors är ett skämt med makt och sådana är farliga!

Svensk Myndighetskontroll: Tolgfors nya blogg-som gjord för frågor!


http://tolgfors.wordpress.com/

Länk till Sten Tolgfors nya blogg vilket ger ytterligare ett utmärkt tillfälle att få försvarsministern att förstå att FRA frågan är i högsta grad levande!!

OBS! OBS! OBS! Jag tar tillbaka och hävdar annorlunda i ett nytt blogginlägg ovan!

Svensk Myndighetskontroll: Regeringen agerar organiserat, gränsöverskridande och i strid med EG-doms


http://www.expressen.se/ledare/1.1432617/aron-lund-knappisar-men-inte-terrorister

Man kan ha vilken åsikt man vill om organisationen Folkets Mujadhedin i Iran men i tre på varandra följande domar har EG-domstolen beordrat EU:s ministerråd att stryka Folkets mujahedin från terrorlistan – men rådet ignorerar beslutet.

Vid det senaste mötet lade Sverige, Danmark och Finland ner sina röster, tydligen inspirerade av dessa domar. Den brittiska regeringen avstod också, mer motvilligt, under order från en antiterrordomstol som beskrivit listningen som ”pervers”.

När vi medborgare ser sådant ske som i det här fallet, borde vi samfällt gå ut och kräva nyval på grund av att våra folkvalda ledare väljer att bete sig kriminellt.

På detta sätt underminerar de såväl rättssäkerhet som demokrati och gör sig på så sätt närmast skyldiga till en statsfientlig handling som borde likställas med den terrorism de säger sig vilja bekämpa!

Samma ledare som uttalar sig om organiserad och gränsöverskridande brottslighet, som måste bekämpas, väljer i nästa stund att i ministerrådet på ett organiserat och gränsöverskridande sätt, bortse från det rättsväsende de själva förespråkar. Vilken signal sänder de då?

Att lägga ner sin röst som nu Sverige, Finland och Danmark gjort fråntar dem inte ett uns av skuld i detta då de naturligtvis är fullt medvetna om att detta inte är tillräckligt för att möta de krav domstolen ställer.

Det är snarare enbart fegt och hycklande och vi kan inte ha ett system med politiker som bortser från eller ställer sig över lagen!!

Svensk Myndighetskontroll: Engångslänkar för meddelanden gör det svårare för FRA


Hittade ett litet program som verkar vettigt ur integritetssynpunkt. Någon med större datakunskaper än jag kan väl kanske ta sig en titt och sedan berätta vad han/hon tror!?

Så här skriver man från företagets sida:

About Privnote

Have you ever wanted to send confidential information within your work environment, to family or friends, but were afraid to do so over the internet, because some malicious hacker could be spying on you?

Privnote is a free web based service that allows you to send top secret notes over the internet. It’s fast, easy, and requires no password or user registration at all.

Just write your note, and you’ll get a link. Then you copy and paste that link into an email (or instant message) that you send to the person who you want to read the note. When that person clicks the link for the first time, they will see the note in their browser and the note will automatically self-destruct; which means no one (even that very same person) can read the note again. The link won’t work anymore.

You can optionally choose to be notified when your note is read by leaving your email and a reference for the note.

Svensk Myndighetskontroll: En fläkt av FRA


Mejl mellan Svenska Dagbladet och militär personal i Afghanistan har samlats in av styrkan där och sänts till Högkvarteret i Stockholm. Enligt experter kan försvaret därmed ha brutit mot grundlagens förbud att efterforska källor.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2335815.svd

När jag läser artikeln kommer jag att tänka på att något liknande också kommer att ske hos eller via FRA. De historiska spåren förskräcker och är det, som man säger, viktigt att dra lärdom av historien så är FRA-lagen ett alldeles tydligt exempel på att det har man inte gjort från lagstiftarens sida.

”Fakta från artikeln

Afghanistanstyrkan kan meddela sig med omvärlden via privata mejlkonton, som Hotmail. Trafiken måste dock ske via försvarets datorer som soldaten får tillgång till genom en personlig inloggning på Internet. Denna trafik är åtskild från sekretesskyddad information.

Men soldaternas privata Hotmail-brevlådor kan rent tekniskt lätt sökas igenom av G 6, den del av förbandet där datorteknikerna arbetar.
Grundlagens meddelarskydd och efterforskningsförbud får endast brytas vid misstanke om grova brott. Dessa ska i så fall beivras av den militära säkerhetstjänsten – inte av Informationsstaben som agerat i det här fallet.”

”Meddelarfriheten slås fast i grundlagen Tryckfrihetsförordningen (TF) från 1949. Syftet är att säkerställa ” ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. Varje medborgare har rätt att ”meddela uppgifter och underrättelser i var ämne som helst” till en redaktion ( TF, 1. Kap om tryckfrihet 1 §).
Undantagen är grova brott: högförräderi, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landsvek
Meddelarskyddet innebär att meddelare inte får avslöjas:

”Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska (…) den som lämnat meddelande ” (TF 3 Kap Om rätt till anonymitet 4 §).
Om efterforskning skett ”uppsåtligen” kan straffet bli böter eller fängelse i högst ett år.”

Någon mer än jag som känner kall nordlig FRA vind, stark, ökandes till kuling………

%d bloggare gillar detta: