Dagsarkiv: 12 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: En avslutande Piratpartikommentar


Nu har jag kastat mig in i den diskussion som pågår inom Piratpartiet och har i partiets, och även i Ung Pirats forum, skrivit några inlägg om hur jag, och som jag även tror andra utomstående gör, ser på debatten som pågår i anledning av det brev som Rick Falkvinge sände ut straxt före nyår till alla mottagare av partiets nyhetsbrev.

I detta berättade Rick om sin egen privata situation och bad även om hjälp att lösa den vilket jag även kommenterat här i bloggen tidigare. Här nedan är den slutreflektion från min sida som jag alldeles nyss postade i deras forumtråd.

”Efter att ha läst ett oändligt antal inlägg i denna fråga och själv också bidragit med några så tänkte jag mig en slutreflektion för egen del.

För det första så ser jag det som sker precis som vilken annan intresserad väljare som helst och jag är inte heller medlem i partiet. Därför har jag inte tagit del av eller sett något av det som tydligen upplevs som ett organisatoriskt problem internt.

Vad jag däremot kan säga är vilket intryck den här diskussionen gör på en potentiell väljare. Då får man även dela upp den kategorin i några underkategorier.

1. Väljare som redan nu bestämt sig för att rösta på partiet för dess inställning i kärnfrågorna bryr sig inte om vad som upplevs som internt käbbel med anstrykning av revirpinkande och maktstrid. De som tidigare dessutom varit partipolitiskt aktiva känner igen sig och funderar på varför det alltid ska bli samma sak överallt och i alla partier?

2. Därefter en grupp som hyser klara sympatier men som kan tänkas vara tveksamma av många olika skäl som jag här inte behöver lista. Hos den här gruppen riskerar PP att förlora ett antal som kanske utan denna internuppgörelse till slut hade valt att rösta på partiet. Det är dock fortfarande skapligt med tid till EU valet och till riksdagsvalet bör detta kunna ses som glömt om ni medlemmar kan nå nån sorts konsensus inom en nära framtid, genomföra det man kommer överens om och sen gå vidare.

3. En kategori till är dom som bara väntat på något som detta för att på så sätt kunna bekräfta det de redan tidigare tänkt om partiet, d.v.s tankar av typen ”dagslända”, ”håller aldrig ihop” etc. Den gruppen hade möjligen, möjligen kunnat rösta på partiet om allt hade flutit på utan några som helst bekymmer av någon sort fram till valet och en sådan resa tror jag helt enkelt är omöjlig. Dels för att vi är människor och dels för att motståndarna aldrig skulle tillåta det.

4. Så de pragmatiska som dels tycker att det är sunt med högt i tak och att en sådan här diskussion, om den inte spränger partiet, bara är ett hälsotecken och visar att det finns äkta engagemang som kan bära långt kanaliserat på rätt sätt. Till den gruppen vill jag nog också räkna mig själv som tänkt tankar av typen barnsjukdomar ska alla gå igenom.

5. Till sist den grupp som alla bekymrar sig för men som å andra sidan goda strateger vet inte spelar någon roll och det är alla dom som ändå, oavsett vad, inte skulle rösta på partiet. Skulle detta ha fått någon större massmedial uppmärksamhet, oavsett om det gällt Ricks brev eller den efterföljande debatten, så hade denna grupp hörts mest och varit de starkaste kritikerna men sett ur väljaroptimeringssynpunkt så spelar dessa ändå ingen roll bortsett från den påverkan de kan ha på grupp 3

Summa sumarum så spelar det som skett egentligen väldigt liten roll om partiet nu lyckas samla ihop sig rätt snart och se till att lösa detta, lägga det bakom sig och gå vidare. För att detta ska kunna ske så är det av vikt att inblandade parter nu tar och slutar rannsaka varandra och istället ägnar tid åt att rannsaka sig själva, sina motiv och vad som blivit fel.

Som jag ser det kräver detta en del ursäkter till att börja med. Ingen av dessa bör vara särskilt svåruttalad för någon part då den självrannsakan jag talade om nyss borde leda till just de ursäkter jag menar.

I någon sorts kronologisk ordning så borde det bli så att Rick börjar med att be om ursäkt för det enda han egentligen har att be om ursäkt för. Då avser jag naturligtvis hans olyckliga val av forum för sin vädjan om hjälp. Möjligen även för en del hårda ord som kan ha uttalats under resans gång och då avser jag inte något skrivet i detta forum utan sådant som jag kan tänka mig har uttalats muntligen i några olika sammanhang. Om detta vet jag inget, men jag är ju själv människa, har varit med i leken och vet att sådant händer och förekommer……

Därefter är det de unga piraternas tur och jag ska här inte slänga mer bensin på någon brasa men med mina ögon sett, som utomstående betraktare, så är det till sist ändå så att de unga piraternas brev till partistyrelsen, oaktat möjliga goda intentioner, blev väldigt illa formulerat och de facto inte kan tolkas som något annat än ett ordentligt påhopp på Rick Falkvinge. Är det då, som många säger här i debatten, på det sättet att detta inte var avsikten alls så borde ursäkten heller inte vara något problem.

Emellertid så har jag en magkänsla som säger att här finns någon ytterligare gravad hund, som den gode Reefat en gång uttryckte det, och denna gravade hund får mig att tro att en gemensam weekend någonstans i lugn miljö där de två styrelserna träffas för att tala med varandra ändå inte är en helt obefogad tanke.

Reder partiet ut detta så går det att förvandla det som just nu är en svaghet till en väsentlig styrka i kommande arbete. Det skulle i en sådan situation vara ett väldigt roligt arbete att sitta som partisekreterare t.ex och svara på frågor från pressen. Vartenda svar, oavsett vad det frågas efter, kan ju i den situationen vändas till ett svar som tar sitt avstamp i kris och visar med vilken oerhörd styrka partiet klarade ut detta.

Självklart beroende på att personerna i organisationen i grunden är starka och intelligenta individer som snabbt insåg att det enda möjliga var att lösa konflikten, skaka hand och sedan med all kraft gemensamt arbeta vidare mot det allt överskuggande målet.

Nämligen att ständigt vara det parti som granskar de förslag som regeringen kommer med och att i den granskningen slå larm och komma med varningar och alternativ till de dumheter som på löpande band har kommit och fortsätter komma från alliansen vad gäller lagar som inskränker vår frihet, gör intrång i vår integritet och som nu allvarligt hotar ett helt demokratiskt system.

Något viktigare att arbeta för och enas kring har i alla fall jag svårt att se!!!”

Svensk Myndighetskontroll: Filmbolagen rikare än någonsin – IPRED?


http://www.sf.se/nyheter/nyhet?curl=cycube://internal/document/125049

”De stora filmstudiorna har tjänat mer pengar än någonsin under 2008. Runt 9.9 miljarder dollar drog de in internationellt.

Trots ekonomisk kris under sista halvan av 2008 har de stora amerikanska filmbolagen slagit inkomstrekord. Över hela världen har de dragit in 9.9 miljarder dollar vilket är 4% mer än 2007.”

Det är de här stackars fattiga typerna som den svenska regeringen måste ge polisiära befogenheter i Sverige för att de ska få ihop till smör och bröd.

Jag tar det en gång till men lite annorlunda formulerat;

Det är till dessa bolag den svenska borgerliga regeringen sålt svenska medborgares rättssäkerhet. Det är dessa bolag som, om/när de hittar en fildelande svensk, ges rätten att kräva denne på felaktigt beräknade belopp för den genomförda filkloningen.

Det är dessa bolag som med den svenska lagens hjälp och stöd nu också kan få svenskar att klä sig i säck och aska när de på bolagens begäran även måste bekosta utrymme i pressen, för att där presentera den dom, som visar vilka usla och gemena typer dom är.

Det här är den gråtande industri ni sett i debatten hävda att fildelningen ruinerar dom. Deras siffror för verksamheten har ökat med 4% under ett år där den andra halvan präglats av finanskris och allmän ekonomisk oro.

Så över till detta:

VD: Bernhardsson, Jan Lennart Mikael
Registreringsår: 1936
Moderbolag: Bonnier Entertainment AB
 
F-Skatt: Registrerad läs mer
 
Växel: 08-6803500
 
  Omsättning   Res.e.fin.

994 014 TKR 64 079 TKR 881 206 TKR 66 144 TKR 773 728 TKR 5 417 TKR
  2007   2006   2005

Gissa vilket svenskt bolag detta är! Titta först på de gröna staplarna så ser ni vad som hänt med omsättningen 2005-07 så inser ju var och en som hört Stefan Sauk, Jan Guillo och film&musikbranschens företrädare att det kan ju inte handla om något bolag i den genren.

En snäll tolkning är att de ovan nämnda måste ha missförstått staplarna och läst dom s.a.s åt fel håll för detta är Org.nummer: 556035-1651, SF Bio aktiebolags siffror. Som synes är det inte heller denna gång den förvirrade och gapiga bloggosfärens bloggare som har fel utan någon annan.

Jag blir naturligtvis förbannad på branchens företrädare men jag blir närmast vansinnigt förbannad på en regering som är så patetisk att de uppenbarligen okritiskt tar till sig industrins version utan att kontrollera någonting. Kan ju tipsa om något som heter Bolagsverket och som tillhandahåller årsredovisningar för bolag registrerade i Sverige.
Tele: 060-184000 för mer info.

Märkligt, jag är en person som väldigt sällan blir riktigt arg men under det senaste året har regeringen Reinfeldt lyckats fler gånger än någon annan de senaste 10 åren. Ska ta en kall dusch för att återkomma senare.

%d bloggare gillar detta: