Dagsarkiv: 9 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Bara en liten fundering om rätt och fel


Jag blir lite förvånad då jag läser tidningar och bloggar.

Konflikten i Mellan Östern har pågått oerhört länge och även innefattat fyra fullskaliga krig i modern tid.

Nu har ånyo oroligheter/krig brutit ut mellan Israel och denna gång Palestina och det jag funderar och häpnar över är det enorma antalet experter på situationen som dyker upp överallt och framför allt på tidningarnas debatt och ledarsidor.

Jag ska ärligt säga att jag för många år sedan försökte sätta mig in i den komplexitet som konflikten utgör med såväl historiska som religiösa faktorer att ta hänsyn till.
Det gick inget vidare måste jag erkänna.

Ett av många skäl till att det inte gick så bra, utöver de ovan redan nämnda, var att även inom de olika folkgrupperna/stammarna/religionerna så har man åsikter och fakta som styrker den egna saken på ett ofta trovärdigt sätt.
 
Vem som har rätt och vem som har fel är då inte jag man att avgöra men om jag ska tillåta mig en allmän synpunkt så är det att efter så många år så har nog egentligen båda sidor rätt. Och fel.

Jag tror därför, för att sälla mig till skaran experter, att allt arbete med att försöka skapa någon sorts uthållig lösning i konflikten är att ha det ovan sagda i minne och att även låta det utgöra grund för en lösning. Att, som nu somliga gör, hävda den ena eller andra partens skuld tror jag enbart är kontraproduktivt.

Det gör ju för övrigt parterna själva så bra och har gjort så länge jag kan minnas.

Svensk Myndighetskontroll: Nominerad till Stora Bloggpriset


Den här bloggen har nominerats till Stora Bloggpriset i kategorin politik & samhälle och det gjorde mig riktigt glad när jag fick veta det.
Det betyder att någon/några finner det jag skriver värt att läsa vilket naturligtvis är en uppmuntran att fortsätta.

Så ett varmt tack för nomineringen och för att uttrycka det i ett ord så är det inspirerande!

Svensk Myndighetskontroll: Varför inte konkursansöka kassan?


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4144478.ab

Jag har suttit och funderat på vad jag läst om Försäkringskassan och deras problem med handläggningstider och utbetalningar.

Uppenbarligen är hela myndigheten i upplösningstillstånd och den ansvarige ministern Cristina Husmark Pehrsson (m) tycks inte vara situationen vuxen och ger väl heller inte intryck av att vara direkt handlingskraftig.

I mitt arbete har jag vid flera tillfällen på klienters uppdrag varit i kontakt med Försäkringskassan och för den som har lust finns tidigare blogginlägg om mina erfarenheter av den, bl.a en berättelse om hur det krävdes lång tid och många inblandade för att få fram namnet på en av kassans områdeschefer.

Läs mer här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/832679
och här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/843873

Att kassan bryter mot Förvaltningslagen står fullständigt klart, nästan lika klart som att ingen kommer att få ta ansvar för situationen eller för de tusentals drabbade. Det har jag sett i de ärenden som gått vidare till olika länsrätter för avgörande och där klienterna fått rätt. För övrigt så är det också så att allt fler som överklagar får rätt vilket visar att kvaliteten på kassans beslut också den är undermålig.

(Man ska inte kräva mer av andra än man kräver av sig själv…….)

Inom andra sektorer i vårt samhälle så finns rutiner för hur man går tillväga då någon gäldenär inte betalar.  I första hand skickas en påminnelse om att fordran är förfallen till betalning sedan ett visst datum och händer inget då så lämnas ärendet till inkasso.

Påminnelseavgift har då lagts till skulden och nu tillkommer även inkassoavgift. Detta innebär alls inte att man måste vända sig till något inkassobolag utan även inkassobrevet kan man mycket väl skriva själv. Fördelen med att göra det själv är att Du själv får behålla lagstadgade avgifter!

I inkassobrevet har man även angivit att ärendet, i händelse av utebliven betalning, kommer att lämnas till Kronofogdemyndigheten med en begäran om betalningsföreläggande och därigenom tillkommande kostnader kommer att belasta gäldenären.

Detta sista steg är inte nödvändigt att ta utan man kan lika gärna gå till Tingsrätten själv och där betala en avgift (som man sedan också kräver av gäldenären) för att lämna in en konkursansökan

Rätten kommer därefter att kalla gäldenären till en konkursförhandling och om fordran visar sig stämma ställs fråga om gäldenären är på obestånd eller om han kan betala. Betalning skall för att konkurs ska undvikas erläggas omedelbart.

Jag har ännu inte gjort alla kontroller av om detta förfarande är möjligt att tillämpa även mot Försäkringskassan men jag ser å andra sidan inget direkt skäl till att det inte skulle vara det. Jag har själv inget att fordra men skulle gärna hjälpa den som vill med de handlingar som krävs.

Det vore, om inte annat, otroligt intressant att pröva metoden och dessutom riktigt roligt att konkursansöka kassan. Jag är rätt säker på att det skulle påskynda utbetalningen………..

Svensk Myndighetskontroll: Nu kommer det ännu mera igen!! (del 2)


En del av de förslag, forskningsprojekt och applikationer som diskuteras kan vid en första anblick te sig som ren sience fiction. Trist nog så är det inte det utan i högsta grad realistiska framtidsutsikter. Dessutom är den framtiden i stort sett redan här! Se bara under nästa punkt som blir nr.

5

Terroristdetektorn är snart här! Nej, inte någon lögndetektor utan en apparat som analyserar kroppstemperatur, puls och andning när man går genom en avläsare, och avgör sedan om man har brottslig avsikt eller inte. Malintent är skapelsens namn och man kan fråga sig om namnet syftar på dom som apparaten är tänkt att avslöja eller om det syftar på användaren. Namnet betyder ung. ond avsikt. Det är brittiska forskare som tagit fram den och tanken är att den inte bara ska användas på flygplatser utan även vid sportarenor och köpcentra.

Apropos flygplatser så har vi följande underverk som nr

6

Ett övervakningssystem för flygplan utvecklas just nu inom ramen för EU. Det ska registrera passagerares ansiktsuttryck och samtal under flygning, och slå larm när förberedelser till en kapning eller annat hot mot flygsäkerheten upptäcks upptäcks.

Flygbolagen sägs vara negativa varför lagstiftning övervägs för att den vägen tvinga flygbolagen att införa systemet. Utvecklingsarbetet har pågått i flera år och projektet heter OTD, Onboard Threat Detection.

Tanken är att programvaran ska upptäcka t.ex misstänkta ord som uttalas ombord, nervösa ansiktsuttryck och eventuella suspekta ljud från planets alla utrymmen. Alla faktorer sätts ihop till en riskbedömning och vid en viss risknivå går larmet.

Projektet ingår i SAFEE, ett större EU-projekt för flygsäkerhet som är det enda hittills där man försöker hindra t.ex kapningar med hjälp av tekniska lösningar i situationer där kaparen/kaparna redan finns ombord. En prototyp har redan testats och projektledningen betraktar testet som framgångsrikt.

Systemet bygger på att en minikamera och en mikrofon monteras i varje flygstol. Dessa analyserar under hela flygningen passageraren bakom. Kameran registrerar ansiktsuttryck, och särskilt sådant som tyder på nervositet, såsom ögonblinkningar och läppslickningar. Mikrofonen registrerar vad som sägs och i vilket tonläge. Dessutom ska mikrofoner finnas i toaletterna, och kameror ska övervaka hur passagerare förflyttar sig i mittgången och var de eventuellt dröjer sig kvar.

Exakt vad som triggar ett alarm är hemligt för att kaparna inte ska lära sig att undvika det beteendet, men forskarna lovar att vanlig flygrädsla inte kommer att föranleda något larm. De har samarbetat intimt med underrättelseagenter och säkerhetsanalytiker, och bland annat studerat självmordsbombares beteende, för att klarlägga vilket beteende som föregår en terrorhandling.

Själv anar jag, vid sidan av det synnerligen integritetskränkande i detta, en mängd felkällor och problem som kommer att drabba helt oskyldiga resenärer. Det gör tydligen även flygbolagen vilka som sagt är negativt inställda. Efter att ha investerat ett antal miljoner Euro i projektet kommer dock det hela med största sannolikhet att genomföras så snart det är tekniskt möjligt och lagstiftningen på plats.

7

Fortsätter med ett exempel på hur ämnesglidning går till, d.v.s hur en lag kommer att användas för något den alls inte var tänkt att reglera från början. För vem kunde väl ana att sopspioner skulle nyttja antiterrorlagstiftning i sin verksamhet?

Det har skett i bl.a Storbritannien där en antiterrorlag som ger stora befogenheter för särskilt närgången övervakning och kontroll av människor börjat användas av brittiska kommuner för helt andra samhällsproblem än terrorism.

Nu används lagen (i brist på terrorister?) för att kontrollera folk som ställer ut sopor någon dag för tidigt eller som på annat sätt ska ha stört sina grannar.

RIPA, ”Regulation of Investigatory Powers Act 2000” är en brittisk anti-terrorlag som antogs år 2000.

Den ger myndigheter långtgående befogenheter att genomföra dold övervakning, avlyssning och liknande på samma sätt som svenska lagar numera gör. Vi har dock inte våra som en enhetlig lag utan som ett antal olika lagar .

Se vidare länken till ”Lista över lagar och förslag med konsekvenser för frihet och integritet” från del 1 av ”Nu kommer det mera igen” så finner du ett antal punkter som kommer att vara som gjorda för ändamålsglidning framöver liksom hela FRA-lagen är.

Av Englands 474 kommuner svarade 151 och av dessa så uppgav mer än hälften att de under de senaste tre åren har använt RIPA-lagen för bekämpning av ”hushållssopbrott, nedskräpning eller dumpning på allmän plats”. Det har skett på högtekonologiska sätt. Bland annat har kameror med rörelsedetektorer monterats upp och riktats mot misstänkta ”hushållssopbrottslingar”.

Ibland är det lite mera gammaldags James Bond-metoder som kommunerna använder i kampen mot sopbrottsligheten. I Milton Kaynes använde kommunen antiterrorlagen RIPA för att manuellt gå igenom innehållet i en soptunna i förhoppning att finna kuvert med adress på som skulle kunna avslöja vem som lämnat soporna.

Tidningen Scotland on Sunday har gjort en liknande undersökning. De fann att antiterrorlagen under de senaste fem åren använts i Skottland i 274 operationer avseende 308 misstänkta brottslingar. Brotten det gällt har bland annat varit störande av grannar och illegal uppsättning av affischer. I Falkirk, exempelvis, har 105 operationer gjorts under de senaste fem åren, där ”riktad övervakning” har satts in med anledning av ”bullrigt eller annat antisocialt beteende”.

I Glasgow har 128 hemliga operationer genomförts under samma tid – i 59 fall användes telebolagens loggfiler (vem som ringt vem), i 69 fall användes riktad övervakning. I samtliga fall har RIPA använts som grund för att sätta in hemlig videoövervakning och/eller användning av loggfilerna över telefonanvändning.

En talesperson för en kommun sammanfattar kommunernas inställning väl i detta uttalande i tidningen Scotland on Sunday:

”Det här har gjort det möjligt för oss att använda metoder som vi tidigare inte hade tillgång till och det har redan haft en stor inverkan på alla möjliga sorters illegal aktivitet”.

Det finns absolut ingenting som talar emot en identisk utveckling även i Sverige. Har myndigheterna en gång fått tillgång till dessa instrument så kommer de också att användas.

Det är något vi kan vara fullständigt säkra på!

I vårt gemytliga grannland Danmark planeras för fullt för vad som här blir nr

8

Där vill regeringen införa GPS baserad vägskatt, d.v.s. skatt skall erläggas baserat på när och var respektive fordon har körts. Varje fordon utrustas med en GPS-navigator som rapporterar all körning direkt till myndigheterna där en programvara beräknar skattens storlek.

Självklart talas det heller inte om någon övervakning från politikernas sida då de propagerar för förslaget utan det är buller, trängsel och koldioxid som genom att skatten kan användas som ekonomiskt styrmedel och därigenom påverka körningen. Här glider det på ett annat sätt och det redan nu. Systemet beräknas införas om sex år.

De sista två punkterna för den här gången tillsammans med mina kommentarer kommer i nästa inlägg.

%d bloggare gillar detta: