Dagsarkiv: 2 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: FRA, den andra dagen.


Detta är dag två med den beramade FRA-lagen.

Den har manifesterats av undertecknad genom att jag numera skickar allt som jag känner är det minsta känsligt ur integritetssynpunkt, såväl krypterat som via anonyma servrar.

Eftersom jag också är av den uppfattningen att lagen kränker integriteten hela tiden så skickar jag alltså numera allt såväl krypterat som dolt.

Dag två med lagen har också lett fram till slutsatsen:

Riv upp! Gör om! Gör rätt!!

Svensk Myndighetskontroll: Journalistisk granskning av Piratpartiet granskas.


http://www.journalisten.se/kronika/17767/piratpartiet-aer-2000-talets-ian-och-bert

Journalisten Anders Ekström har i en krönika tagit upp Piratpartiet och dess politik och Ekström drar paralleller till Ny demokrati.
Han menar också att man måste granska partiet och dess politik för att kunna sätta in det någonstans i höger-vänsterskalan.

Det han skriver förtjänar ett par kommentarer och ett instämmande. Självklart ska partiet, partiets politiska program och dess företrädare granskas på samma sätt som andra partier. Det ser jag närmast som en journalistisk skyldighet.

Men,

redan här blir Din krönika inkonsekvent. Å ena sidan så säger Du att partiet inte har granskats med sedvanliga journalistiska verktyg och att man därför inte vet vad det står för.

Å andra sidan så har Du redan nu, utan att göra den granskning Du själv tycker ska göras, dragit slutsatsen att PP är en motsvarighet till Ny demokrati och frågan blir hur den slutsatsen tillkommit då Du själv säger att partiet inte granskats? Gissar Du eller drar Du den slutsatsen enbart utifrån de punkter Du listar i krönikan?

Låt oss förresten titta lite på dom punkter Du har där.

  • Folklighetselitismen. Anspråket att se och förstå saker som andra ännu inte förstår.
  • Den gränslösa populismen.
  • Hån och förakt som metod för att möta motstånd.
  • Den totala avsaknaden av politisk helhetssyn.
  • Vulgärestetiken.
  • Den konsekvensfria politiken. Förändringar ska drivas igenom utan analys av effekterna.
  • Företrädarna. Två tveksamma frifräsargrabbar av besserwissertyp, lite olika på ytan men i själva verket mycket lika.
  • Deras following, som såvitt jag kan bedöma huvudsakligen är proselyter (slå upp, gärna i en ordbok som skyddas av upphovsrätten!) som för första gången besjälas av en politisk fråga, och därför agerar med samma enögdhet och samma besatta enfrågeperspektiv på tillvaron som sina företrädare.

Folklighetselitism kallar Du den första punkten och menar att den består i att man har ett anspråk att se och förstå saker som andra ännu inte förstår.

Låter som ett kluvet budskap som måste innebära att alla politiker som kommer med och kämpar för nya förslag lider av detta.

Vill Du å andra sidan ha namnexempel på politiker som i de etablerade partierna under hela 2008 givit uttryck för negativ sådan elitism, så blir de första två namn jag kommer att tänka på Fredrik Reinfeldt och Sten Tolgfors i FRA frågan. Där kan man tala om att detta förekom. Vi stackars väljare påstods ju ända fram till den 25/9 inte begripa någonting av FRA utan hade ju ständigt missförstått allt…….

Gränslös populism. Tja, kallar Du ett konsekvent arbete för att skydda människors integritet för populism så får det naturligtvis stå för Dig men jag håller inte med. Då är det betydligt mer populistiskt att som regeringen och Beatrice Ask gå ut o kräva strängare straff trots att det inte finns någon som helst forskning som stödjer detta. Dessutom till miljardkostnader.

Gränslös populism är väl också exakt vad de ”nya moderaterna” står för med sitt uttalade vurm för pragmatism i politiken eller med förslag som ”svenskhetskontrakt”!?

Vad Du syftar på när Du skriver att hån och förakt skulle utgöra en metod för att möta motstånd förstår jag helt enkelt inte utan det får jag be Dig exemplifiera på samma sätt som jag kan hänvisa till det ovan skrivna om Reinfeldt och Tolgfors i FRA debatten där båda herrarna bemötte motstånd med just hån och förakt.

Helhetssynen är naturligtvis ett problem för alla nya partier och skulle detta utgöra en diskvalificerande grund så är det slut på nybildandet av politiska partier här i landet och det kan väl inte vara Din avsikt?

För övrigt präglas många förslag från de etablerade partierna också av en bristande helhetssyn samtidigt som jag vågar påstå att dagens samhälle blivit så komplext att ingen har någon helhetssyn. Jfr. t.ex den förvåning som brukar komma till uttryck från våra politiker då en stiftad lag inte alls visar sig ha de effekter man förväntat sig.

Vulgärestetik vet jag inte vad det betyder.                                 

Konsekvensfri politik. Att driva igenom förändringar utan analys av effekterna.

Skulle detta vara utmärkande och unikt för PP om vi nu för en sekund antar att Du har rätt? Se då ovan vad jag skrivit om helhetssyn och lägg sedan till att ingen, jag upprepar ingen, vet vilka konsekvenserna kommer att bli av t.ex FRA lagen och den kommande datalagringslagen. Någon analys av effekterna för den personliga integriteten har nämligen inte gjorts.

Lagrådet uttalade bara för någon månad sedan en liknande tankegång då man skrev att mängden lag på detta område utgör nu en så stor massa att den blir svår att överblicka effekterna av.

Företrädarna, två tveksamma frifräsargrabbar av besserwissertyp.

Vilket journalistiskt verktyg har Du använt för att komma till den ”objektiva” slutsatsen?

Slutligen tycks Du mena att det skulle vara något negativt med att en del av partiets proselyter är oskulder vad gäller politiskt engagemang. Själv tycker jag att det är positivt att det politiska engagemanget ökar och breddas och att politik diskuteras av fler.

I min värld, Anders Ekström, kallas just detta för demokrati. Vad kallas det i Din värld?

Slutligen en kommentar till kravet på att passa in någonstans på höger-vänsterskalan.

Är inte den skalan obsolet vid det här laget? Varifrån kommer detta etiketteringsbehov? Är det av rent rationella lathetsskäl man vill ha det så att man ska titta på vem som kommit med ett förslag och sedan utan att granska förslagets innehåll kunna slänga det i soporna enbart för att det är ett ”höger- eller vänster förslag” ?

Så tycker jag det varit länge nog nu!!

Apropos populism…….

Svensk Myndighetskontroll: När ska lagstiftningshysterin ta slut?


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4103263.ab

Det går en rysning genom kroppen när jag läser vad nymoralisten Davidsson säger, tycker och gör. Politiker har alltid varit klåfingriga men dagens skara slår alla rekord.

Lag skall stiftas kring frågor som är av ett vitalt allmänintresse att de regleras för övrigt ska lagstiftaren hålla sig borta från vanliga människors liv. Lag som stiftas i frågor där lagen inte stämmer med det allmänna rättsmedvetandet blir kontraproduktiv på flera sätt.

 

Inte bara för att folk kanske struntar i just den lagen utan framförallt för det löjets skimmer stupida lagar ger både lagstiftaren och hela lagstiftningsproceduren.
Även i detta fall, som i andra jag tidigare tagit upp här i bloggen, så urholkas successivt mer och mer av den respekt för lagen som har funnits och som borde finnas.

En konkret och praktisk fråga som det vore intressant att få ett svar på är hur man tänkt sig att sköta bevisföringen i ett mål av den här typen. Eftersom ”gärningsmannen” inte begår något brott i det land han vistas så lär handlandet aldrig bli föremål för något polisintresse i det landet.

Så hur ska de rättsvårdande myndigheterna i hemlandet ens få reda på att deras medborgare A vid tidpunkten B i landet C köpt sexuella tjänster av D på etablissemanget E.?

Även om någon nitisk byråkrattyp på semester skulle se A då han går till E så kan ju vederbörande därefter inte veta vad som förevarit eller med vem. Lyckas man då få veta att det var D som tillhandahöll tjänsten så kommer nästa frågeställning, hur få D att vittna?? Mängden praktiska problem blir bara den oöverstiglig.

När jag ser den här sortens förslag så kan jag inte undgå att fundera på om det vi nu under en tid har sett i form av märklig, dåligt underbyggd och snårigt formulerad lagstiftning, helt enkelt är ett uttryck för ett systemfel.

Vi har idag närmare 1300 lagar och mer än 2000 förordningar kopplade till dessa. Därutöver andra regler, internationella konventioner samt diverse EU lagstiftning som styr vår tillvaro.

Trots detta har våra folkvalda inför det här riksdagsåret producerat ytterligare ett häpnadsväckande antal motioner med förslag om lagstiftning för både det ena och det tredje. Inte mycket att säga om det för det de gör är deras arbete och uppgift men låt oss ställa det mot följande hypotes.

Vi har idag alla de lagar som krävs för de kommande 20 åren!!

Ser ni paniken bryta ut bland de 349 som sitter i den lagstiftande församlingen? Låt oss anta att vi i syfte att kunna utvärdera den lagstiftning vi har idag helt enkelt beslutar om ett lagstiftningsmoratorium som också innebär att all lagstiftning på grund av olika EU direktiv även den får anstå.

Den senaste tidens EU förslag tycker jag definitivt ger samma intryck av att människor sitter och verkligen konstruerar lagar mer eller mindre för konstruerandets och det egna jobbets skull än för att möta något verkligt behov hos medborgarna.

Säkerligen kommer någon nu att invända och säga att vi inte kan undgå att föra in just EU direktiv i vår lagstiftning.

Dels så är jag naturligtvis medveten om det och låt oss då införa det absoluta minimikrav som direktivet ställer utan att lägga till något ytterligare. Dels så är det jag skrivit ett försök att ifrågasätta vad det egentligen är vi sysslar med när vi så okritiskt tillåter att mängden lag bara ökar och ökar.

Oavsett vad man tycker i sakfrågan så kan nog ingen påstå att FRA, IPRED, datalagringsdirektiv m.fl nya lagar är uttryck för stringent skrivning och genomtänkt lagstiftning!?

Det goda med att nivån nu blivit så dålig i lagstiftandet är att fler och fler har börjat reagera och FRA var kanske den första ”bloggbävningen” men den var garanterat inte den sista. Det kommer utan tvekan att bli fler!!

Svensk Myndighetskontroll: Skattemyglar Piratpartiet eller är dom bara okonventionellt öppna och ärl


Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge har i ett brev/mail till Piratpartiets medlemmar gått ut med en vädjan om privata donationer till honom för att göra det ekonomiskt möjligt att fortsätta som partiledare. Rick berättar om hur han lämnat ett bra jobb i IT-världen och hur han skuldsatt sig för att kunna arbeta med de politiska frågor som han och piratpartiet brinner för.

Nedanstående är vad jag skrev nyss i en debattråd där Ricks begäran nu debatteras intensivt.

Jag har tidigare lämnat några konkreta förslag på alternativ finansiering/arvodering av Rick i hans partiledarfunktion som jag tycker är vettigare och bättre än att partiledaren ska tvingas förlita sig på enskilda donatorer och deras välvilja. Ställer man upp i grenen politik så är det viktigt att komma ihåg att hur mycket och hur gärna man än vill så är politiken inget sprinterlopp utan snarare ett Maratonlopp följt av Triathlon.

Skälet till att jag återkommer nu är att jag läst så många inlägg som jag tycker känns räddhågade, slätstrukna och helt anpassade efter gängse norm och kutym.
Jag är guldpirat och bidrar alltså regelbundet till partiet den vägen. Ett av skälen till att jag gör det är att jag vill se ett nytänkande vid sidan av det viktiga integritets och frihetstema som är partiets bärande idepolitik.

Därför blir jag lite förvånad över att så många tycks tänka att det nu är tid att vattenkamma sig, ta på sig finkostymen och bli någon sorts del av etablissemanget. Den dagen jag upplever att Piraterna mönstrat av för att i nya uniformer tjänstgöra som vanliga politiska broilers, den dagen har jag också betalat min sista slant till partiet.

Om det är dithän en majoritet vill att partiets politik ska bära kan jag istället rekommendera något av de redan etablerade partierna. Att göra det här partiet till en kopia av alla andra känns för mig synnerligen meningslöst och dessutom så är kopior alltid blekare än original.

Den rädsla som kommer till uttryck hos många angående vad andra ska tycka och säga om den modell Piratpartiet nu diskuterar att använda som intäktskälla känns också främmande för ett parti som ska vara lite av vass spjutspets i debatten!? 

För att spetsa till det lite säger jag så här: Vill vi att Piratpartiet ska vara en mus som av rädsla för vad en myndighet kan tänkas tycka ska agera helt vattenkammat och konventionellt?

Varför inte utmana och ta den fortfarande eventuella striden mot skattemyndigheten? Faktum är ju att det man hänvisar till är hela tiden myndighetens tolkning av skattelagen och inget annat.
En fiskal myndighet för övrigt i vars uppdrag det ligger att söka få in så många kronor som möjligt till statskassan.

Avgörandet i den delen är naturligtvis Ricks då det är privatpersonen som kommer att granskas och få ta striden i första hand.

I mina ögon är det också så att beskyllningar om skattefiffel etc faller platt till marken och slår tillbaka på den som kommer med dom. Det går knappast att kalla något som sker helt öppet för mygel eller fiffel.

Den som har en sådan synpunkt, oavsett om det är herr Svensson eller DN:s ledarsida, menar jag gör sig skyldig till ett demokratiskt mycket tveksamt agerande.
Motfrågan måste helt enkelt bli om denne vill förvägra människor att få sin sak rättsligt prövad när en myndighet påstår något som den inte har annat stöd för än de egna tjänstemännens tolkning av befintlig lag?

Ger man myndighetsbeslut en sådan särställning är vi definitivt inte  längre vare sig en demokrati eller en rättsstat!!

%d bloggare gillar detta: