Dagsarkiv: 28 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Om 32 dygn är det FRA-afton. Var står vi?


Jag har idag skickat nedanstående mail till folkpartiets Agneta Berliner. Ser med stort intresse fram mot svaren och med lika stort intresse också på om FRA är kört bland bloggarna eller om det finns någon glöd kvar!?

Västerås 081128

Hej Agneta!

Tack för ditt mail!                                                                       

Det finns ju ytterligare en fråga som på något sätt blivit hängande i luften och det är det kära gamla FRA.

Som jag har förstått det så ska tydligen lagen införas 090101 oaktat det att de 15 tilläggen då inte är med. Detta får då som konsekvens antar jag att det helt enkelt är lagen som den såg ut efter voteringen den 18/6 som införs. (Om nu inte de motioner som lagts av V och S om att riva upp lagen skulle antas i december vilket jag tvivlar på.)

Hur som helst, är det som jag utgår från i stycket innan, d.v.s 18/6 varianten av lagen som börjar gälla så får man väl anta att den lag som antagits även ska följas…..

Mot den bakgrunden har jag ett par frågor som Du kanske kan ge mig svar på? Dessa är följande:

A/ Enligt skrivningen i den lag som nu träder i kraft så är det ”yttre hot” mot landet som FRA nu kan spana på men vad betyder det i praktiken?

Innebär detta att FRA ska genomföra sådan spaning eller ska man strunta i det och bara ägna sig åt den spaning på ”militära yttre hot” som det senaste tillägget kommer att innebära?

B/ En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord står det i den antagna lagen.

Ska lagen följas måste följaktligen en sådan domstolsliknande nämnd finnas vid årsskiftet och frågan blir, gör den det? Vilka har utsetts att ingå i denna? Vilka instruktioner har den att arbeta efter?

C/ Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Finns den kommitten och hur ser den i så fall ut?

D/ Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning.

Har ett sådant ombud utsetts? I såna fall, vem har utsetts? Kan jag anta att ingen tillståndsprövning görs innan ett sådant ombud finns?

E/ Den 18/6 beslutades också att ett integritetsskyddsråd ska inrättas inom FRA

Har detta gjorts? Hur ser detta råd ut?                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G/ I ett mail jag fick från dig den 30/9 och även i något senare mail, så berättade du att du räknade med att i mitten av oktober sätta dig ned tillsammans med de andra Fp-kvinnorna och med företrädare för försvarsdepartementet för att fortsätta diskussionerna mer i detalj utifrån de 15 tilläggen.

Det såg vid den tiden fortfarande ut att finnas frågetecken kring accessen till samverkanspunkterna och såvitt jag vet är väl läget där fortfarande oklart?

Hur ser den fortsatta tidsplanen ut?

H/ Här följer en sammanfattning av ytterligare punkter som riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med under hösten:

Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskydds- perspektiv. Till Datainspektionen kommer en särskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna.
Datainspektionen har redan i dag till uppgift att granska personuppgiftsbehandling vid myndigheter. Med ett särskilt regeringsuppdrag så kommer myndigheten att särskilt följa FRA:s verksamhet.

Har detta uppdrag lämnats till DI? Har referesgruppen bildats? Vilka har nominerats?

I/ Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut.

Hur har denna skyldighet utformats och av vem?                                     

J/ Finns det hos regeringen, som du bedömer det, överhuvudtaget någon ambition att uppfylla vad riksdagen har begärt eller skjuter man det mesta på framtiden, hoppar över 18/6 tilläggen och återkommer eventuellt när det passar med de 15 tilläggen formulerade på Tolgforska?

Skulle det vara i närheten av så illa som jag lite provokativt framställer det i den sista punkten så hoppas jag innerligt att du och de andra väljer att ge ert stöd till någon av de motioner som ligger och som kan förhindra detta!

Hoppas för övrigt att resten av bloggossfären tar en titt i kalendern och inser att ska det skapas någon opinion över vad jag anfört här och då naturligtvis också i viss mån beroende av de svar jag får från dig, så är det snart hög tid att sätta igång!

När motionerna annars avslagits så har vi som fortfarande är synnerligen skeptiska ingen annan möjlighet kvar än att rösta på något av de partier som sagt att de tänker riva upp, göra om och göra rätt när vi kommer till september 2010.

Svensk Myndighetskontoll: I afton rent skitsnack enbart!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3866344.ab

Om nedanstående funnits på flaska så hade varunamnet varit fullständigt givet;

Absolut Rent Skitsnack!

Hej Gudrun!

Jag är ett sånt där djur du vet, man eller vad det nu kallas av andra.

Nu har jag suttit här en bra stund och ifrågasatt mig själv eftersom du ville det. Jag tänkte att om jag inte gör det så kke du skickar en amazon på mig som den där Ebba Brat eller vad hon heter.

Nu måste jag ändå vara ärlig och säga att det vore väl ännu underligare om männen stannade hos Mona om dom nu inte gillar henne?

Lite falskt sådär om du förstår hur jag menar.                                        

Fast hon är snyggare än både Persson o Carlsson. Sammanlagt. Om jag får säga så utan att bli utkvoterad?

Undrar om inte KKK har tillväxtpotential i detta att Mona både är kvinna och välvilligt inställd till invanrare och invandring? Nej, nej!! Inte det KKK!! Utan Kulmagade Karlar Kverulerar! Är visst nån anti-Mona falang inom rörelsen eller egentligen utom rörelsen numera då.

Nu över till allvaret! Kvotera Gudrun!! Kvotera!! Se till att det stiftas en lag som säger att alla partier (utom sådana som ännu ej tagit sig in i riksdagen, blink blink) helt enkelt måste ha lika många manliga som kvinnliga väljare!!

Så stipulerar lagen att det är det lägsta antalet som räknas. Det innebär att om t.ex partiet Vi Vill Också (VVO) får 100.000 kvinnliga röster och 200.000 manliga så får dom ändå bara räkna 100.000 manliga så att jämställdheten inte rubbas. De får därmed 200.000 röster totalt. Så gör man likadant i alla partier.

Nu undrar du säkert vad man då ska göra med dom 100.000 manliga röster som blev över från VVO eller hur!? Mhm, förstod det!

Jo, så här: dom läggs i en röstpott och det ska klart framgå att ingen rör röstpottsrösterna innan fördelningen är helt klar i de olika partierna. Sedan delar man helt enkelt ut rösterna i potten till den kvinnliga partiledare som förtjänar dom minst men behöver dom bäst. På så sätt borde Mona alltid ha en bra chans!                                              

De sista detaljerna får du fixa själv! Jag måste sluta nu för jag har ny ifrågasättandetid om 10 minuter.

Jag återkommer sedan med mer skojsigt hoppsan om svensk lag som jag tycker absolut borde gälla i andra länder precis som den norska sexköpslagen.

Föreslog en dansk, numera f.d vän, att svensk alkoholpolitik skulle införas i Danmark.

Jo grötigt det låter dom men att dom kunde låta så högt också…..

Sedan har jag inte fått fullt klart för mig om principen s.a.s ska gälla omvänt också eller på fler områden? Vet att det inte var ditt förslag men jag misstänker att du ändå gillar det!? Ja, nu måste jag som sagt kila, ha det så kul och fundera lite på detta så hörs vi säkert igen i nåt kvoteringssammanhang!

Hej så länge!