Dagsarkiv: 21 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Brott o straff, del 9


Brott&Straff – en liten artikelserie i ett

omdebatterat ämne del, 9

Måste säga att det är underligt ibland hur saker och ting faller på plats samtidigt. Under den tid jag hållit på med den här Brott & Straffserien så har V och miljöpartiet kommit med förslag om inrättandet av en fångombudsman. För V:s del så vet jag att det är ett gammalt förslag men jag tror, utan att vara helt säker, att det är nytt för miljöpartiet.

I vilket fall så har både dom och jag god hjälp i frågan av såväl JO som FN vilket framgår av nedanstående som var publicerat i bl.a SvT:s text TV för ca. en vecka sedan.

Tillsynen av häkten och fängelser är otillfredställande. Den ska utövas av Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO) men de är överbelastade av ärenden. FN har nu uppmanat Sverige att se över tillsynen!

För några år gjordes ett tillägg till FN:s konvention mot tortyr med krav på att alla anslutna länder måste se till att häkten och fängelser inspekteras regelbundet av en oberoende myndighet.

Min bedömning är att vi inte lever upp till FN:s antitortyrkonvention, säger chefs-JO Mats Melin.” (SvT Text 081116)

Det finns också idag ytterligare orsaker till att detta brådskar.

Beatrice Ask (m) har presenterat en juridisk innovation.

I fortsättningen ska inte bara de personer som bedöms som ansvariga för sina handlingar dömas utan också psykiskt sjuka, som begått en lagvidrig handling, ska dömas till fängelse, i alla fall om det potentiella brottet har ett högt straffvärde.

Med denna lag bryter Ask och regeringen med en av västerlandets mest grundläggande rättsfilosofiska principer.

Nämligen den att endast den som är ansvarig för sina handlingar kan dömas för ett brott.

Det är just av det skälet vi också valt att inte straffa och kriminalisera barn under 15 år. Inte heller har vi hittills straffat personer med så stora begåvningshandikapp att personen i fråga inte kunnat inse konsekvenserna av sitt handlande.

Fram till nu har samma bedömning gällt för psykiskt sjuka, som inte har straffats utan vid allvarlig psykisk störning dömts till vård, eftersom det är sjukdomen och inte personens kalkylerade handlande, som lett till den annars straffbara handlingen.

Det talas nu även om att den som är sjuk först skall få vård, för att, då han ”tillfrisknat”, föras över till fängelse där straffet skall avtjänas.

Så först kostar vi alltså på en mycket dyr vård för att sedan föra över personen till en miljö där det är vanligt att psykiska skador uppstår!

Jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra det med men nog påminner det om en lång cancerbehandling som avslutas med en uppmaning till patienten, att nu se till att röka minst 40 cigaretter om dagen!

Eller, låt oss för ett ögonblick tillämpa samma resonemang ett elvaårigt barn som gjort sig skyldig t.ex till mordbrand.

Vi har ju konstaterat att båda grupperna tidigare, av samma grundläggande skäl, att de inte kunnat förutse konsekvenserna av sitt handlande, inte heller har hållits ansvariga för gärningen.

För elvaåringen innebär detta att han under tiden fram till sin 15-årsdag får vård inom socialtjänsten och kanske placeras i fosterhem eller något liknande.

Då han fyller 15 ska han med samma logik flyttas till ett fängelse för att där avtjäna straffet för gärningen vilket i ett fall med ett grovt brott idag kan vara upp till fyra år.

Beatrice Ask motiverar sitt förslag med att det allmänna rättsmedvetandet kräver att allvarliga brott leder till straff, oavsett om gärningsmannen var sjuk eller frisk när handlingen begicks.

En klassiskt repressiv inställning med andra ord och samma inställning som i förlängningen lett USA till att avrätta begåvningshandikappade personer och personer som begick det aktuella brottet när de var under 18 år. Själv menar jag att det exemplet är mer avskräckande än efterföljansvärt!

Frågan om straff för psykiskt sjuka handlar till sist om människosyn. Ytterst gäller den om det är gärningsmannens ansvar som ska betonas eller är det  istället samhällets behov av att straffa/hämnas?

Utgår vi från en människosyn som i normalfallet betonar människans eget ansvar för sitt handlande blir tanken på att straffa de få människor som inte är ansvariga för sitt handlande närmast bisarr!

Dessa s.k ”reformer” innebär även att betydligt större krav kommer att ställas på den ansvarige för dessa personer under den tid de ska sitta i fängelse och det kan konstateras att Kriminalvården idag absolut inte har den kompetens, kunnande, typ av platser etc. som det här kan och måste bli frågan om.

Dessa intagna kommer att tillhöra de svagaste och det är dessa de svagaste som myndigheten har allra lättast att felbehandla på olika sätt då de ofta helt saknar förmåga att ta vara på sin rätt av egen kraft.

Bland annat därför så ökar också behovet av någon, en fångombudsman, som kan se till att behandlingen minst når upp till de grundläggande krav som ställs i FN:s antitortyrkonvention.

Når vi inte ens dit så har vi förverkat rätten att kalla oss ett rättssamhälle!

Svensk Myndighetskontroll: IPRED


http://www.aftonbladet.se/nyheter/ipred/article3820815.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/ipred/article3820815.ab

Märklig artikel.

För det första så vet man alltså inte om justitieministern kommer att lägga detta förslag och för det andra tycks det som att medborgarna ska vara tacksamma över att lagstiftningen i så fall inte blir retroaktiv!?

Ska idiotilagstiftandet från den här regeringens sida aldrig ta slut?

Det är väl en himla tur att det inte går att kopiera justitieministrar på nätet. Den vi har är i ental illa nog!

Svensk Myndighetskontroll: Homo sapiens fortfarande neanderthalare


http://www.expressen.tv/nyheter/Utrikes/1.1375202/barnen-hetsas-i-blodiga-brak

Här ser du ett filmklipp till som även det gör mig stum. Eller, det jag vill skriva skulle tas bort av någon moderator med all säkerhet. Se själv vad jag menar……

Svensk Myndighetskontroll: Saknar ord helt enkelt, se klippet så förstår du


http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article3814116.ab

Jag saknar faktiskt ord. Hur kommer det sig att sådant här kan upprepas gång efter gång? Hur kan en hel grupp människor gå till jobbet varje dag och se detta utan att reagera?

Jag förstår inte.http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteEmbed.swf?aid=http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article3814116.ab?service=tv

%d bloggare gillar detta: