Dagsarkiv: 17 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: I Obamaland


Tänk att USA tydligen inte lärde sig någonting av Vietnam. Det är fortsatt samma macho cowboymentalitet som styr dom förvuxna barn som med jämna mellanrum leder landet.

Precis som barn ser dom också saker o ting väldigt mycket i svart/vitt och blir, även det likt barn, väldigt tjuriga då dom ifrågasätts. Ibland är det naivt och charmigt men ett tjurigt barn med tillgång till kärnvapen får då inte mig att känna mig särskilt trygg.

Visserligen är det en ung nation på sätt och vis men man tycker ändå att drygt 230 år borde räcka för att slipa bort en del av den historielöshet som ibland präglar det amerikanska samhället.

Hoppas nu inte att någon börjar prata om USA hatare för det är jag inte. Det är en nation med en enorm potential fortfarande och valet av Obama skänker faktiskt ett nytt litet hopp om att potentialen ska kunna utnyttjas. Obama har ett historiskt tillfälle och grunden finns där i form av stabila majoriteter för presidentens parti i både senaten och representanthuset.

Här måste jag bara få lägga in ett par debattinlägg från aftonbladets forum som,om jag förstått det rätt, också är skrivna av amerikaner i Sverige. Lägger även in en länk till den debatt på forumet som kommentarerna hämtats från så att den som vill kan se vad dessa herrar fått till svar. Här är länken och nedan följer så ett par foruminlägg.

http://forum.aftonbladet.se/thread.jspa?threadID=21223&tstart=0

Diskussionen på forumet har sin utgångspunkt i att Amnesty uppmanar Barack Obama att visa ett sant ledarskap genom att göra mänskliga rättigheter till en central fråga i sin nya adminstration. Organisationen uppmanar den nya regeringen att vidta konkreta åtgärder under sina första 100 dagar, vilket skulle visa på ett genuint engagemang att leva upp till USA:s internationella förpliktelser.

Apropos Guantanamo:

Mycket smart att staenga Gitmo. USA-hatarna far som de vill och terroristerna fran Gitmo kommer att hamna i mycket saemre faengelser i olika delar av planeten dar de kommer att ruttna bort. Terrorister har forverkat sina ”raettigheter” for gott.”

……. Vi far se hur det gar. Kanske haelften far dodsstraff (vilket gor dem till ”martyrer”) och resten far livstid utan pardon i nagon faengelsehala dar de blir antastade och kanske mordade av andra kriminella. Islamistiska terrorister ar inte precis vaelkomna av vanliga kriminella i nagot faengelse………
Men det viktigaste ar ju att USA-hatare far som de vill…….”

Men jag hoppas verkligen att USA-hatarna far som de vill betr Gitmo. Jemfort med vad som ventar dessa terrorister ar Gitmo rena paradiset. En anledning till att USA ville halla dem i Gitmo var av humana skael, vilket USA-hatarna aldrig fattade.”

Apropos ”lite svinn får man räkna med…” detta som svar på att ett antal är oskyldiga. I svaret tycks debattören dock ha förträngt det faktum att det är dödsstraff vi talar om och inte att sitta inne.

Jag har aldrig sagt att 100% ar skyldiga, men kanske 98% som du foreslar, ar. Det ar baettre for resten av vaerlden att 98% skyldiga och 2% oskyldiga sitter inne, an att 100% slapps fria, sa att 98% kan fortsaetta med sin vidriga terroristverksamhet.

Visst faen ar dodsstraff demokratiskt. I min delstat var det forslag fran ett sillmjolke att avskaffa dodsstraffet. Det togs upp pa allmen omrostning och den stora majoriteten var emot forslaget, sa vi har fortfarande dodsstraff. Var guvernor ar en betongdemokrat, men hon har hittills inte benadat nagon dodsdomd.”

Apropos USA:s krigföring;

det ar lojligt och ackligt att tro att fred skapas via diskussion.
krig ar nodvandigt ibland, d v s ibland ar det nodvandigt att skjuta de skyldiga for att hjalpa de oskyldiga.
kommunist-t’a’nket gar liksom inte igenom langre.
Men det kanske var for att den dodade mer an pesten..”

En del riktigt grova inlägg som jag läste inatt har tydligen hunnit tas bort av moderatorn på Aftonbladet men det kanske räcker med ovanstående exempel för att visa vad Obama nu ställs mot för attityder. Jag fastnar särskilt för påståendet att Guantanamo, Gitmo, öppnades av humanitära skäl och för påståendet om att det är äckligt att tro att fred skapas genom diskussion.

Det mest positiva och det som paradoxalt nog minskar kommande krigsrisker är att den fundamentalistiska stockkonservativa kristna högern har trängts tillbaka. Det finns inom den rörelsen inslag som gör att jag utan vidare kan jämföra deras fanatism och fundamentalism direkt med motsvarigheter inom Islam varför dessa kristna ”mullor” kan ta sina islamska motsvarigheter i hand och se att de är samma andas barn. 

Oförsonliga och dömande ser de på världen i full övertygelse om att det är deras, och enbart deras, tolkning av en gammal bok som är den rätta. I allmänhet står dessa s.k ”kristna” också först i ledet när det gäller att verkställa dödsstraff och även för rätten att inneha vapen.

Det är gamla testamentet som tydligen är dessa människors främsta ledstjärna och då tar jag mig friheten att ifrågasätta deras kristenhet eftersom kristendomen i allra största utsträckning ska grundas på Jesus budskap.

Vore jag på något sätt troende skulle jag förmodligen se det som att gud sände Jesus för att korrigera den tolkning man gjorde av hans bud redan för 2000 år sedan. Trist att så många fattat så lite…… Den som säger emot, som jag nu gör, är ett satans redskap och skall förgöras.

Somliga samfund i USA har ju också påstått att Obama är antikrist och jag får erkänna att för mig är den typen av uttalanden helt obegripliga.

Vore jag psykiatriker och någon kom med sådana påståenden till mig i tjänsten, skulle jag omedelbart lägga upp en journal i syfte att ställa diagnos på den som säger så. Visar vederbörande även andra psykiatriska symtom blev det nog aktuellt med ett vårdintyg och tvångsinläggning.

Svensk Myndighetskontroll: Var är vi och vart är vi på väg?


Här följer den replik som det förra blogginlägget hänvisar till.

Tack för Din replik på min artikel och jag är glad att Du kan uttrycka Dig uppskattande över en artikel vars innehåll Du i stora delar inte håller med om. En förmåga som många dessvärre saknar.

Jag ska här i samma anda bemöta en del av vad Du skriver i repliken som lämnats.

Du skriver i inledningen att ”överskattar du inte den vanlige Svenssons kunskaper? Har inte de riksdagsmän, som vi tillsatt i demokratisk ordning och enligt den parlamentariska principen större möjligheter att med sin ”heltidsanställning” sätta sig in de invecklade samhällsfrågor de har att befatta sig med?”

Din fråga får jag besvara med ja och nej. Ja på så sätt att den som har till yrke att utföra en viss sak i normalfallet är skickligare än lekmannen på detta. Det är samtidigt så att, om jag använder en liknelse, om vi antar att någon jobbar i byggbranschen så kan med största sannolikhet den personen ändå långt ifrån allt om byggnation. Han kan vara duktig på hållfasthetslära men värdelös i praktiskt utförande av ett golvläggningsarbete.

Idag är vårt samhälle så komplext utformat att även riksdagsledamöterna är starkt begränsade till frågor som hör till de utskott de är verksamma och i dessa utskott ofta hänvisade till det underlag som föreläggs dom i form av utredningar, tjänstemanna PM etc. etc.

För mig blev detta fullt klart under debatten om FRA lagen där enskilda ledamöter under debattens gång uttryckte en förvånande okunskap kring den fråga de beslutat om den 18/6. Samtidigt så såg jag oerhört många ”Svenssons” med betydande kunskaper i skiftande segment kring just den lagen.

Det var min första kontakt med bloggvärlden och jag blev mycket positivt överraskad av den nivå på vilken debatten fördes av väldigt många med skiftande kompetenser samtidigt som jag insåg att somliga riksdagsledamöter inte ens förstod vad europakonventionen betyder.

En gick t.o.m så långt att han hånfullt dömde ut Centrum för rättvisas klagomål då detta, enligt ledamoten, inte skulle få lämnas överhuvudtaget på formella grunder. Jag bemötte detta genom att visa honom vilka lagrum som gällde och därefter försvann han ur den debatten.

Glöm heller inte att det är just den Svensson på cykeln hemma i byn du nämner, som utser ledamot och faktum är att om vi i vårt samhällssystem ger Svensson detta förtroende i det ena läget så kan vi inte därefter påstå att han saknar kunskaper på sätt som Du gör, utan att samtidigt ifrågasätta om denne Svensson i så fall ens har kompetensen att göra valet av parti och ledamot. Använder vi Svensson så, menar jag att detta blir själva definitionen av ”valboskap”.

Sedan talar Du också om den allmänna acceptansen av grundlagsfäst tryck- och yttrandefrihet och jag håller med dig om att den finns i stor utsträckning men att, som jag visar nedan, denna nu under ett antal år fått stå tillbaka för en annorlunda syn. Den är måhända inte medveten då man inte kan överblicka den ackumulerade effekten ännu av allt som har hänt och allt som är på väg lagstiftningsvägen.

Min syn på hur det ser ut idag och vad som ”är på gång” kan jag formulera så här:

Vi har en utvecklad och lång demokratisk tradition.

Ändå tycks det som om många är beredda att lämna över makt till något starkare och bakgrunden är rädsla och osäkerhet. Rädsla för teknikförändring, rädsla för miljöförstöring, rädsla för att drabbas av inbrott, oprovocerat våld och annan kriminalitet och rädsla för terrorism. En paradox i sammanhanget är att världens mäktigaste nation, USA, samtidigt är världens räddaste nation.

All denna rädsla och osäkerhet känns det naturligtvis bra att få hjälp med att lindra och om då en trovärdig figur kliver fram på den offentliga scenen och ställer i utsikt att om vi bara ger vår röst till det Rätta Partiet så ska dom, med de metoder de föreslår och som enligt dom behövs, kunna ge oss frihet.

Frihet från rädsla och oro är då vad som avses men att denna frihet har ett pris i form av minskad eller i värsta fall försvunnen reell frihet göms på något sätt bort i sammanhanget. Trygghet är ju lika med övervakning och frihet blir detsamma som kontroll.

Vi har sett detta förr i kristider i olika länder med en rättstradition inte alls olik vår egen. I dessa länder har det lett till att demokratin i den form vi känner den, har försvunnit.

På dessa våra rädslor lever politiker som kan visa sig handlingskraftiga och stifta lagar som visserligen inskränker lite av vår frihet och kränker din integritet, men alltid med det goda syftet att lindra någon av alla våra rädslor.

Detta lagstiftande finns beskrivet i en bilaga till den här artikeln i vilken jag ger exempel på beslutade lagar, propositioner och förslag som alla i större eller mindre utsträckning inskränker vår frihet och tar bort delar av vår integritet. Se vidare här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1022338

Det otäcka är att den ackumulerade effekten av allt detta kommer att bli väsentligen större än summan av de enskilda delarna! Det är denna ackumulerade effekt vi idag inte kan se och överblicka som utgör en stor del av faran för att vår demokrati ska urholkas till något som inte kan liknas vid det öppna och demokratiska samhälle vi en gång hade.

Det finns två aforismer som jag tycker på ett bra sätt beskriver vad det handlar om och det är dessa;

Nödvändigheten är ursäkten för alla brott mot den mänskliga friheten. Den är makthavarnas argument och de ofrias tro.”

Den som byter frihet mot trygghet förtjänar ingetdera och kommer också snart att ha förlorat båda.”

Du känner Dig trygg i det svenska systemet. Det gör inte jag längre, inte på samma sätt som för bara 10 år sedan.

Svensk Myndighetskontroll: Ett fyrtiotal integritets och frihetsinskränkande lagar och förslag


Jag tror att det någon gång med jämna mellanrum kan vara nyttigt att rekapitulera utvecklingen på olika områden och om man, som jag gör, ska kunna tala med någon trovärdighet om samhällsutvecklingen så bör jag se till att kunna hänvisa till källor för den bakgrund jag tecknar och som utgör underlag för de slutsatser jag drar.

Här nedan följer en lista på utökade möjligheter för polisen och/eller Säpo att använda sig av övervakning, avlyssning och tvångsmedel i olika former. Listan är okronologisk och har tillkommit i takt med att jag sökt igenom tidigare inlägg i bloggen.

Den innehåller exempel på stiftade lagar, propositioner och utredningsförslag och bakgrunden till att jag sammanställde den är en replik på min artikel Frihet är det bästa ting i Läsarnas Fria Tidning. Här finns den, http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8705 och repliken i tidningen hittar du här; http://www.lasarnasfria.nu/artikel/8732 och min replik på repliken läser du här i bloggen under dagens datum också den.

Lista över lagar och förslag med konsekvenser för frihet och integritet

 • Förslag om fildelningslag som innebär att delar av rättsväsendets befogenheter överförs till privata intressenter som dessutom får en gigantisk fördel av detta då de också är part i målen.
 • Implementeringen av tredje penningtvättsdirektivet genom vilket tystnadsplikten för advokater undergrävs.
 • För att kontrollera att läkaren inte fuskar med ekonomin ska landstingets tjänstemän få läsa Din patientjournal.
 • Regeringens hantering av FRA -lagen väcker många rättssäkerhetsfrågor bortsett från att själva lagen också gör det. Är det t.ex förenligt med ett demokratiskt tänkande att förlägga remisstiden för lagen till två veckor under vilka även jul och nyår firades?
 • Sverige fälls återkommande i Europadomstolen trots att man så ofta som möjligt väljer att förlikas. Detta menar jag leder till att rättsväsendet undanhålls domar som kunnat var viktiga ur prejudikatssynpunkt och utgör således ett hinder för en förbättrad rättssäkerhet för alla.
 • JO anser att vi inte lever upp till FN:s antitortyrkonvention avseende kontrollen av fängelser och häkten. En fångombudsman behövs för att komma till rätta med problemet. Se vidare i artikelserien Brott & Straff här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/996081
 • JK anser att oskyldiga sitter i fängelse i allt för hög grad. Han har även visat att poliser ljuger i olika sammanhang för att skydda sig själva och kollegor.
 • Vi har en polis som använder olagliga metoder som brottsprovokation t.ex. Se vidare här.
 • http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/999228/
 • Säpo har tidigare vid flera tillfällen avslöjats i färd med olagligheter. IB-affären är bara ett exempel.
 • Vi har för närvarande en statsminister som säger att vi får räkna med att utländsk säkerhetstjänst arbetar aktivt i Sverige med regeringens samtycke och utan annan insyn. Detta sagt i samband med att de två egyptierna hämtades av CIA. Det JO har förkastat är normalt för Reinfeldt.
 • Mycket tyder på att FRA under många år både lyssnat och registrerat i strid med lag.
 • Sverige saknar en författningsdomstol och även möjlighet att fråga ut t.ex statsråd under straffansvar.
 • Lagar har ändrats så att det nu i allt fler fall krävs prövningstillstånd för ett överklagande. Detta innebär att tingsrätten i många fall kommer att vara den enda rättsinstans där du får din sak prövad.
 • EU och därigenom även Sverige tillämpar lagar som är hemliga för medborgarna. Ex. En EU förordning om vad ett handbagage får innehålla som varit hemlig men som avslöjades 080819 av EU tidningen.
 • Det diskuteras om hur PKU registret ska komma att användas trots vad man förbundit sig till då registret startades.
 • Förslag som går ut på att åsiktsregistrera bloggare har lagts fram i EU.
 • Trafikdatalagringslagen innebär att samtliga uppgifter om vem du ringt, vem som ringt dig, när detta ägde rum, var du då befann dig och liknande uppgifter om dina sms kommer att lagras och hållas tillgängliga för myndigheterna.
 • Bakvägen och utan debatt införs betänkande 2007/08:JuU24 vilket i praktiken leder oss till ett osäkert ”kronvittnessystem”.
 • I december 2005 röstade Europaparlamentet igenom lagstiftning om obligatorisk lagring i 6-24 månader av information om alla människors ringande, e-postande, SMS:ande liksom viss information om internetanvändning.

 • Riksdagen beslutade i november 2005 om att polisen från 1 jan 2006 får ta DNA-prov på en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse (det krävs inte längre två års fängelse). Polisen får också om speciella omständigheter råder tvångsmässigt ta DNA-prov även på en person som över huvud taget inte är misstänkt för brott. Prop. 2005/06:54. Underlag: Ds2004:35.
 • Polisen får sedan 1 juli 2005 använda överskottsinformation erhållen vid hemlig teleavlyssning till utredning av andra brott än den som teleavlyssningen avsåg. Prop 2004/05:143. Underlag: Ds2003:13.
 • Den 1 oktober 2004 infördes nya regler som ökar antalet situationer där polisen får tillgripa hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det mera långtgående ingreppet av de två, hemlig teleavlyssning, får numera tillämpas även om minimistraffet för det brott som begåtts är under två år om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två år.
 • Dessutom får från detta datum hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på teleadresser som inte tillhör den som misstänks för ett brott, om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta dessa teleadresser.
 • Vid förundersökning om brott som kan ge fängelse får polisen använda information från databasen med bilars passager genom Stockholms biltullar.
 • Sedan den 1 juli 2005 får svensk polis hjälpa utländsk polis att genomföra hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning i Sverige.
 • Från 1 april 2006 har Säpo rätt att bryta sekretessen för patienter i sjukvården om det gäller personer som anses utgöra ett hot mot kungahuset eller stadsledningen. Underlag: SoU 2004:108.
 • Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation.
 • Från den 1 oktober 2004 får hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på abonnemang som tillhör andra än den misstänkta, om det finns starka skäl att tro att det misstänkta kommer att ringa dit.
 • EU:s ministerråd beslutade i maj 2004 att uppgifter om flygpassagerare från EU ska lämnas ut till USA. Ändringen har implementerats i svensk lag genom en ändring av personuppgiftsförordningen. Beslutet togs trots protester från Europaparlamentet och EU:s dataskyddsgrupp. Europaparlamentet anser att beslutet är olagligt och har dragit det inför EG-domstolen.
 • Regeringen och Folkpartiet har enats om att göra det tillåtet för polisen att sätta in buggning (hemlig avlyssning av lokaler) vid brott som kan ge fyra års fängelse. Även icke brottsmisstänkta får avlyssnas om det anses nödvändigt för brottsutredningen. Lagrådet är kritiskt. Genom Centerns agerande i mars 2006 kommer lagen att skjutas upp i ett år. Underlag: promemoria Ju2005/5765/Å.

 • Regeringen har lagt en proposition om att ge polisen rätt att i förebyggande syfte, det vill säga utan misstanke om konkret brott, ta till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Vid husrannsakan ska föremål få tas med utan att dessa tas i beslag. Ds 2005:21, prop 2005/06:177. Lagrådet är starkt kritiskt.
 • Lagen var tänkt att träda i kraft den 1 juli 2006, men i början av juni meddelade försvarsdepartementet skjuter upp saken. Anonyma källor på försvarsdepartementet uppger enligt Sveriges Television att förslaget är lagt på is.
 • Ytterligare ett nytt tvångsmedel, ”frysning av elektronisk kommunikation”, föreslås i departementspromemorian ”Brott och brottsutredning i IT-miljö” (Ds 2005:6). Syftet är att hindra trafikuppgifter kring telefonsamtal, e-postande och annan elektronisk kommunikation att gå förlorade innan en domstol hunnit ta ställning.
 • I samma departementspromemoria föreslås ännu ett nytt tvångsmedel, ‘husrannsakan via elektroniska kommunikationsnät’.
 • BRU (Beredningen för rättsväsendets utveckling) föreslår att polisen ska få tillgång till ett nytt tekniskt hjälpmedel, hittills enbart använt av Säpo, som gör det möjligt att kartlägga all mobiltelefontrafik inom ett visst geografiskt område. SOU 2005:38.
 • BRU föreslår också att tvångsmedlet ‘hemlig teleövervakning’ breddas till att även omfatta lokalisering (det vill säga, den misstänktes geografiska position i realtid).
 • BRU föreslår vidare att vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning ska övervakning få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.
 • Redan idag är telekomoperatörer enligt lag skyldiga att anpassa sin tekniska utrustning för att underlätta polisens avlyssning och övervakning. BRU föreslår att även internetleverantörer ska omfattas av den skyldigheten.
 • Utredningen om tillgång till elektronisk information i brottsutredningar, SOU 2005:38, föreslår sänkta krav för att polisen ska få tillgång till uppgifterna om vilken kund som har vilket IP-nummer. Idag krävs att brottet som utreds kan ge fängelse, men det kravet ska enligt förslaget avskaffas.
 • Skattekontrollutredningen föreslår att Skatteverket ska få genomföra husrannsakningar i egen regi.
 • En utredning kallad ”Gränskontrollag – effektivare gränskontroll” föreslår en utökning av dagens gränskontroll så att den även omfattar brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. Bland annat föreslås obligatorisk kontroll av gränspasserande personer mot Schengens informationssystem SIS, polisens belastningsregister och misstankeregistret.
 • Förslag finns även på att transportföretag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om passagerare och besättning, liksom på så kallad inre utlänningskontroll. Se SOU 2004:110.

Den ackumulerade effekten kommer att bli större än bara summan av de enskilda delarna ovan!

%d bloggare gillar detta: