Dagsarkiv: 10 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Att tro är knappast att veta


Skala bort allt annat i religionsdebatten och behåll ordet ”tro” så är ju det ordet den rena kärnan. Om människor, i strid med accepterad och vedertagen vetenskap, vill gå runt och tro att 2+2=5 så kan inte mycket göras åt det.

Tragiskt blir det då dessa i försvar av sin tro, eller i syfte att sprida den, kan gå så långt som till fullskaligt krig med en annan grupp som tror att 2+2=3.

Ännu mer oförklarligt blir det då 2+2=5 gruppen börjar slåss inbördes och bokstavligen kan döda varandra för att den ena falangen ”vet”, utifrån sin tolkning av tron, att femman minsann är grön. Deras motståndare har efter mycket grubblande av gruppens lärde, kommit fram till att femman är blå.

Om detta har man sedan slagits i ett par hundra år samtidigt som båda falangerna på söndagar predikar kärlek till sin nästa.

Sammanfattning: §1. Vår tro är rätt!  §2. Skulle vår tro inte vara rätt gäller §1.

Människan är på sitt sätt en tragisk varelse!

Svensk Myndighetskontroll: Åkesson på FRA är tillbaka – Rivstartar med nytt uttalande!


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2014751.svd

Åkesson är tillbaka!

Frisk, fräsch och utvilad tar han idag i SvD nya tag i debatten och inför ett nytt begrepp i FRA debatten. ”Ventil” kallar han det.

Det är en sorts kreativ tolkning av det här med tillstånd. Sånt är ju besvärande jobbigt för en verksamhet av den art FRA bedriver så därav följer att dess chef nu har kommit fram till att vid de tillfällen ”man inte hinner” söka tillstånd så ska man kunna göra det i efterhand och då underförstått naturligtvis få dom godkända.

Det är, för att komma från en f.d domare, en intressant öppning han ger många här i landet som behöver tillstånd för det ena eller det andra.

Jag tar ett par exempel jag kommer att tänka på nu och den som vill får gärna fylla på med egna tillståndsfunderingar.

Jag skaffar ett vapen idag o så söker jag tillstånd sen för idag hinner jag inte…..

Vi dumpar kärnavfallet här så länge. Vi får fixa tillstånd i efterhand. FRA har lärt oss att man kan det.

Undrar varför dom andra piloterna såg så förbannade ut? Jag skaffar mitt starttillstånd i efterhand, förstår dom inte det?

Jag har alltid velat ha en barservering men det är sånt trassel och krångel med tillstånd. Som tur är kan jag nu öppna o köra baren ett tag innan jag i efterhand söker ett.

Inte vet jag men nog tycker jag att det påminner en del om anarki…….

Men du är uppiggande för debatten Ingvar!!

Svensk Myndighetskontroll: Religiösa fanatiker en samhällsfara


http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article3730974.ab
http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteEmbed.swf?aid=http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article3730974.ab?service=tv

Svensk Myndighetskontroll: Brott & Straff del 8


När man läser medias rapporter kring brottslighet och då man tar del av indignerade och upprörda politikers olika utspel i den rättspolitiska debatten får man ibland ett intryck av att vi lever mitt i ett samhälle där medborgarna i hög grad tycks vara upptagna med att utsätta varandra för våld.

Därför blir det extra intressant då någon faktiskt tycks ha tagit sig tid att studera hur det ser ut bakom den bild som media och politiker tycker om att använda. Den kallar jag mytbilden och en sådan ska alltid ställas mot den andra bild jag tänkte använda, den jag kallar verkligheten.

I ”Nordisk tidskrift för kriminalvidenskab” har docenten i kriminologi, Felipe Estrada vid institutet för framtidsstudier, skrivit en ingående och djuplodande artikel om våldsutvecklingen i Sverige.

Som underlag för sitt arbete och sin artikel har han undersökt 90000 fall där våldsoffer för alla typer av våld tagits in på sjukhus under tiden 1974-2002. Denna metod att mäta förekomsten av våld och även vilken typ av våld det handlar om, har inte tidigare använts av någon svensk forskare som källa för en bedömning av våldet i samhället.

Fördelningen mellan könen är helt tydlig och den är tre män på en kvinna, 75% av de drabbade är alltså män. När det handlar om dödligt våld ändras siffran till 2/3 män och 1/3 kvinnor.

 

Det finns fler siffror men det som är förvånande och som borde mana till större eftertanke är, att trots ett ökat antal anmälningar av våldsbrott, har antalet offer som tvingats söka sjukhusvård inte ökat de senaste åren utan tvärtom minskat.

Det finns naturligtvis många olika faktorer som kan utgöra delförklaringar till detta.

Anmälningsbenägenheten kan ha ökat för även lindrigare typer av våld. Kvinnor kan tänkas anmäla fler män för misshandel i hemmet. En del av anmälningsökningen är jag helt övertygad om har sin grund i falska anmälningar. Man använder en anmälan för att t.ex hämnas på någon, för att försöka få ut försäkringspengar och skadestånd eller som ett led i en vårdnadstvist.

Konstateras kan ändå att underlaget Estrada använt är stort och att mytbilden verkligen är en myt sett till de siffror som redovisas. Det finns dock för många inblandade parter stora vinster att göra på att upprätthålla den mytbild som förmedlas. Till detta och denna verklighetsbild ska jag emellertid återkomma i en egen artikel i anslutning till att brott & straff serien tar slut.


En fråga att ställa sig i det här sammanhanget är om mytbilden gör någon skada?

Mitt svar är att det är jag helt säker på att den gör.

Först indirekt genom att den tar tid, kraft och pengar från andra samhällsområden som skulle ha ett större behov av t.ex den kraft och det utrymme som media ägnar detta. Mytbilden gör också att vi riskerar att dras in i en spiral av upptrappning av resurser som i sin tur ger mer makt till de som efterfrågat dessa och därför vid nästa tillfälle får ännu lättare att frigöra mer resurser o.s.v.

Ungefär som i kriget mot terrorismen inom vilket man skapar profetior som ständigt blir självuppfyllande likt situationen i Afghanistan. Precis som en gång USA:s Vietnamkrig och likt dåvarande Sovjets försök att besegra afghanerna inte ledde till någonting utom ständigt ökande krav på mer resurser.

De som har att utöva den dömande makten i våra domstolar är också människor och trots en hög grad av yrkesetik och professionalitet så kan inte heller dessa undgå att påverkas av sådant de hör och läser. Den enformiga presentationen av mytbilden riskerar att till slut göra den ”sann” och detta minskar självklart möjligheten för en misstänkt våldsbrottsling att få en objektiv och opartisk rättegång.

Vi riskerar även att med den här mytbilden levande att få ett samhälle som, exakt som nu sker, använder denna som argument för ökad övervakning i alla tänkbara olika former. Det gäller att hos oss medborgare inympa att trygghet = övervakning och att kontroll i själva verket betyder frihet.

Generellt törs jag säga att alla som använder argumentet att ”det gör väl inget om man bara har rent mjöl i påsen” dels har fel och dels i egenskap av oppinionsunderlag för de som vill hålla mytbilden levande, utgör en stor och överhängande fara för att det vi hittills kallat demokrati riskerar att bli något helt annat. Detta om de indirekta skadorna.

De direkta består i mänskligt lidande. Det lidande som t.ex den oskyldigt utpekade får leva med. Än större om ett sådant utpekande leder till en fällande dom och det finns en del som talar för att det är så, att fler oskyldiga döms.

En grund för det antagandet kan synas vara en paradox men det allt större antal som tillerkänns skadestånd för att de suttit felaktigt frihetsberövade utgör en sådan grund.

Fler ersatta oskyldiga ger en indikation om ett sämre arbete av polis och åklagare. Men även för att antalet i sig utgör en sådan utifrån vanlig procenträkning. Om vi antar att vi upptäcker X% av alla som felaktigt frihetsberövats så innebär det att ett större antal ändå kommer att dömas.

Ergo: vi får fler oskyldigt dömda och även därför behövs en fångombudsman. Vi skulle även, likt Storbritannien, ha någon form av utredningsresurs hos denne som kan användas för att ånyo utreda och ta upp en del fall som tidigare vägrats resning.

Svensk Myndighetskontroll: Ideologiernas död – pragmatism tar över


Redan Tingsten sa att ideologierna var döda och jag tror han hade helt rätt. S har inte haft någon uttalad ideologisk bas sedan Palmes tid och jag har oerhört svårt att ens föreställa mig en ideologisk debatt mellan Sahlin och Reinfeldt.


Sossarna tror jag man kan säga definitivt lämnade socialismen, inklusive också det som kommit att kallas demokratisk socialism, efter valet -94. Det var ju då som dom tillsammans med C drev en ekonomisk politik som låg långt från tidigare mer ideologiskt präglade budgetar.

För moderaterna tog det aningen längre tid att lämna socialkonservatismen (om jag får kalla det så) men dom är idag lika ”sekulariserade” dom och partisekreterare Schlingman säger på direkt fråga att det är pragmatism som är ordet för dagen.

Letar man hänvisningar till, eller annat skrivet om, ideologisk hemvist/plattform bland det material partierna använder för att beskriva sig själva så hittar man inga.

Vartefter klasskampen hamnat mer och mer i bakgrunden hos både parti och fack så har också ideologin fått mindre och mindre näring för att till slut dö ut. Det är som att dagens samhälle kläckt en helt ny typ av strömlinjeformade politiker som i stort sett skulle kunna hoppa in varsomhelst i händelse av sjukdom….*S*

Tydliga exempel på ideologisk frånvaro i praktisk politik/debatten är att M blir angripna av S från det håll som förr skulle ha kallats höger, som t.ex i FRA frågan och försvaret. Fildelningslagen är ytterligare ett exempel.

För mig som tidigare aktiv moderat så är detta klart förvirrande eftersom jag nu t.o.m har hamnat hos V i fråga just om integritetskränkande lagstiftning som FRA o fildelning, telekompaketet o.s.v Ser man sedan efter i EU parlamentet o ser hur ledamöterna röstat där i olika ärenden som på ett eller annat sätt inneburit begränsningar av individens frihet så ligger M i botten med V högst upp i frihetskampen.

I det fallet, förutom FRA, har S intagit någon sorts centerposition som jag inte blir klok på heller. Men Carl Bildt kke hade rätt då han om Olof Johansson sa att Säpo hade försökt att åsiktsregistrera honom men att det inte hade gått…….. Med detta vill jag ha sagt att det är svårt att åsiktsbestämma den som håller med i lite av allt.

Nu får vi se vart det bär med Sahlin. Enligt Persson så är ju tänkande inte riktigt hennes bästa gren enligt Persson så alltför mycket ideologi ska vi nog inte förvänta oss. Nu måste det dock börja komma en del viljeförklaringar efter två tysta år.

Negativt med avsaknaden av ideologisk förankring är att partierna successivt förlorar sin identitet.

Positivt med pragmatismen är att den är resultatinriktad, undviker låsningar och siktar till effektivitet. Används den i syfte att få egen makt för att därefter göra annat, blir den däremot bedräglig.

Frågan blir varför vi överhuvudtaget ska ha flera olika partier om alla är pragmatiska?

Svensk Myndighetskontroll: Viktiga byråkratfrågor


Ledningen för kryssningsfartyget Birka Paradise riskerar böter, fängelse och att all sprit ombord beslagtas. Orsaken är att resenärerna serveras tullfri alkohol redan innan färjan lämnat kajen i Stockholm.

Det ska noteras att i Finland och Estland är detta fullt tillåtet.

Att polisen ännu inte slagit till mot fartyget sägs bero på att man saknar transport- och lagringsmöjligheter för den sprit som kan komma att beslagtas. Det blir ju några liter….

Turistrådet har rätt, Sverige ÄR fantastiskt!

Här ägnas tid, kraft och resurser åt något som enligt det allmänna rättsmedvetandet överhuvudtaget inte är något brott. Märkligt nog så är det så att den lagregel man nu stöder sig på inte tillämpas mot de internationella kryssningsfartyg som anlöper Stockholm utan endast mot Birka som på så sätt blir lite mer lika inför lagen än andra………

Trams säger jag att det är.

Svensk Myndighetskontroll: Vår beredskap är………..dyr!


Det är enligt flera olika artiklar i media och även enligt vad försvarsministern skrivit att vår beredskap är, vad ska vi säga…., sisådär.

Som jag förstått det så kan vi skrapa ihop 10000 man! Detta under förutsättning att angriparen ger oss ett års förvarning om att han kommer. Ska vi möta angreppet med mer än den tredjedel av försvaret som 10000 man utgör så krävs det längre tid. Oklart dock hur lång.

Vad det kostar?

Allt det ovanstående får vi enligt näst års budgetproposition betala 44,7 miljarder för. Ett verkligt fyndpris i branschen.

Bilden nedan visar vårt försvar efter två månaders mobilisering……..

Allvarligt talat så har jag ingen lust att via skattsedeln betala nästan 45 miljarder för något som ändå får betraktas som totalt ineffektivt.

Påminner lite om en bilfirma som med hänvisning till att den är miljövänlig och har fyra hjul, skulle begära en miljon kronor (1000000)för en lådbil med barnvagnshjul och sedan säga till mig som kund, att om jag bara ger dom ett år så ska dom kunna ha i alla fall 1/3 ny bil klar, men oklart om och när övriga 2/3 kan vara på plats.

%d bloggare gillar detta: