Dagsarkiv: 8 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Stängt för 80-års firande


Måste ju skriva ett grattis till min mor som fyller 80 även här på bloggen!
Nu bär det av till ett vilt partajande så ha en trevlig kväll!

GRATTIS igen!

Svensk Myndighetskontroll: När ska regeringen sänka straffskalan för cannabis?


Åtta personer i Skåne döms till fängelse för att ha varit med och odlat cannabis i sex villafastigheter. Strafftiden varierar mellan fyra månader och sju år.

Den nya doktrinen i svensk rättspolitik är numera att straff ska spegla hur allvarligt samhället ser på brottet. Detta har de senaste veckorna framförts ett antal gånger i olika media och på andra ställen av regeringens rättspolitiska företrädare.

Synen speglas även i den utredning som riksåklagare Pernklev lett och som syftade till och nu har lagt förslag om straffskärpningar för grova våldsbrott.

Då en allt större andel av befolkningen i olika undersökningar och debatter givit uttryck för en liberalare inställning i narkotikafrågan avseende drogerna mariujana och hasch, så kan vi mot bakgrund av den nya rättspolitiska doktrinen inom kort förvänta oss sänkta straff för befattning med dessa droger, får jag anta.

Folkhälsoinstitutet kom i början av oktober med en rapport/undersökning om droganvändande och narkotikapolitiken i Sverige i vilken man konstaterar att den svenska narkotikapolitiken är ovetenskaplig och att man inte vet om den förda, restriktiva politiken egentligen är bra eller inte. Det konstateras även att mycket av argumenten i debatten, bygger på känslor snarare än kända fakta.

Därför är det mycket intressant att ta del av en av de allra första större utredningar av drogers respektive farlighet som gjorts utifrån beprövad vetenskapsmetodik

Det är en brittisk vetenskapligt grundad utredning som gjorts om drogers farlighet och resultatet stämde inte alls överens med den allmänna opinionens åsikt.

David Nutt som ledde studien värderade de olika drogernas farlighet utifrån tre kriterier:

    Hur stor medicinsk skada drogen har på den individ som använder sig av den.

    Hur beroendeframkallande den är.

    Hur stor skada användande av drogen utgör för samhället.

Varje drog betygsattes i tre steg utifrån dessa tre kriterier och summan blev en lista på de 20 farligaste drogerna.

På denna lista intas plats nummer 5 av alkohol. En drog som staten tillhandahåller och beskattar.

Plats nummer åtta har givit plats åt en annan känd drog, tobak.

Tredje och sjundeplatserna beläggs av olika preparat som man ibland får en känsla av förskrivs som smågodis från våra psykiatriska kliniker och tillhör grupperna barbiturater och benzodiazepiner. Ex på kända läkemedel innehållandes dessa är stesolid, rohypnol, stilnoct och sobril.

Först på plats nummer 11 återfinner vi cannabis

vilket innebär att det knappast heller beroende på ”farlighet” kan sägas finnas något hinder för en strafflindring. Diskuteras borde även om inte Khat som ligger på 20:e och sista plats på listan borde ingå i cannabisgruppen ur detta påföljdsperspektiv.

Mot ovanstående beskrivning ter sig ett sjuårigt straff för hantering och försäljning av cannabis närmast stötande och som jämförelse kan nämnas att det är ungefär vad som utmäts för dråp.

Det ska bli spännande att se hur konsekvent regeringen är och om doktrinen har något värde.

%d bloggare gillar detta: