Dagsarkiv: 4 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Vi har en trixande regering


En trixande regering blir per definition en opålitlig regering och det är denna opålitliga regering som vill att du ska lägga din integritet i dess händer!

Bakgrunden till att jag skriver detta är att jag ikväll fått bekräftat att FRA lagen från den 18/6-08 ,som var utgångspunkten för den mest omfattande politiska debatt vi haft i Sverige på många år ska träda i kraft vid årsskiftet utan de 15 tillägg som alliansen enades om i september.

Tilläggen kommer, som det heter, senare oklart när och med tanke på den opålitlighet regeringen tidigare visat i frågan så undrar jag om det inte kommer att visa sig att en del inte gick att genomföra av det ena eller andra skälet.

Här infinner sig några intressanta frågor.

1. Från situationen i juni minns vi att regeringens proposition som den ursprunligen var utformad riskerade att röstas ner i kammaren. Därför gjordes en del tillägg och längre ned kommer några exempel på dessa.

Första frågan som infinner sig är vad ska FRA nu spana på??? Enligt skrivningen i den lag som nu träder i kraft så är det ”yttre hot” mot landet. Innebär detta att FRA ska genomföra sådan spaning eller ska man strunta i det och bara ägna sig åt den spaning på ”militära yttre hot” som det senaste tillägget kommer att innebära?

2. En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord står det i den antagna lagen.
Ska lagen följas måste följaktligen en sådan domstolsliknande nämnd finnas sjösatt vid årsskiftet och frågan blir, gör den det?

3. Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Finns den kommitten och hur ser den i så fall ut?

4. Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning. Det förutsätter att kommitten finns annars kommer man att bryta mot lagen per omgående!

5.Ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA. Har detta gjorts? Hur ser detta råd ut?

Det var några av frågorna och så finns det en till som jag inte kan lista ut svaret på: Varför är det så bråttom??

Ska lagen följas blir man tvungen att genomföra åtgärder som sedan inom en relativt snar framtid måste ändras. I mina ögon är detta slöseri både med resurser och pengar.

Det ligger två motioner på riksdagens bord om att riva upp lagen. Om regeringen vidhåller sin linje att sjösätta nuvarande skrivning av lagen vid årsskiftet så uppmanar jag de ledamöter från alliansen som tidigare sagt sig beredda att fälla lagen, att då också göra det!

Svensk Myndighetskontroll: Centern vill ha sanningskommission för FRA


Centerns företrädare i FRA frågan, Staffan Danielsson, vill enligt uppgifter i pressen idag ha en sanningskommission som granskar FRA historiskt.

Detta är naturligtvis bra och i sak är jag helt ense med honom. Den fråga som spontant dyker upp i huvudet är, varför vill centern nu plötsligt drygt sex veckor efter att de 15 tilläggen/ändringarna i lagen från den 18 juni las på bordet,ha en sanningskommission?

Försvarsminister Tolgfors var snabb att gå ut och offentligt säga att det tycker han inte alls är nödvändigt. Att Tolgfors säger detta är knappast förvånande med tanke på att samme man så sent som ett par dar före den 25/9 ivrigt förklarade att FRA-lagen var så bra som den var och i den krävdes inga förändringar.

Jag tog mig även en tur till Staffan Danielssons blogg i syfte att den vägen försöka finna de bakomliggande motiven för detta utspel men Staffan hade inte skrivit ett ord om detta vilket jag tycker är lite märkligt.

Nåväl, får hålla koll på nyhetsflödet och se vad som kan tänkas dyka upp mer kring detta under kvällen/morgondagen. Mark Klamberg har också skrivit en, som vanligt, utmärkt artikel i dagen Expressen som du kan klicka här för att läsa.
http://www.expressen.se/debatt/1.1357446/mark-klamberg-tolgfors-fortsatter-morka-registreringen-av-svenskar

%d bloggare gillar detta: