Dagsarkiv: 3 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Skadeståndskrav på den som köper sex


http://www.expressen.se/Nyheter/1.1356458/schyman-torskarna-ska-sta-for-skadestand

Enligt Gudrun Schyman, Claes Borgström och ytterligare ett antal debattörer så ska torskar som nyttjar prostituerade betala skadestånd till dessa.

Det är en märklig lag det där…..

Jag får ligga helt naken på ett bord och två likaledes nakna människor får massera hela min kropp i två timmar och det är fortfarande helt lagligt.
Skulle dessa dock, i enlighet med massageföretagets marknadsföring, ge mig en verklig HELkroppsmassage d.v.s inklusive penis så blir jag plötsligt kriminell och ska nu också enligt artikelförfattarna betala skadestånd.

Verkar fel helt enkelt.

Inte är artikelförfattarna jämställda heller. Det finns idag förmodligen fler män/pojkar som prostituerar sig än kvinnor men dessa nämns ni inte med ett ord. Jag trodde jämställd betydde likabehandling oavsett kön eller vad tycker ex-jämo Borgström?

Svensk Myndighetskontroll: Brott & Straff del 6 Dyrt att felplacera fångar


Långtidsdömda är de fångar som dömts till 4 års fängelse eller mer enligt Kriminalvårdens definition. Gemensamt för dessa är att de i början av sin verkställighet placeras i Kumlaanstaltens s.k riksmottagning för att det där ska utredas och göras en bedömning av vad som ska gälla för den fortsatta verkställigheten.

Resultatet av denna utredning benämns ”särskilda villkor” och här står bl.a vilken säkerhetsgrad på anstalt som initialt anses nödvändig att placera den dömde i av säkerhetsskäl.

De anstalter i Sverige som har högst säkerhetsklassificering (A) i nuläget är anstalterna Kumla och Hall. Bevakningen är hård och internerna kan bara röra sig på små ytor. Här ska de allra farligaste och mest rymningsbenägna fångarna sitta. Platserna på Kumla och Hall är av det skälet även de dyraste platserna räknat per intagen och dygn.

Om man granskar de särskilda villkor som var och en av de 350 fångar med längre strafftid än fyra år som finns på Kumla respektive Hall har fått, så finner man att här sitter många som enligt Kriminalvårdens egen bedömning skulle kunna sitta på ett mindre övervakat fängelse till en lägre kostnad.

En sammanställning av villkoren visar att så många som 260 av de 350, d.v.s 75% skulle kunna placeras på anstalter med lägre säkerhetsgrad och följaktligen då också till lägre kostnad för samhälle och skattebetalare. Av de 260 finns t.ex flera fall av förstagångsförbrytare som agerat knarkkurirer. Långa strafftider döms regelmässigt ut vid narkotikabrott där som exempel innehav av 5 hekto amfetamin ger ca. 5 års straff.

Effekten av detta blir den som beskrivs ovan. Man ser inte i tillräckligt hög grad till individen utan placerar utifrån strafftid. Att de här personerna får vistas en lång tid med mycket grovt kriminella våldsbrottslingar på Kumla och Hall, är inte bra och kan leda till att vi tar in ”förstagångare” som vi sedan släpper ut som grova våldsverkare på andra sidan. Systemet skapar idag farliga och sjuka människor.

Detta skrev en kriminalvårdsanställd för inte så länge sedan i en debattråd i SvD på temat brott & straff:

Jag skulle önska att personer som inte alls är insatta i frågan gällande kriminalvård läste mer om den forskning som finns på området. Den visar att långa fängelsedomar och torftig miljö aldrig någonsin får folk att bli bättre människor och sluta begå brott.”

Vid sidan av den rent ekonomiska bedömningen i ett snävt tidsperspektiv så tillkommer naturligtvis också kostnader på längre sikt av att intagna placeras fel. Genom att vara felplacerade kanske de inte heller kan få genomgå den programverksamhet kriminalvården tillhandahåller och som då utredningen gjordes bedömdes vara värdefull för återanpassning och minskad återfallsrisk.

De här människorna kommer att uppföra sig lite efter hur de är behandlade. Det vill säga är man behandlad som mycket farlig, våldsbenägen, rymningsbenägen brottsling, så kan detta självklart bli en självuppfyllande profetia. Den mänskliga och samhälleliga förlusten blir då svårmätbar i kronor och ören.

En del av problematiken beror på den ansträngda beläggningssituationen. Det finns lagstöd för att kunna placera en intagen i högre säkerhet än vad risk- och behovsbedömningen säger, medan det omvända inte är möjligt. Detta innebär alltså konkret att en intagen som bedömts kunna vistas på en anstalt av C-klass (anstalterna säkerhetsklassificeras från A-F) kan placeras enbart på anstalter med en högre klassificering i händelse plats inte kan beredas på en C-klass anstalt.

Så ser alltså verkligheten ut men det gör den uppenbarligen inte för våra politiker som istället för att bygga fler platser i anstalter med lägre säkerhetsklass fortfarande lever kvar i hysterin efter några rymningar 2004 då politikerna kollektivt tappade huvudet och skulle övertrumfa varandra i att vara hårdast, tuffast mot brottslingar och mest säkerhetsmedveten. Fortfarande bygger och planerar man därför för ”superfängelser” och ytterligare säkrare och väsentligen dyrare platser på bl.a Kumla, Hall och Salberga.

Kriminalvården har beräknat kostnaden för nyproduktion av en säkerhetsplats till 2,5 miljoner kr, att jämföras med omkring 1 miljon kr för en normalplats. Enligt Kriminalvården kan kostnaden per vårddygn beräknas uppgå till 4 200 kr. De 60 renodlade säkerhetsplatser som planeras kommer alltså enbart i produktionskostnad att kosta 150 miljoner. Fördyringen per år för att fylla dessa kan sedan komma att uppgå till ca. 25 miljoner per år.

Det ekonomiskt vansinniga i detta framgår ännu tydligare när man också räknar på de 260 intagna ovan. Merkostnaden per år handlar om i runda tal sjuttio (70) miljoner i reda pengar och till detta ska då läggas de risker och nackdelar som finns för övrigt med en sådan placering. Genom de pågående nybyggnationerna permanetas kostnaden.

Detta för att några politiker för ett antal år sedan gjorde en felbedömning från start som berodde på att dom kände att den allmänna opinionen, främst då media, tryckte på och krävde hårdare tag. Så det byggs vidare på säkerhetsområdet.

Frågan är för vem?

%d bloggare gillar detta: