Dagsarkiv: 2 november, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Nya moderaterna – partiet utan valfrihet


M kräver skolplikt för sexåringar

”Inför skolplikt för sexåringar så att grundskolan blir tioårig.

Låt de yngre barnen ha både naturvetenskap och främmande språk i förskolan, föreslår en grupp inom moderaterna.

Riksdagsledamoten Margareta Pålsson, som lett arbetet med att ta fram förslagen till framtida skolpolitik, vill att förskoleklassen för sexåringarna görs obligatorisk.”

Jag undrar vart det där partiet som stod för valfrihet tog vägen?

De Nya Moderaterna: Inget val – ingen frihet – ingen valfrihet!

Jag ser en allt tydligare öppning för ett nytt, sant, liberalt frihetsparti!

Svensk Myndighetskontroll: Spel för galleriet


När jag läser att polisen klarar upp 6% av brotten så undrar jag också vad som ingår i statistiken. Med jämna mellanrum läser man t.ex rubriker som den här i Borås tidning.

POLISEN GJORDE KNARKRAZZIA I FEM KOMMUNER

”Totalt 86 personer greps eller omhändertogs under insatsen mot narkotika i fem Sjuhäradskommuner.

Sammanlagt ingrep polisen mot 37 personer under 25 år . den yngsta var bara 16 år..
Polisen beslagtog amfetamin, hasch, ecstasy, kokain, cannabisplantor och narkotikaklassade tabletter. Dessutom hittades misstänkt stöldgods.”

Spel för galleriet alltså.

Ingår den här typen av gripanden och eventuellt lagförande i statistiken så blir den än mer skrämmande.

Såna här insatser gör polisen då och då och jag antar att det beror på att någon tittat igenom statistik och sett att det varit magert med narkotikatillslag tidigare under året.

Handen på hjärtat….hur svårt kan det vara? Jag erbjuder vem som helst att följa med mig på en eftermiddagspromenad på stan så ska vi nog kunna få ihop sisådär 50-100 gripanden av missbrukare. Lägger man sedan till polisens explicita kännedom om adresser och personer så blir ju jobbet ännu enklare.

Frågan är om det betyder något?

Jag har inget minne av att det stod något om beslagtagna kvantiteter. Trots detta kan man dra vissa slutsatser av det som inte står och då blir slutsatsen att de droger som beslagtogs utgjordes av små förpackningar för privat bruk hos många av de 86 som greps.

Vid ett motsvarande tillslag för en tid sedan i småland så greps 57 personer och av dessa 57 så var 56 ute igen efter lämnade prover i vilka man fann spår av narkotika.

Knappast sensationellt eftersom samtliga var kända missbrukare sedan tidigare. Den insatsen gjordes av ett hundratal poliser som fick genomföra den en kväll under en helg vilket naturligtvis också gladde dom som behövde lite extra övertidspengar.

Man kan dock ifrågasätta kostnaden för att bekräfta att de missbrukare man kände till fortfarande var missbrukare. Det är dyrt med poliser i tjänst vid den tiden……
100 poliser som tar in ett gram var det blir ju…….ett helt hekto!! Undrar vad jämförpriset/gram blir för hela insatsen. Det ska ju skrivas en del papper också.

Men, men, i den statistiska redovisningen kommer det att stå att man gjort si och så många ingripanden samt att polisledningen på ett kraftfullt och kompetent sätt agerat mot narkotikabrottsligheten och det är ju inte så……bra eftersom det kan förleda till en tro på att systemet fungerar.

Svensk Myndighetskontroll: Utse Leif G W Persson till rikspolischef så kanske polisen kan klara upp


”Knappt sex procent av de vanligaste polisanmälda brotten klarades upp förra året, uppger TV4:s Kalla Fakta.

Förra året polisanmäldes 1,3 miljoner brott. 900.000 av dessa tillhör kod ett, dit bl.a. våldsbrott, sexbrott, rån och skadegörelse hör. Av dessa allvarliga brott klarades bara 5,8 procent upp.

Det innebär att varje polisman i genomsnitt klarade upp tre brott under året. Justitieminister Beatrice Ask säger till Kalla Fakta att det kan handla om kultur och att polisen borde klara det mesta mycket bättre.

Polisforskaren Stefan Holgersson menar att det många gånger är slumpen som avgör om en brottsling grips.

Varje anställd polisman klarade i genomsnitt  av att lösa tre brott under hela 2007.

Stefan Holgersson har tillsammans med professor Johannes Knutsson studerat drygt 100 poliser i yttre tjänst under ett halvår. Han hävdar att det händer att poliser struntar i ett ingripande, bara för att slippa pappersarbetet.”

Ovanstående hämtat från SvT och SvD.

Det går alltså att konstatera att brottsligheten ökat marginellt sedan 1990 (se tidigare inlägg i bloggen under Brott & Straff ) och en slutsats man kan dra av detta är att det knappast kan vara polisens avskräckande effekt som hållit nere ökningstakten av anmälda brott så att den nu är lägre än någonsin sedan 1050.

Under samma tid har polisen blivit allt mindre effektiv och uppklarningsprocenten är idag så låg att vi i princip närmast skulle kunna klara oss utan polisen för att hårddra det lite.

5000 poliser ungefär har sin arbetsplats i polisfortet på Kungsholmen i Stockholm. Det är en fjärdedel av landets poliskår. En som sedan länge starkt kritiserat detta faktum är professor Leif G W Persson som nu ändå är tillbaka på RPS eftersom den nye RPC ville ha honom där.

Leif GW har genom åren haft rätt i oerhört mycket av vad han hävdat i debatten angående svensk polis. Varför inte göra honom till rikspolischef så kanske det äntligen kunde hända något!?

Som det ser ut idag med nedlagda ärenden, konstiga prioriteringar som att skicka nationella insatsstyrkan till Norrköping för att gripa två tonåringar misstänkta för en inte särskilt allvarlig misshandel, samt ett polisfack som under lång tid närmast obstruerat då det blivit aktuellt med lite polisarbete så tror jag det vore väldigt nyttigt att ge professorn fria händer en period!