Dagsarkiv: 14 oktober, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Har mottagit den officiella regeringspudeln


Har fått ta emot den pudel jag önskade mig i inlägget med rubriken att ”jag vill se en ny pudel” i morse!

Bloggen är ett otroligt ställe att vistas på. Fin var pudeln också så jag har utsett den till officiell regeringspudel och kommer att ropa på den så snart regeringen lägger fram något nytt förslag som kränker integritet och rättssäkerhet!

Ett jättetack och en kram till Margareth Osju som gjort målningen!!

PS. Kallas signal i vanliga fall men ge honom inte för mycket godis för då blir han bara Tolgforsisk. DS

Svensk Myndighetskontroll: Värdelöst snuttifierande


Varje gång jag tittar på TV, och det är sannerligen inte ofta numera, så kommer jag ihåg varför det sannerligen inte är ofta numera.

Jag avskyr den ”snuttifiering” av debatten som sker. Här står en partiledare och en statsminister inför svenska folket mitt i en finanskris och förväntas ge enkla, snabba svar på komplexa och svåra frågeställningar. Det är ju rent ut sagt tramsigt.

Det ger inte heller oss som väljare någon reell möjlighet att förstå och bedöma de olika alternativen då dessa läggs fram som slagord mer eller mindre. Det är heller inte rättvist mot politikerna som på detta sätt sällan ges en möjlighet att riktigt förklara hur de tänkt.

Du har trettio sekunder på dig att svara på frågan hur påverkar en räntesänkning/höjning i USA resten av världen och varför är det så?

Lycka till!

Svensk Myndighetskontroll: Kvällens fight "Dog eye" vs "Toblerone"


OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Nedanstående är en repris av söndagens inlägg och det går därför inte att ringa!

Låt oss hoppas att kvällens debatt i SvT hos K-G Bergström mellan Fredik ”Dog Eye” Reinfeldt och Mona ”Toblerone” Sahlin blir en fair fight som inte knockar åskådaren till sömns redan i fjärde ronden.

Sekonderna lämnar ringen. Ringdomare är K-G B och matchdomare är svenska folket.

”Sverige var intill fjortonde århundradet ett fritt land. Under hela denna långa tid växlade det ofta styrelse, men förändringarna voro alltid till frihetens förmån.”  (Voltaire)

Där ser man, det kanske var bättre förr……….

”Om en statskupp skulle äga rum i Sverige skulle den revolutionära regeringens första åtgärd bara att bjuda den borgerliga ministären, som den just avsatt, på middag.” (Lenin)

Apropos partiskillnader i afton.

”Sveriges politiker motionerar ofta men de går aldrig.”

Somliga saker är faktiskt bättre i Sverige än i Danmark. Svenskarna har bättre grannar!

Inte nog med att försvaret saknar pengar, det saknar även en trovärdig motståndare…..

FRA – Fredrik Reinfeldts Akilleshäl

Säpo försökte en gång med FRA:s hjälp att åsiktsregistrera den förre centerledaren Olof Johansson. Det gick inte.

Det språk politikerna enats om att använda vid kvällens debatt blir stencilsvenska, en kombination av kanslisvenska blandad med utredningsspråk samt kryddat med byråkratiska. Exempel:

”Singulär händelse av negativ karaktär har en benägenhet att i ett synnerligen beaktansvärt antal fall uppträda gruppvis.”

En olycka kommer sällan ensam.

”Rekreationsareal för erfarenhetshandikappade.”

Lekplats för barn.

Vem vet men när debatten hållit på ett tag ikväll så kanske det gives anledning att citera vår nuvarande statsminister och säga att det vore bäst för alla om debatten la sig…….

Ha en trevlig kväll!!

Svensk Myndighetskontroll: Bra eller inte bra, det är frågan?


Idag fick jag 20% rabatt på sju utvalda produkter hos ICA och det är ju bra.

Idag fick jag 20% rabatt på sju av ICA utvalda produkter, eftersom de har registrerat vad jag handlat mest av under året, och det är väl bra?  Eller….?

Till slut kanske jag inte ens behöver handla och välja själv och det är ju……?

Svensk Myndighetskontroll: Verkligheten överträffar alltid dikten


”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mötesplatser på Internet, så kallade communities, måste införa särskilda hälsopolicyer.”

Hämtade ovanstående från HAX som i sin tur fått det av någon som i sin tur läst en miljöpartistisk riksdagsmotion.

Får utbrista i ett Gert Fylkingskt  ”ÄNTLIGEN”  och är som skattebetalare rörd och tacksam över att någon äntligen försöker se till att vi får denna nya och för folkhälsan helt avgörande lagstiftning.

Var är min whisky….??

Svensk Myndighetskontroll: Datainspektionen kritiserar FRA


Datainspektionen är nu klar med den granskning som man meddelade FRA i juli att man skulle genomföra i september. Föga förvånande kommer man till slutsatsen att FRA:s hantering av personuppgifter under fyra år på 90-talet varit i enlighet med då gällande lag.

Jag har talat med Elisabeth Wallin, jurist hos DI, och någon bedömning av själva signalspaningen i etern, ställd mot Europakonventionens krav på explicit lagstöd för sådan, har inte gjorts då inspektionens tillsyn inte innefattar ett sådant mandat.

Däremot har DI synpunkter på hur FRA hanterar personuppgifter i dag. Granskningen visar att FRA rutinmässigt sparar alla underrättelserapporter, det vill säga de rapporter som lämnas till uppdragsgivaren, inklusive de personuppgifter som förekommer i dem. FRA har tillåtelse att spara personuppgifter enligt den lag som reglerar verksamheten, lagen om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Men lagen säger också att uppgifterna ska tas bort när de inte längre behövs.

Enligt Elisabeth Wallin har FRA gjort en generell bedömning att uppgifterna alltid behöver bevaras för verksamheten. Den bedömningen ifrågasätter inspektionen om den är förenlig med lagstiftarens avsikt eftersom huvudregeln är att personuppgifter ska gallras.

DI har dock inte tillgång till några rättsmedel för att tvinga FRA att följa vad inspektionen anför.

Just den sortens svepande och generella bedömningar som nej-sidan alltid har hävdat är en av många risker!!

Svensk Myndighetskontroll: Vill se en ny pudel!


Jag har nedan sammanfattat vad HAX, Karl Sigfrid och Christian Engström skriver på sina bloggar angående regeringens förslag till ny fildelarlag.

Så här sa ansvariga ministrar i våras.

Reinfeldt till TT den 14 mars…

Det här är i stället för att jaga en hel ungdomsgeneration. Det här är en legal grund för att komma åt dem som varit det riktiga hotet mot upphovsrätten, nämligen de som i stor skala ägnat sig åt att fördela upphovsrättsligt material.

TT: Men kommer inte unga som laddar ned film eller musik då och då också att bli jagade?

Inte så som jag menar att förslaget är utformat. Jag tycker snarare att detta är ett sätt att säkerställa det som var mitt syfte, nämligen att vi inte ska jaga en hel generation utan att komma ihåg att det allvarliga hotet mot upphovsrätten är de som i större skala ägnat sig åt detta.

Den här adressen går till en intervju med Beatrice Ask 080314 i vilken hon säger att ambitionen är att utforma lagen så att den riktas mot de som systematiskt och i stor skala sysslar med fildelning. http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1086402

Regeringen påstår också att den är tvingad av ett EU direktiv att genomföra detta.

Delar av detta EU-direktiv – det civilrättsliga sanktionsdirektivet – har vi en skyldighet att införa. Den mest kontroversiella delen av direktivet, upphovsrättsindustrins rätt att begära ut identiteten på fildelare, behöver vi dock inte implementera i svensk lag.

Detta konstaterade EG-domstolen i en dom i januari.

Lagens brister i korthet:

  Film- och skivbolagen får rätt att begära ut namnet bakom ip-adressen om de anser att någon fildelar olagligt.

   

  Internetleverantörerna måste lämna ut namnet, annars får de böter.

   

  Film- och skivbolagen får rätt att bygga personregister med ip-nummer och namn för att kunna administrera hotbrev och stämningar.

  Det finns ingen som helst begränsning på det sätt som justitieministern tidigare förklarade som varande regeringens ambition att ha med.

  En privat bransch- och lobbyorganisation ges på detta sätt större befogenheter än vad polisen har idag. Inför domstol kan de lägga fram ”bevisning” för sina påståenden oemotsagda då den ”misstanken” gäller inte informeras och inte ges möjlighet att i detta skede försvara sig.

  Man inför även det mycket märkliga begreppet ”förberedelse” i detta sammanhang utan att ange vad denna skulle bestå i.

Dagens lagstiftning balanserar skyddet för upphovsrätten mot andra värden, som rättssäkerhet integritet och tillgång till information. Det är redan olagligt att ladda hem eller tillgängliggöra ens en enstaka låt eller film.

Rätten till ett privatliv väger dock tyngre än intresset av att avslöja en småskalig fildelare. Därför kan polisen i allmänhet inte få tillgång till den information som skulle krävas för ett åtal.

För att upphovsrätten ska väga tyngre än rätten till ett privatliv krävs att den olovliga fildelningen är så omfattande att straffet förväntas vara högre än böter. Först då tvingas Internetleverantörerna med nuvarande lagstiftning att lämna ut personuppgifter till polisen.

Trots att vi alltså har en balanserad lagstiftning idag så väljer regeringen att genom lagstiftning i praktiken överföra rättsskipningen till Hollywood!

Man gör det under falsk flagg med hänvisning till ett EU direktiv som EG rätten redan sagt att länderna inom unionen själva får avgöra om de vill implementera i nationell lag.

Det är rent ut sagt ynkligt!

Jag hoppas att detta får som effekt, inte att en hel generation blir jagad, utan att denna generation istället jagar regeringen framför sig hela vägen till nästa val om så krävs. Det räcker med integritetskränkande lagstiftning nu!

%d bloggare gillar detta: