Dagsarkiv: 7 oktober, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Ifrågasatt narkotikapolitik


Folkhälsoinstitutet kom häromdagen med en rapport/undersökning om droganvändande och narkotikapolitiken i Sverige i vilken man konstaterar att den svenska narkotikapolitiken är ovetenskaplig och att man inte vet om den förda, restriktiva politiken egentligen är bra eller inte.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2357094

Här är listan som skapade en upprörd debatt mellan politiker och forskare för något år sedan i Storbritannien. Det var den första brittiska vetenskapligt grundade utredning som gjorts om drogers farlighet, och den stämde inte alls överens med den allmänna opinionens åsikt.

David Nutt som ledde studien värderade de olika drogernas farlighet utifrån tre kriterier:
– Hur stor medicinsk skada drogen har på den individ som använder sig av den.
– Hur beroendeframkallande den är.
– Hur stor skada användande av drogen utgör för samhället.

Varje drog betygsattes i tre steg utifrån dessa tre kriterier och summan blev en lista på de 20 farligaste drogerna.

Hela listan

Nr 20: Khat
Drog som får användaren att känna sig pigg. Biverkningar är sömnproblem, impotens och högt blodtryck. Förorenat khat kan dessutom smitta användare med hepatit. Finns också de som blivit psykotiska efter stora intag.

Nr 19: Amylnitrit
Kallas också för poppers och sniffas. Ger en kort känsla av att bli hög. Bieffekter är illamående

Nr 18: Ecstasy
Att denna ökända drog hamnar så långt ner på listan har upprört många ? men faktum är att man fortfarande inte vet vad för skada ? om någon – drogen har. Vissa studier har visat att den kan ge skador på minnet. I genomsnitt dör 27 användare i Storbritannien varje år av en halv miljon användare. Man tror att dödsfallen framförallt beror på uttorkning. Drogen gör användaren euforisk och får henne att känna sig empatisk. Kroppstemperaturen och hjärtfrekvensen ökar vilket gör att kroppen utsöndrar mer serotonin. Diskussionen om ecstasys farlighet kommer att fortsätta.

Nr 17: GHB (gammahydroxibutyrat)
En förrädisk drog. Skillnaden mellan en dos som ger en välbehagskänsla och dosen som kan döda är mycket liten. Får inte kombineras med alkohol.

Nr 16: Anabola steroider
Anabola steroider hjälper till att bygga muskler men har en mörk baksida. Förutom att användarna blir aggressiva och våldsamma skadar den levern och ökar risken för hjärtattack och stroke.

Nr 15: Metylfenidat
Det aktiva ämnet i ADHD-medicinen Ritalin. Vid missbruk kan den försätta användaren i ett delirium.

Nr 14: LSD
Hallucinationsdrogen framför alla andra. Alla sjunker verkligen inte in i en färgglad flower power värld, tvärtom har LSD en förmåga att plocka fram extra traumatiska händelser ur minnet.

Nr 13: 4-metyltioamfetamin
En farligare variant av ecstasy.

Nr 12: Lösningsmedel
Att sniffa lösningsmedel är riktigt farlig för både lungor, hjärna och hjärta. Av 30 000 användare per år i Storbritannien dör 60-70 personer.

Nr 11 Cannabis
Bara för att cannabis inte hamnar bland de mest topprankade farliga drogerna betyder det inte att den inte är farlig. Att man kan bli fast i en livslång psykos efter sin första joint är känt men är inte så vanligt. Men visste du också att forskning visar en koppling mellan cannbis-missbruk och schizofreni?

Nr 10: Buprenorfin (Subutex)
En opiat som används som smärtstillare ? kan också användas som drog. Är farlig att medicinera på egen hand.

Nr 9: Tobak
Behövs ingen närmare presentation. Tobak förkortar livslängden med tio år. Tobak orsakar 40 procent av alla sjukdomar som kräver sjukhusvård. Den är oerhört vanebildande – och helt laglig.

Nr 8: Amfetamin
Ruset gör användaren självsäker men missbruket leder till paranoia, depression och panikattacker.

Nr 7: Bensodiazepiner
Valium. Lugnande medel som är vanebildande och kan leda till ångest, depression och minnesproblem.

Nr 6: Ketamin
Ursprungligen ett lugnande medel för hästar men har blivit populär som en hallucinogen drog. Kan orsaka hjärtproblem och andningsuppehåll. På längre sikt även psykos.

Nr 5: Alkohol
40 000 dör i Storbritannien varje år av alkoholrelaterade skador, samtidigt som det är den mest socialt accepterade drogen av alla. I måttlig mängd kan den till och med vara nyttig ? men om alkoholen hade introducerades på marknaden idag hade den troligen totalförbjudits på en gång.

Nr 4: Metadon
En svagare variant av heroin som skrivs ut på recept till heroinmissbrukare. Säljs också illegalt – och kan ge dödlig utgång om den feldoseras.

Nr 3: Barbiturater
Lugnande läkemedel som skrivs ut på recept. Återigen exempel på en drog där skillnaden doseringen som ger ett rus och den som dödar är ytterst liten. Finns på illegala marknaden.

Nr 2: Kokain
Missbruket av kokain ökar dessvärre i både Storbritannien och Sverige. Är en ytterst farlig och beroendeframkallande drog som leder till dels hjärt-kärlsjukdomar men framförallt kroniska depressioner.

Nr 1: Heroin
Ger en stark känsla av eufori som kan verka upp till tre timmar. Heroin påverkar de delar i hjärnan som styr andningen och en överdos kan helt enkelt leda till andningsstopp. Den är också en starkt beroendeframkallande drog.

Listan är utformad under ledning av professor David Nutt vid Bristol University och publicerad i Lancet: 2007-03-24.
Observera att listan är utformad utifrån brittiska förutsättningar

En sak vet vi dock med säkerhet och det är att dödligheten bland svenska narkotikamissbrukare ligger i den absoluta toppen vilket borde stämma till eftertanke kring den politik som nu förs.

I t.ex Västmanland finns förslag på att införa ett sprututbytesprogram som tyvärr röner hårt motstånd trots att det bevisligen minskar smittspridning och räddar liv.

Listan hämtad från bloggen Peace

http://blogg.aftonbladet.se/25714/perma/974924/

Svensk Myndighetskontroll: Dagens opinionssiffror


Jag blir mest full i skratt åt politiker som då opinionssiffrorna pekar nedåt talar sig blåa, röda eller gröna för att förklara att det minsann bara är mellanvalssiffror som inte alls är statistiskt säkerställda och förmodligen har frågorna varit fel formulerade.

Dessutom har vädret gjort människor sura och oppositionen ljuger och bla bla bla……Men en liten positiv siffra, ja då blir det annat ljud i partitrumpeten. Seriöst? Nej. Roligt? Ja. Fånigt? Definitivt!

Obs! Gäller samtliga nu döda och levande partier.

Svensk Myndighetskontroll: Hur långt sträcker sig rättsrötan?


Ur Hanteraren av Dick Sundevall, Albert Bonniers förlag

I boken beskriver Sundevall att minst 1 000 rättegångar i Sverige bygger på bevis som polisen manipulerat och att det bl.a strider mot Europakonventionen.

”Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren liksom justitiedepartementet och Thomas Bodström har varit väl medvetna om den olagliga verksamheten.” ”Människor har blivit dömda till långa fängelsestraff på felaktiga grunder.”

Klippet är ur ett kapitel i boken där Sundevall samtalar med förre kriminalkommissarien Olle Liljegren.

”Innan vi skiljs åt efter detta andra möte, som kom att pågå i elva timmar med pauser för mat och fika, säger han mitt i en mening:

– Så det hamnade i den hemliga slasken…

– Vadå hemlig slask? frågar jag.

– Hemlig slask, säger han med det där sneda leendet igen. Du som har jobbat med rättsfrågor i så många år. Vet du inte vad en hemlig slask är?

– En slask vet jag vad det är. Det är det spaningsmaterial som inte kommer med i den förundersökning som läggs fram för rätten, därför att åklagaren anser att det inte är väsentligt för fallet. Kan vara allt från några sidor till flera flyttkartonger. Men hemlig slask. Det finns

inget som heter hemlig slask.

– Nehej, säger du det, svarar han.

Den väsentliga frågan är kanske inte om det är olaglig brottsprovokation eller laglig bevisprovokation, tänker jag, för vad de här polisernas gör i samband med en bevisprovokation är tydligen också olagligt.

– Jag lärdes upp med det här, säger Olle Liljegren. Man lär sig ju allt väsentligt i jobbet av äldre kollegor. Och att ha en hemlig slask när det var infiltratörer eller informatörer inblandade var en självklarhet.

– Men du måste väl ha reagerat på att ni faktiskt undanhöll väsentligt bevismaterial för rätten. Att ni bestämde vad domare och advokater skulle få reda på. Att ni därmed gjorde er själva till en stat i staten.

– Nej. Det här hade ju pågått i årtionden när jag kom till polisen. Det hade blivit praxis. Och det var ju alltid förankrat högre upp.

– Men det är ju lagbrott.

– Ja, säger Liljegren.

– Men det är ju åt helvete! Hur många såna här lagbrott per år talar vi om?

– Säkert ett hundratal varje år bara i Stockholms län.

Grundläggande för ett svenskt brottmåls behandling i domstol är att allt för fallet väsentligt läggs fram för rätten. Åklagaren ansvarar för att ett urval, som är så objektivt som det är mänskligt möjligt, görs ur spaningsmaterialet. Allt som kan kasta ljus över vad som hänt ska läggas fram i form av en förundersökning (fup), som domare, nämndemän, advokater, den åtalade – och för den delen också journalister, och därmed allmänheten, får ta del av. Där ska allt väsentligt som talar för att den åtalade är skyldig finnas med och likaså det som tvärtom kan tyda på att han eller hon är oskyldig.

Självklart finns det då oftast i ett omfattande spaningsmaterial en hel del som inte tillför något av värde. Teser som polisen arbetat efter och som inte gett något resultat. Förhör där inget av betydelse framkommer etc. Det som därmed blir över och inte läggs fram för rätten benämns i dagligt tal ”slasken”. Alltså det slask som blir över. Det kan ibland bli väldigt mycket. I fallet med hemvårdaren Joy Rahman var det fem flyttkartonger.

Till och från upptäcker advokater eller journalister att det finns material i slasken som borde varit med i den förundersökning som åklagaren la fram för rätten. Material som kunde ha inneburit att rätten skulle kommit fram till ett annat domslut. Det här är allvarligt i sig och om det skulle man kunna skriva en särskild bok. Men här handlar det om något betydligt värre. Om ärenden där polisen avsiktligt undanhåller för fallet väsentligt bevismaterial. Där de har en så kallad ”hemlig slask”. Ibland sker det här utan åklagarens vetskap och ibland i samråd med åklagare.

– Kunde vi lita på åklagaren så var han ju också medveten om det här, berättar Olle Liljegren.

– Deltog han eller hon aktivt i arbetet med vad som sorterades ut till en så kallad hemlig slask?

– Ibland. Men oftast redogjorde vi för vad vi hade placerat där.

– Om ni inte kunde lita på åklagaren då? Med andra ord, om det var en åklagare som höll på att lag skulle följas?

  • Då blev han också lurad. Som med heroinbeslaget i Visby. Men det är en lång historia.”

Läs och begrunda.

Hur långt sträcker sig rättsrötan i Sverige?

Själv reagerar jag framför allt på två saker i ovanstående utdrag ur boken.

För det första naturligtvis att det finns något som benämns ”hemlig slask” och att begreppet förefaller vara väldigt väl vedertaget och dels reagerar jag starkt på det sätt som polisen uppenbarligen nonchalerar åklagare som de ”inte kan lita på”.

Den polisiära definitionen av åklagare blir alltså att de åklagare som följer lagen är opålitliga. Det är inte bara inom FRA debatten som nyspråket frodas!

Jag är dessutom övertygad om att Sundevall har rätt. Detta beroende på vad jag själv har sett, hört och upplevt under ett antal år och även med stöd av vad JK vid ett antal tillfällen uttryckt, men där JK tyvärr aldrig gått vidare på djupet, utan nöjt sig med en sorts halvkvädna visor.

Nu ska jag omedelbart kolla om boken finns att beställa på nätet så att jag får helheten klar för mig. Sedan finns det säkert anledning att återkomma i frågan.

Svensk Myndighetskontroll: Vi går mot vår!


Det är den 7:e oktober.

Våren närmar sig!

Svensk Myndighetskontroll: Bra sås reder sig själv


http://www.politikerbloggen.se/2008/10/06/12157/

Länken leder till politikerbloggen och den kompletta motionstexten i dagens motion av S+Mp.

Har själv just avslutat läsningen av motionen som S+Mp lämnat och den gav mig nog sista knuffen i den riktning jag ändå varit på väg, d.v.s tillbaka till riv upp, gör om, gör rätt tanken.

Ju mer jag funderat desto mer kommer jag fram till att alldeles oavsett dessa tillägg (som eg närmast utgör en ny lag) så är det ändå tillägg till samma grund som vi slagits så intensivt för att få bort.

En lag av den här karaktären måste göras så fullständigt glasklar det bara går och det åstadkoms inte ens om tilläggen som nu ska göras är aldrig så väl formulerade.

Blir lite som en pytt-i-panna som från början mest innehöll potatis men som, sedan kocken fick skäll och blev hotad med sparken av restaurangens gäster, successivt har fyllts på med lök, kött o korv men likt förbannat så är det fortfarande pytt.

Det fanns ju från början ingen filet på menyn så varför inte stänga restauranten en stund, diskutera med gästerna vad de vill ha och sedan återkomma med en meny som kan accepteras? 

Nu blev jag dessutom hungrig också…..

Får väl se om det är sant att bra sås reder sig själv….?