Dagsarkiv: 5 oktober, 2008

Svensk Myndighetskontroll:


Desperate times calls for desperate measures”

Regeringen överväger att tillåta poliser och vissa kriminella att begå brott under utredningar av grov brottslighet.
Just nu utreds om kriminalare och Säpotjänstemän som arbetar ”under cover” ska få begå brott och låta privatpersoner – kriminella – begå brott, i jakten på terrorister, narkotikaligor, mc-gäng och andra grova kriminella.

   

  Idag skriver Expressen detta:

   

  Gangsterledarna ger bilden av ett liv med makt, inflytande, äkta broderskap och stora pengar.
  I verkligheten handlar det om 2 000 unga, ensamma och ofta missbrukande män med lika stor chans att överleva som om de hade cancer.

  Exklusivt för Expressen berättar nu avhoppare om livet inne i den Svenska maffian.
  För dem handlade vardagen om att ständigt vara livrädd för att det skulle ligga en handgranat under motorhuven – och att hata sig själv för att man svikit sina barn.

   

Den logiska frågan att ställa blir om det Expressen redogör för kräver det som regeringen nu utreder?

Gränsdragningen blir delikat. Hur länge ska infiltrerande poliser få sälja narkotika innan det stora tillslaget sker?

Vad händer om ett vapen en hemlig polis hanterat senare används vid ett mord? Och hur ska offer och allmänhet i så fall få veta detta?

Det finns verkligen anledning att vara väldigt uppmärksam på vad som kommer ut av den här utredningen och här är sannerligen rättssäkerhetsfrågorna centrala.

En slutsats blir att detta är ett steg mot anonyma vittnen och enligt min uppfattning kan anonyma vittnen aldrig godtas om vi ska kunna tala om rättssäkerhet.

Hur bemöter man sådant?

Enligt regeringen ska vi nästa år ha 20000 poliser i tjänst och till detta kommer alla andra som på ett eller annat sätt arbetar med brottsbekämpning.

Under en tjugoårsperiod, då vi successivt infört allt hårdare tag, har brottsligheten varit konstant eller möjligen ökat något i paritet med befolkningsökningen.

Under 1990-talet låg antalet anmälda brott relativt konstant med svaga upp- och nedgångar under vissa år. År 1994 var antalet anmälda brott nere i 1 112 500 brott, den lägsta nivån sedan år 1988. Mellan åren 1995 och 1997 ökade antalet anmälda brott något, för att år 1998 stagnera kring 1997 års nivå. År 2007 anmäldes 1,3 miljoner brott till polis, tull eller åklagare. Under de senaste tio åren har den anmälda stöldbrottsligheten minskat, medan antalet polisanmälda våldsbrott (3 kapitlet BrB) har ökat. (Källa Brå)

Detta kan jämföras med tidigare ökningstakt som t.ex åren 1950-1964 (den gamla goda tiden) var 88% från 195000 anmälda brott till 368000.

Perioden 1965-1980 ökade de anmälda brotten ännu snabbare, från 368000-928000 eller med motsvarande 152%

Slutligen från 1980-1990 så stiger siffran till 1219000 anmälda brott, d.v.s en måttligare ökning med ca. 30%.

Den senaste siffra jag funnit visar alltså en liten ökning de senaste 20 åren med runt 6%.

Mot den bakgrund jag tecknat här och med konstaterandet ovan att vi har en ratio på 10 poliser mot en (1) ”maffia” medlem enligt Expressens uppgifter så är det inte utan att jag börjar fundera på varför dessa åtgärder kommer nu? De skulle i såna fall ha satts in för länge sedan för att bryta en kraftigt uppåtgående trend.

Jag har tidigare i många blogginlägg visat på ett antal olika förslag som inskränker vår frihet, integritet och rättssäkerhet. Här är ytterligare förslag i den riktningen uppenbarligen på väg. Som vanligt så framhålls det goda syftet och detta tas som intäkt för att genomföra diverse åtgärder som vi ännu inte sett var eller hur de slutar.

Nödvändigheten är ursäkten för alla brott mot den mänskliga friheten. Den är tyrannernas argument och slavarnas tro.

Jag kan till viss del hålla med om innebörden av den rubrik jag själv satt till detta inlägg att ”desperate times calls for deperate measures.”

Frågan är om vi kan påstå att detta är desperate times?

Kan vi inte det så finns inget skäl för desperate measures!!

Svensk Myndighetskontroll: "Collect internal data" borde bli sanningskommission på svenska.


”… Sweden is a member of the European Union and contributes signals intelligence, as well as cryptological technology, to European cooperative intelligence operations. Though the country has a stated policy of neutrality, Sweden maintains one of Europe’s largest and best-equipped intelligence forces.

The Swedish intelligence community does not use the traditional internal and external intelligence divisions within its various branches. Though operational units may be more specialized, military and civilian intelligence and security forces in Sweden collect both internal and foreign data. Government and military agencies often coordinate operations, especially in the areas of signals and counterintelligence….”

Fick ett tips om att kolla HAX blogg vilket jag raskt gjorde och fann ovanstående som är hämtat ur Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security (2004).

Vid sidan av att texten utvisar att Sverige är en allt annat än passiv insamlare av informationer, kanske t.o.m en av de största aktiva aktörerna i Europa, så är den här meningen superintressant:

”…….military and civilian intelligence and security forces in Sweden collect both internal and foreign data”.

Jag skulle ge en bra slant för att få reda på exakt vad ”internal data” innebär!!

Plötsligt känns advokatsamfundets krav på en sanningskommission åter synnerligen aktuellt!!

Svensk Myndighetskontroll: Jag har förlorat 1,5 miljarder sedan 1975!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/finanskrisen/article3463026.ab

Jaha, det har gjorts förluster påstår tidningen AB och för all del även text-TV.

Fast nu tror ju inte jag riktigt på det förstås.

En förlust förutsätter två saker. Dels att man köpt något till ett högre pris än vad man sålt det för och dels att man verkligen realiserat sitt innehav.
Annars talar vi om värdeminskning av ett fiktivt värde som endast funnits på papper.

Förlust gör sig naturligtvis bättre i en rubrik men resonemanget är dumt. Antag att kungen, som ju var aktuell i AB:s artikel, inte har sålt sina aktier utan har dom kvar.

Antag vidare att börsen, i det volatila tillstånd som nu råder, imorgon stiger kraftigt och kungens aktieinnehav ökar med fem miljoner. Kommer AB då att skriva att kungen gjorde en vinst under dagen på motsvarande belopp?

Ju äldre jag blir desto fånigare framstår ibland både debatten kring och själva börshandlandet.

Själv har jag förlorat runt 1,5 miljarder på att jag inte köpte så mycket H&M jag kunde 1975. Undrar hur jag har råd med en så stor förlust egentligen?

Måste gå och titta i plånboken igen för nåt fel är det tydligen.

Svensk Myndighetskontroll: Rättssäkerheten rationaliseras bort med videoteknik


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1832695.svd

Börjar känna en viss vanmakt och hopplöshet inför alla de förslag och lagar som formligen väller fram och som ger oss ett sämre integritetsskydd och en sämre rättssäkerhet.

Jag är normalt inte defaetistiskt lagd men om det fortsätter så här så har vi snart ett land och ett samhälle som har oerhört lite gemensamt med det vi hade bara för ett tiotal år sedan.

Det är naturligtvis bra att vara rationell och effektiv, vilket är ett av de skäl man angivit för att spela in tingsrättsförhandlingarna på video på sätt som artikeln beskriver, men när detta samtidigt innebär att man rationaliserar bort rättssäkerheten för den enskilde så har det helt enkelt gått för långt.

Detta tillsammans med ständigt ökande krav på prövningstillstånd gör att det i framtiden blir allt svårare för den enskilde att få sin sak genomlyst och så grundligt prövad som vi har rätt att förvänta oss i ett samhälle som även vill kalla sig en rättsstat.

Om summariska tingsrättsrättegångar är den framtida melodin för hur en rättslig prövning ska se ut så betackar jag mig definitivt för den utveckling som i grunden är en avveckling av själva kärnan i ett rättssamhälle, d.v.s Din rätt att få Din sak ordentligt, objektivt och rättssäkert prövad.

Ingen tycks heller reagera över och protestera mot denna utveckling utan tysta, snälla och fogliga accepterar svenskarna att deras rätt till rättssäkerhet bit för bit tas ifrån dem.

Fast det är klart, jag tänkte ju inte på det…… Har man bara rent mjöl i påsen så är väl inte det här heller något bekymmer…… 

Godmorgon yxskaft är den enda kommentaren jag har just nu till detta.

Svensk Myndighetskontroll: Respektlöst löje ger löjlig respekt


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3458905.ab

Ibland vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag läser om sveriges insatser i världen.

Vad räknar man egentligen med?                                                                        

Vi skickar trupp men på något lustigt sätt är det naturligtvis en lagom snäll svensk trupp. Att en sådan skulle kunna tänkas hamna i strid och då faktiskt också i ett krig, om olyckan är framme, kan komma att döda någon eller få någon dödad ingår liksom inte vare sig i planering eller världsbild.

Det är myntets ena sida. Vad som sedan verkligen irriterar mig är att, trots att vi ensidigt nu under många år har stött USA och Nato, vi fortsätter tjata om neutralitet och alliansfrihet.

Den officiella lögnen kan man också kalla det och beteendemässigt så påminner olika statsråd, som sett över tid varit inblandade och kallade att försvara neutralitetspolitiken, om ertappade små gossar som med handen i kakburken fortsätter att förneka att det var dom som tog kakorna.

Vem har kommit på tanken att löje väcker respekt? Att respektera svensk neutralitetspolitik väcker å andra sidan löje. Det är ju ändå nåt som Tolgfors är bra på.

%d bloggare gillar detta: