Dagsarkiv: 25 september, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Halvnöjd eller halvmissnöjd?


Det smartaste draget av regeringen i paketet var att få bort frågan om massavlyssning. Utan den blir det fruktansvärt svårt att få fart på opinionen.

Jag tror, vilket är tråkigt att behöva säga, att för att få tillbaka och kunna uppbåda ett folkligt vidare intresse så kommer det att krävas att någon råkar illa ut beroende på de luckor som fortfarande finns i lagen.

Det lär heller inte räcka om den stackaren heter Mohammed utan det ska vara en Svensson.

Jag gillar inte att vara halvnöjd men det är väl ungefär så jag känner för den här frågan just för tillfället…….

Svensk Myndighetskontroll: 15 tillägg/ändringar


Fakta: 15 tillägg

1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.

5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Källa: Regeringen

Svensk Myndighetskontroll: 90%


Tillstånd för signalspaning kommer prövas i domstol.
FRA kommer att ansöka om tillstånd för signalspaning.
FRA kommer bara få tillgång till de trafikstråk som anges i domstol. Där faller grunden för massavlyssningsdiskussionen.
FRA kommer inte att få  avlyssna trafik där avsändare och mottagare finns i Sverige.
FRA får bara bedriva signalspaning på uppdrag av regeringen och försvaret.
En underrättelseskyldighet till enskild person kommer att införas.
Vid kontrollstationen 2011 kommer en bedömning göras om allt har gått rätt till.

Om ovanstående nu är korrekt så får man säga att vi kommit ungefär 90% av den väg vi stakat ut i motsåndsrörelsen.
Vill som sagt tidigare se de slutliga formuleringarna innan jag säger mer.
Det som saknas är bestämmelser om FRA shoppen och den särskilda PuL lagstiftningen.

Svensk Myndighetskontroll: Rykten cirkulerar


http://brihed.blogspot.com/2008/09/de-grundlggande-portalkraven-om-fra.html

Just nu cirkulerar mängder av rykten i luften och förhandlingarna i FRA frågan mellan partierna i alliansen tycks vara mycket intensiva.

Av vad som hittills hörts viskas så verkar det, som om regeringen går med på stora förändringar i den sedan tidigare så välformulerade lagen….(!) och arbetar hårt för att få fram ett förslag som ser så aptitligt ut att de oppositionella inom framförallt Folkpartiet kan blidkas.

Detta kan nog av många betraktas som positivt men som jag sa alldeles nyss till en god vän.””man kan inte vara bara en aning gravid utan antingen är man det eller också är man det inte.”

Antingen uppfyller lagen konventionskraven eller så gör den det inte.

Jag kommer att tänka på en lång ökenvandring och enorm törst då man ser oasen i fjärran. Självklart så tar man sig dit så fort man kan och den okunnige kastar sig fram och dricker omedelbart ur källan.

Den mer erfarne tittar, trots att törsten håller på att driva honom till vansinne, först efter spår av döda djur eller annat som kan tyda på att källan är förgiftad, innan han låter sig bjudas av det hägrande vattnet..

För varken i öknen eller någon annanstans är saker alltid vad de ser ut att vara. Politiken är inget undantag utan där kanske t.o.m mera regel.

Länken ovan till Amanda Briheds blogg där hon på ett utmärkt sätt sammanfattar de grunläggande portalkraven på FRA lagen. Klicka på länken och läs mer.

  • FRA-shopen ska bort
  • Kopplingen mellan polis och militär måste bort
  • Domstolsprövning vid misstanke är ett krav
  • FRA får inte användas för brottsbekämpning
  • De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort
  • FRA måste underkasta sig PUL
%d bloggare gillar detta: