Dagsarkiv: 12 september, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Man gör vad man kan


Det närmar sig alltmer riksdagens öppnande och nu gäller det att inte tappa fart. Skrev nedanstående mail till Agneta Berliner nyss och hon är en av de folkpartister som öppet förklarat sig vara emot FRA lagen. Hon representerar mitt hemlän Västmanland.

Västerås 080912

Hej!

Hoppas sommaren, trots halvtaskigt väder, varit bra och att Du har stärkts av debatten som jag tycker både vunnits och dominerats av oss som säger nej. Jag menar då inte bara att argumentationen har vunnits utan att den också vunnits på kunskap.

Av alla märkliga ting man kan tänka på,  en fredag i september straxt före lunch, så satt jag här och tänkte på propositionsordning. Förhoppningsvis så kan ni som är emot diskutera fram en gemensam motion så att det blir två huvudalternativ i en kommande votering.

Annars vet jag vilket trixande det kan bli kring propositionsordning och det har hänt förr att en minoritet tack vare ”rätt” ordningsföljd på förslagen, kunnat få igenom förslag trots att en majoritet eg är emot.

Som jag ser det vore det bästa om det bara fanns en kortfattad motion som säger att lagen ska rivas upp och att en parlamentarisk utredning ska ta fram underlag för en helt ny lag. En sådan enkel text borde man kunna enas om mellan S+V+Mp+övriga motståndare.

Jag förstår fullt o väl hur svårt det kan vara att gå emot sin egen regering. Det borde dock vara ännu svårare att gå emot både sin egen uppfattning och sina väljare. Jag har skrivit en liten snutt om vuxenmobning i min blogg idag och om hur märkligt det är att ledamöter i riksdagen inte vågar säga nåt utom anonymt.

Inget som direkt för tankarna till demokrati……

Svensk Myndighetskontroll: Föraktlig vuxenmobning


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3295797.ab

Det är naturligtvis bra att dom nu är åtta stycken och att insikter från debatten som pågått sprider sig. Jag hoppas bara att dessa åtta står pall hela vägen och kan stå emot den vuxenmobning som uppenbarligen förekommer bland våra valda företrädare.

Den måste också vara kraftfull eftersom ledamöter av Sveriges riksdag bokstavligen skräms till att vara anonyma.

Det gör mig helt enkelt arg att t.ex ”min” ledamot, personvald i min valkrets för att företräda oss, väljarna, ska tvingas till anonymitet på detta sätt. Det är vi, folket, som både anställt er och avlönar er och det är också vi som vart fjärde år har makten att slänga ut er om ni inte gör det vi med rätta kan förvänta oss att ni ska göra.

Jag har inte förväntat mig att ni ska ägna er åt mobning av andra folkvalda. Finns det ingen respekt alls i umgänget mellan framstående politiker?

%d bloggare gillar detta: