Svensk Myndighetskontroll: Anmäler Åkesson till JK och åklagare.


Denna anmälan skickas imorgon till de parter som framgår av anmälan.


Justitiekanslern

Box 2308

103 17 Stockholm


Västerås 080729


Anmälan mot Generaldirektör Ingvar Åkesson,


Försvarets Radioanstalt, FRA,

avseende möjligt brott mot sekretesslagen.

 

En anmälan motsvarande denna tillställs även Åklagarkammaren för säkerhetsmål i Stockholm.

Det misstänkta sekretessbrottet finns även med som en del i en JO anmälan daterad 080727 i vilken även myndigheten FRA är anmäld.

Grund för anmälan:

Åkesson har bl.a i tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 080723 lämnat sådan information om FRA:s verksamhet vilken vid tiden för Åkessons uttalanden enligt uppgift skall ha varit sekretessbelagd.

Vad informationen som Åkesson lämnat har behandlat framgår av bifogade kopior av de texter som stod i respektive tidning.

Då försök har gjorts att utfå handlingar i dessa ärenden av flera olika, av varandra oberoende parter, som t.ex nyhetsredaktioner, ett politiskt parti, ett av Nätverken mot den s.k FRA lagen samt av ett antal privatpersoner har samtliga dessa vägrats ta del av handlingar med hänvisning till rådande sekretess.

Det finns mot ovanstående bakgrund skäl att anta att Generaldirektör Åkesson i lämnandet av dessa uppgifter brutit mot sekretesslagens bestämmelser.

Som ovan

Michael GajditzaOm Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 29 juli, 2008, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 26 kommentarer.

 1. Tja, allt är relativt. Vad är konst? I betraktarens öga, hmmm, kan en anmälan vara konst? Borde kanske skriva ut den, måla lite i blått och gult? och rama in..:)

  • Michael Gajditza

   Som en fönsterram utan galler…*L* Trött idag o ska upp o iväg t Sthlm imorgon så jag ska bara skriva ett litet nytt inlägg för att sedan dra mig tillbaka. Ha en skön kväll!! 🙂

 2. Hahaha!Fight fire with fire!Jag börjar nästan tycka synd om den obskyra myndigheten med Åkesson i spetsen. Bara nästan.Snyggt gjort!

 3. Lycka till ska bli intressant att få se hur det här går.. ska följa det med spänning..Ha en fortsatt fin dag..vi hörs jag har spridit din länk på två ställen kan bli fler under dagen om jag hinner…

 4. Man får starta en tramsmyndighet.Stoppa politikerna i dagis för barn med traumatiska besvär och psykotiska drag.Börja med empatitest för politiker och beslutsfattare.Direkt Demokrati Efterlysese.

 5. Du har samtliga tendenser i konstnärsbeteendet..:) Ta det varligt bara.Sov så gott. Margareth

 6. Michael Gajditza: ”Vi har i Sverige även en lagstiftning som, såvitt jag vet, endast samhällen med ett annat styrelseskick än demokrati tidigare har haft i det att det i Sverige kan vara olagligt att anmäla en myndighets olagliga handlingar!!”Fem västliga demokratiska länder med öve 400 miljoner invånare har mer omfattande spoaning på kabel än Sverige kommer att få. Det är en fortsättning på tidigare underrättelsespaning och har jag inte fått beskrivet hur det skulle ändra demokratiskt statsskick eller människors frihet. Ryssland är f ö oreglerad (politiker)anarki när det gäller kabelspaning, men de har ju inte heller det vi kallar demokrati.Handlingen publicerades olagligt. Om de hade anmält den för myndighetsmissbruk hade det väl varit en sak.- Handlingen påstod HAX visade att det spanats i kabel, men det visar inte handlingen.Michael Gajditza: ”När det så plötsligt passar överheten att nyttja sig av dessa strängt hemlighållna uppgifter i ett ytterligare försök från en förmodat objektiv myndighet, att påverka en öppen politisk debatt i en viss riktning, då menar jag att man överträder sina befogenheter.”Nu begriper jag dig inte alls. Skulle de utnyttja innehållet i det hemliga dokument som lagstridigt publicerats? Alltså deras eget spoaningsmaterial från 1996. Hur då menar du?Enligt vad HAX skrev på sin blogg när han publicerade dokumentet har han som olovligen publicerade det beträffande visst innehåll för underrättelsetjänsten känsliga dokumentet (koder som kan användas av fiende), sökt utnyttja dess innehållet för att visa att FRA spanade i kabel 1996, vilket inte dokumentet visade och inte skett.Michael Gajditza: ”Särskilt också mot bakgrund av att, som jag redovisat, även andra ville ta del av dessa handlingar som då angavs vara sekretessbelagda. Det framstår alltså som Generaldirektörens enskilda privilegium att då det passar honom använda normalt sett sekretessbelagt material från den egna myndigheten samtidigt som detta förvägras andra”Jag har ingen aning om vad detta syftar på. FRA:s anmälan av HAX syftar inte på de 103 namnen, utan på ett annat hemligstämplat dokument, om det nu var namnen du avsåg. Namnen som var sidoinformation och inte varit föremål för spaning. För det andra lyder inte underrättelsetjänsten under RF kap. 2, och därför har de information oavsett om andra skulle vilja se den och deras information står naturligtvis inte under offentlighetsprincipen. Trodde aldrig jag skulle behöva påpeka detta till någon som utger sig för att vara jurist (som jag själv inte är, men detta är så helt basic även om man inte som jag råkar ha några juridiska universitetspoäng…).Det verkar som om du blandar ihop vad han sa till tidningen om att FRA:s verksamhet stoppat ett mord — vilket är en så ospecifik och läst hållen information att den inte innebär någon risk ppå något sätt — och dokumentet som HAX publicerade. Rörigt att blanda ihop de sakerna. :-/Michael Gajditza: ”så kan även detta naturligtvis användas på motsvarande sätt den dag någon annan potentat får för sig att hans vision ”Detta argument tas alltid till när man inte har något som helst på fötterna. En despot/totalitär stat skulle inte bry sig om vad någon tidigare sagt eller ens vad Sverige tidigare haft för signalspaningssystem. Den skulle bygga upp ett kontrollsystem av en magnitud som inte kan jämföras med FRA, och det över en natt.Att den skulle pejla in en orimlig beskrivning från FRA-kritisk bloggare av en tidigare generaldirektörs uttalande innan den skulle bete sig oacceptabelt… Tror du det själv?PKU-registret har blandats ihop med FRA på ett konstigt sätt (ibland utifrån ett gängse okunnighet, såsom att FRA jagar oss för våra brott). Det är i andra länder normal att sådana register används för att fånga brutala mördare när alla andra vägar är uttömda. Det rär sig alltså inte om att man ändrar systemet annat än att man för ett mycket begränsat specialfall (nyss nämnt) kan ge ut uppgift. Detta gör läkare redan i dag. Anna Lindhs mördare blev gripen just genom det förfarandet, och många läkare förordar den lilla förändringen. Det är klart att man ska begära utträde om man är orolig, men…Jag har sett Flakvinge beskriva detta som att hela PKU-registret ska skickas till polisen. En dummare beskrivning kan jag inte tänka mig, men tänk: jag är inte förvånad.IB var något ickereguljärt.

  • Michael Gajditza

   Hoppla, en tegelsten….*S* Magnus A, jag återkommer med svar till dig under kvällen.

  • Michael Gajditza

   Mycket på en gång men bara att ta det bit för bit.Fem västdemokratier har mer omfattande spaning i kabel än vad Sverige kommer att få.För det första så avsåg det jag skrev inte omfattningen av signalspaning i kabel överhuvudtaget utan det jag skriver mämligen att Sverige, f.ö likt det gamla Östtyskland har en lagstiftning som kan göra det olagligt att anmäla en myndighets olagligheter.Men nu när du ändå tog upp det så vore det intressant att få veta vilka fem västdemokratier med 400 miljoner innevånare du avser? Har du med USA så ska du veta att jag i debatten brukar jämföra med västeuropa då USA på många sätt är något extremt.Resten av vad du skriver i det stycket lämnar jag därhän eftersom du hade missförstått vad jag skrev från början.Handlingen publicerades olagligt, är ditt nästa påstående. Själv ansluter jag mig till den rättstradition som säger att du är oskyldig till dess att motsatsen bevisats och låter processen ha sin gång i det avseendet. Denna rättsordning är för övrigt inskriven i europakonventionen så man skulle kunna påstå att det är direkt felaktigt att torgföra en annan uppfattning än denna. Uppenbarligen delade inte JK FRA:s bedömning att publiceringen utgjorde brott mot yttrandefriheten och om den gör det i annat avseende återstår som sagt att se.Därefter förstår du mig inte alls då jag anlägger synpunkter på att FRA använder hemligstämplat och därmed för dig och mig okontrollerbart material i sin propaganda. Jag avser dock inte den handling som HAX publicerat utan de handlingar Åkesson åberopar den 23/7 i bl.a SvD och DN.Du påstår återigen att HAX har gjort sig skyldig till en olaglig publicering och jag hänvisar till mitt svar ovan, ber dig sluta med detta eftersom man som sagt är oskyldig etc. och förtydligar samtidigt att jag i anmälan till JK och åklagarkammaren inte menar några andra dokument än de dokument Åkesson använt sig av när han bl.a förklarat att FRA behöver spana i etern för att förstå situationen i dåvarande Tjetjenien. Vi andra såg det mesta på CNN och kom till samma slutsats……Det gör att det mesta av vad du i övrigt anför faller och jag ska därför bara kort kommentera ett par saker till.Tackar som frågar, jag är fullt medveten om att det som är sekretessbelagt inte är offentligt. Det är ju liksom vitsen med att sekretessbelägga handlingar…..Jag är inte jurist och har heller aldrig såvitt jag vet påstått detta. När människor frågar vad jag gör så brukar jag svara att jag sysslar med juridiska frågor och ibland, vilket är lite slarvigare men ofta enklare, att jag jobbar som jurist. Att inte ha på fötterna kan vara rätt skönt på sommaren men vad gäller argument i debatten så har jag i allmänhet inte bara sandaler utan rätt tjocka och med kraftig sula försedda stövlar. Jag har hittills aldrig mött någon som förnekat att register kan missbrukas. Är du den förste? Självklart är det så att ett register med insamlade uppgifter som i många avseenden kan vara felaktiga och register för vars innehåll man inte måste redovisa kan var direkt livsfarliga i fel händer. Tror du mig inte och om det därför blir aktuellt med en replik så ska jag i den ge dig ett flertal exempel på detta.PKU registret får utgöra exempel på vad som kommit att kallas ändamålsglidning och i just det exempel du nämner fick också de registeransvariga kritik av socialstyrelsen. Frågan är med utgångspunkt från PKU registret följande: Om staten ändrar ingångna överenskommelser och löften kring detta, varför ska jag då tro på Tolgfors när han ställer ut andra löften?Vill inte ge mig in i en debatt kring IB men kopplingar och paralleller kan dras om man vill.Till sist så ska, enligt uppgift, FRA:s beslut att inte lämna ut de handlingar Åkesson hänvisade till den 23/7 nu vara överklagat.

 7. Intressant är det också att läsa kommentarer. Jag har en känsla att din anmälan kommer att väcka många björnar.Sover du aldrig? *s*Bjuder på kaffe. God Morgon.

  • Michael Gajditza

   Hej sömntuta….! *S* Jodå, nog sover jag men jag har inte riktigt börjat heltidsjobba än så fortsätter jag den här meningen nu på påbörjat sätt så kommer den att sluta med ett gigantiskt syftningsfel som får det att se ut som att jag måste börja jobba för att kunna sova och ergo, jag sover på jobbet o det var ju inte så jag menade från början. *andas* Svaret på frågan är att jag sover men inte så ofta och inte så mycket under perioder. Sedan kommer det ca. 12-16 timmars sömn på en gång innan det börjar om. Inatt var det Magnus som skrev en kommentar som fick igång generatorn igen som du kke sett o sen behövs det en stunds nedvarvning igen och då händer det att det inte blir nån sömn alls som natten mellan måndag tisdag. Nu blev det visst tisdag onsdag dessutom så jag ska faktiskt gå o lägga mig nu straxt en stund. Tar jätte gärna kaffet då jag vaknar igen….;-)

 8. Vad skulle det vara? Att han sa att man undvikit ett mord? Lämnade han i så fall ut några mer detaljer?Om det skulle vara detta, i så fall: Vilken (i och för sig inte överraskande) tramsnivå (och är det okej att lämna trams till rättsvårdande myndighet?).

  • Michael Gajditza

   Under en följd av år har allt som har med FRA att göra varit extremt hemligt och skyddat för insyn. Vi har i Sverige även en lagstiftning som, såvitt jag vet, endast samhällen med ett annat styrelseskick än demokrati tidigare har haft i det att det i Sverige kan vara olagligt att anmäla en myndighets olagliga handlingar!!När det så plötsligt passar överheten att nyttja sig av dessa strängt hemlighållna uppgifter i ett ytterligare försök från en förmodat objektiv myndighet, att påverka en öppen politisk debatt i en viss riktning, då menar jag att man överträder sina befogenheter. Särskilt också mot bakgrund av att, som jag redovisat, även andra ville ta del av dessa handlingar som då angavs vara sekretessbelagda. Det framstår alltså som Generaldirektörens enskilda privilegium att då det passar honom använda normalt sett sekretessbelagt material från den egna myndigheten samtidigt som detta förvägras andra. Detta förfaringssätt skapar ett tydligt demokratiunderskott. Det lär oss också något i den debatt som nu pågår. Det lär oss att alldeles oavsett vad GD och politiker försöker få oss att tro så visar detta levande exempel från den 23/7-08 att har FRA material om oss som ska vara sekretessbelagt så kan även detta naturligtvis användas på motsvarande sätt den dag någon annan potentat får för sig att hans vision och/eller mål går före andra, t.ex integritetsintressen, och tidigare utfästelser om att från FRA läcker inget ut. En motsvarighet till detta ser vi också då det gäller det s.k PKU registret där det nu efter 30 år hörs tydliga antydningar om att använda det registret till något annat än vad som från början sades och lovades. Sensmoral: Det går inte att lita på statens löften och så slutligen en sak till Magnus. Du må kalla detta trams, vi har alla rätt till en uppfattning. Jag kallar det att i görligaste mån, som helt vanlig samhällsmedborgare, dra sitt strå till stacken och försöka hålla rent vad gäller överhetslöften till oss medborgare som bryts eller på annat sätt förvrängs. Jag kunde naturligtvis i detta sammanhang även ha använt IB som exempel men med tanke på vad klockan har slagit så avstår jag från detta.

 9. Illustrationen på JO- V…:) försvann så jag får försöka fånga bortappad bild imorgon. Önskar dig godnatt. *ler*

 10. eller en comedie a la Moliere. Då kan man ta han T*lp…ha…han – fors med på scenen så att säga..**S* trackback…oh….jag hade glömt bort kursen..:) ingen fara, bara fråga om du behöver hjälp när du ska trackbacka någon som du skriver om..:)

 11. Hmmm, ….med eller utan bild. Jag är imponerad ..*ler* och du förvånar.Det här anmälan bli intressant att följa. Onekligen intressant. Det ska bli mer än intressant att se hur anmälan kommer att tas emot. Om jag har ljud? Nej…*skratt* Tur det. Annars hade den tappat ljudet.:)Men jag undrar om jag inte bör skippa illustrationsbiten och skriva en spionthriller a la FRA i stället. sekretessbelagd, kontraanmälan, signaler, massstrålning, ja, jissus, allt finns med….

  • Michael Gajditza

   Tack för de vackra orden! Dom värmer t.o.m mitt i värmen! Skriv gärna en thriller (fast ska du ha med Åkesson så får du vara försiktig. Det kan lätt passera gränsen till lyteskomik! Ooops, sa jag passera gränsen….avlyssnat kan det också bli….)Nu vill jag ställa en rak och ärlig fråga till dig som jag hoppas du kan svara på…..Blir du vanvettigt ledsen och besviken om vi skjuter på backtrack/trackbackkursen till imorgon…..? Jag tror inte jag har den nödvändiga receptiviteten just nu men om du absolut vill så ge mig en timme så laddar jag om…!! 😉

 12. Wow!Inte ofta jag blir imponerad, få människor imponerar på mig, om jag säger så.Nu tappade FRA illustratören här både ord och bild.

 13. Bra, bra, FRA.Anmäl mig också vetja!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s