Dagsarkiv: 27 juli, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Framtiden är spännande!


Det som är så fantastiskt med nätverk som de som bildats i FRA frågan är att alla har olika kompetenser, bakgrund, politisk inställning etc. etc. men uppenbarligen då det upplevs som att fundamentala grundläggande värden är hotade så finns en förmåga att bortse från olikheter och enas kring det som förenar!

Det är sådana aha-upplevelser som gör att jag känner att det finns hopp om framtiden och lägger man till all den kunskap som alla dessa människor gemensamt står för så blir iaf jag imponerad. Det ska också bli oerhört intressant att se hur denna ”nya” företeelse som bloggvärlden ändå utgör kommer att påverka politikers och andra makthavares agerande framöver.

                                  
                              
Jag läste någonstans att Karl Rove, som var inbjuden av alliansen under Almedalsveckan, hade sagt något i stil med att ”bloggosfären” som fenomen kommit för att stanna och att det politiska etablissemanget var tvungna att utarbeta strategier som tar hänsyn till detta.

Spännande ska det som sagt bli att både följa detta och att dessutom ha privilegiet att få deltaga!


Alla gillar en fighter! Man får inte ge upp!

Svensk Myndighetskontroll: Det uppstår alltid läckor……


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2982011.ab

Som sagt, några helt säkra system finns inte. Det läcker alltid någonstans, någon gång.
På ett eller annat sätt.

Svensk Myndighetskontroll: JO anmäler FRA och Gd Åkesson


Har fått igång luftkonditioneringen och hällt i mig två kannor iste så nu känns tillvaron riktigt behaglig igen.
                                      

Har även skrivit en JO anmälan även om mitt förtroende för nuvarande JO är relativt lågt. Jag tycker nämligen att JO ofta agerar alltför tandlöst och inte använder sig av de möjligheter som JO ändå har vad gäller tillsynsverksamheten.

Om detta har jag skrivit tidigare i min blogg under rubriken ”Har JO blivit impotent?”

Här är dagens anmälan:

Anmälan mot Försvarets Radioanstalt (FRA)

och dess Generaldirektör Ingvar Åkessson

FRA och Gd Åkessson har nu under lång tid bedrivit ensidig propaganda för införandet av den s.k. FRA-lagen. Regeringens prop. 2006/07:63

Enligt uppgifter i dagens Expressen 080727, ska en ny kampanj initieras inom kort och jag citerar tidningen:

För att råda bot på människors negativa uppfattning om FRA ämnar Åkesson satsa på information, skriver Göteborgs-Posten.
I höst ska FRA försöka nå ett antal nyckelgrupper, bland annat de politiska ungdomsförbunden.

FRA har även valt att i medierna berätta om fall där uppgifter från FRA ska ha förhindrat ett politiskt mord, dämpat militära kriser mellan Sverige och Sovjet samt påverkat beslut om flyktingar från kriget i Tjetjenien.”

I syfte att skapa sympati för lagstiftarens lagförslag berättar Gd öppet om sådant som bara någon vecka tidigare, enligt samme Gd, var hemligstämplat och jag begär därför att JO granskar om det förekommit brott mot tystnadsplikten och eller brott mot sekretesslagens bestämmelser.

Jag begär vidare JO:s granskning av hur det har gått till och vem som, i händelse sekretessen hävts för just de uppgifter som publicerats, har godkänt att dessa uppgifter nu lämnas ut.

Som privatperson finner jag det även vara mycket märkligt att en skattefinansierad myndighet så ensidigt lägger skattemedel på subjektiv propaganda för en lag som vållat en enorm debatt i samhället.

Jag ifrågasätter om denna ensidighet är förenlig med myndighetens uppdrag och med de krav på objektivitet och saklighet som kan ställas på en myndighet.

Jag är medveten om att lagstiftningen på området är allmänt hållen i t.ex förvaltningslagen, verksförordningen och myndighetsförordningen.

Detta problem diskuteras också i Förvaltningskommittens betänkande SOU 2007:107 i vilken man konstaterar att praxis har inneburit

att det i politiskt kontroversiella frågor som står inför ett avgörande, har varit särskilt problematiskt att bedriva opinionsbildande verksamhet i myndighetsform, inklusive i kommittéform.”

och att:

I sådana fall bör regeringen inte använda myndighetsformen överhuvudtaget, utan opinionsbildning är då en fråga för de politiska partierna och intresseorganisationer.”

Ur demokratisynpunkt är det en skrämmande utveckling om hela statsapparatens resurser ensidigt ställs till någon parts förfogande och det är min absoluta uppfattning att FRA och Gd Åkesson överträtt gränsen för vad som kan anses vara myndighetsinformation och nu hemfallit till ren propagandaverksamhet med inslag av såväl överdrifter som rena felaktigheter i argumentationen.

Självklart begär jag inte JO:s bedömning av argumentens bärighet men jag begär att JO granskar om den FRA kampanj som bedrivits och bedrivs är förenlig med den lagstiftning som ändå finns på området.


Michael Gajditza

Svensk Myndighetskontroll:


”– Man kan ju tänka sig att om man vill bryta mot reglerna och vara illojal kan man orsaka rejäla integritetsintrång.”

Skälet till att man kan det är att man har möjlighet att avlyssna alla, exakt vad vi motståndare hävdat hela tiden och nu ytterligare tydliggjort och bekräftat av statsmin….. förlåt, Generaldirektör Åkesson.

Tack Ingvar, I rest my case!!

%d bloggare gillar detta: