Dagsarkiv: 25 juli, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Ultratransparent regering


Måste vara många som röstat blankt………

För vi har fått en osynlig regering……

Svensk Myndighetskontroll: Knäpp eller inte knäpp, det är frågan!?


                                              

Har just avslutat läsningen av ett skadeståndsmål hos Justitiekanslern (080228, Dnr. 7218-07-41)

Det handlar om en man som dömts till rättspsykiatrisk vård för grova sexuella övergrepp mot underårig och som nu friats efter att HD tagit upp målet.

MK dömdes den 9 mars 2001 av Köpings tingsrätt för grov våldtäkt och sexuellt ofredande (mål nr B 1147-00). Tingsrätten förordnade att han skulle överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen vann laga kraft.

MK var frihetsberövad med anledning av misstanken och sedermera på grund av den lagakraftvunna domen under tiden den 7 december 2000 – 14 juni 2007, dvs. cirka sex och ett halvt år.

                                        

Det är naturligtvis bedrövligt att sådant ska kunna ske men det är inte den diskussionen som jag tänkte föra här utan något helt annat. Jag tycker det finns frågor som bara måste ställas i det här sammanhanget och som ingen har ställt såvitt jag känner till.

När någon döms till rättspsykiatrisk vård så innebär det förenklat att vederbörande ska vårdas till dess att han bedöms vara frisk och sedan ska han få lämna vården som en fri medborgare.

Avgörandet ligger hos läkarna under förutsättning att man i domen inte har sagt något om särskild utskrivningsprövning, då länsrätten fäller avgörandet. Så har det beslutats i det här målet.

Vad jag frågar mig är följande:

För att överhuvudtaget komma ifråga för rättspsykiatrisk vård så måste det först konstateras att man vid gärningen varit utsatt för en allvarlig psykisk störning. Detta sker normalt efter en rättspsykiatrisk utredning i Huddinge.

Finns det tveksamheter brukar en ”second opinion” inhämtas från socialstyrelsen rättspsykiatriska råd. (Om så har skett här vet jag inte.) Därefter fattar sedan domstolen beslut i påföljdsfrågan.

Det är nu det blir komplicerat.

Här har vi en man som nu sagts vara oskyldig. Huddinge Rättspsyk har förklarat att mannen var utsatt för en allvarlig psykisk störning då brottet begicks. Då infinner sig följande frågor.

För det första så är han oskyldig vilket måste innebära att den handling han ursprungligen dömdes för inte har skett. Hur kan läkarna i Huddinge då komma fram till att han då, vid det tillfälle som alltså inte finns, har varit allvarligt psykiskt störd?

För det andra: Mannen har vårdats i sex och ett halvt år för en allvarlig psykisk störning som per definition inte kan existera då det tillfälle störningen skulle ha funnits inte har existerat. Vad har man då vårdat honom för?

För det tredje: Har han vårdats enbart för att domen säger att han ska vårdas så har läkarna i sådant fall agerat felaktigt. I mina ögon finns det anledning att i såna fall genomföra en ordentlig utredning för att se var det har fallerat och socialstyrelsen borde naturligtvis redan på eget initiativ ha tagit tag i detta och agerat utifrån sin kontrollfunktion av vården.

Jag måste dock lämna en brasklapp för om detta kan vara gjort utan att jag känner till det men jag minns att detta var mycket omskrivet i lokalpressen och har inget minne av att jag läste något om att så skulle ha skett.

Så som ren avkoppling från FRA debatten så ska jag nu på måndag ta kontakt med socialstyrelsen för att se hur dom har det…..

För det fjärde: Om läkarna har agerat korrekt och man har prövat i Länsrätten om mannen ska skrivas ut så måste i sådant fall funderas över vilka grunder Länsrätten haft för att avslå denna begäran från ansvarig läkare.

Har rätten t.ex fört resonemang av typen att det är för tidigt ur någon sorts allmänpreventiv tankegång så är detta fullständigt fel. Det finns i sådant fall, om kontakten med Socialstyrelsen visar att man ansökt hos rätten om ett frigivande av mannen, anledning att kontakta Länsrätten för att se hur dom har det……

Måste bara kontrollera att ingen redan gjort det jag funderar på.

                             

%d bloggare gillar detta: