Dagsarkiv: 23 juli, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Lösning på FRA:s virusoro


– IT-attacker mot svenska system går som alla vet inte i etern, utan virus och trojaner kommer i kabel. Där är möjligheten att spana i kabel väldigt viktig för att komma till rätta med problemet, säger han.

Han är allas vår Ingvar Åkesson på FRA.

Jag har, med exceptionellt väl utformade sökbegrepp och via goda kabelkontakter i bortre Asien, lyckats tråla och filtrera den kabelburna trafiken från ett av världens främsta virusforskningslaboratorier avseende kabelburna virus. Det är med  stolthet jag visar det första fotot av vad man tydligen räknar med ska kunna lösa problemet definitivt och en gång för alla.

                                                               
                                      

Svensk Myndighetskontroll: En mycket läsvärd artikel!


http://www.expressen.se/kultur/1.1228043/regeringen-borde-talat-klarsprak

En mycket läsvärd artikel av Wilhelm Agrell.

Svensk Myndighetskontroll: Öppet brev t Moderaterna


Öppet brev till företrädare för Moderterna ang. FRA lagen

Just nu pågår den mest engagerade och intensiva debatt i media, bloggosfären, ledarsidor, insändare etc.

I den debatten deltar inte det största allianspartiet.

Jag har sökt igenom tidningar över hela landet och ingenstans hittar jag någon riksdagsledamot som skrivit något i ämnet sedan före den 18/6.

Karin Enström har den 22/7 en debattartikel i NT.se ang. det framtida försvaret.

Hon lyckas utelämna FRA även i den!

Jag tittade på moderaternas hemsida och blev närmast full i skratt för där stod inte en rad om FRA-lagen eller debatten som pågår.

Det är enbart ynkligt att se och beteendet från en tjurig statsminister får närmast betecknas som infantilt.

Tror moderaterna att man ska kunna sopa undan debatten genom att försöka tiga ihjäl den?

Vilken respekt för demokrati speglar den inställningen?

Maktens arrogans och inget annat.

Det nya med de nya moderaterna är uppenbarligen att de inte längre är moderater.

I sakregistret i moderaternas skrift ”Våra viktigaste frågor” saknas orden frihet och rättssäkerhet.

De saknas numera även i moderaternas politik.

Svensk Myndighetskontroll: Vilken kabel har du tittat i Åkesson?


http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article2954349.ab

Det var ett mycket intressant utspel av den gamle bluffmakaren.

För att Åkessons fri….förlåt, utspel ska ha någon som helst bäring på den debatt som gäller FRA lagen så får han väl berätta i vilken kabel där det går trafik som korsar Sveriges gräns han kikade för att få fram denna info?

Människan är ju desperat och slåss för FRA:s existens så vi kan nog förvänta oss mer.

Lite underligt annars att en statlig tjänsteman är så engagerad i en politisk debatt………

Svensk Myndighetskontroll: Tunghäfta eller talande tystnad?


Här sitter jag mitt i natten och har just avslutat en replik till försvarsutskottets Karin Enström (se nedan).

I en lång artikel i NT.se tar hon upp frågan om det svenska försvaret i framtiden. Märkligt nog lyckas hon skriva över 400 ord utan att en enda gång nämna FRA! Jag som fått för mig att FRA, enligt alliansen, utgör något av en hörnsten i framtiden totalförsvar. Nog har det sagts så när man försökt förklara hur bra det är att kunna
avlyssna alla.
 Bild: Hörnsten vid ettan.                                     

Men det var ju före 18/6. Sedan dess har ju Fredrik sagt att alla tjänar på om debatten tystnar och uppenbarligen har han tystat sina egna i alla fall! Jag läser tidningar från i stort sett hela landet och jag har inte i någon av dem sett någon riksdagsledamot från alliansen skriva en enda artikel i frågan om FRA-lagen.

Lugn nu, ni behöver inte bli oroliga! Dom lever, vilket framgår av att dom skriver om mycket annat, bara inte FRA.

Om det från början var en taktik att försöka tiga ihjäl debatten så måste man väl vid det här laget ha insett att så kommer det inte att bli! Tvärtom närmast. Så sent som igår fick vi läsa nyheten om att 15 borgerliga politiker från alliansens alla partier bildat ett nätverk för att stoppa lagen.

Somliga menar att det är populism och feghet i opinionsstormen som leder dom men man kan också se det så här:

”Att erkänna ett misstag är att tillstå att man blivit klokare.” är ett annat sätt att se på ändrade uppfattningar. Personligen ser jag hellre riksdagsledamöter med förmåga att tillstå att de hoppat i galen tunna och med civilkurage nog att ändra sig än ledamöter som styvnackat håller fast vid en sjuk sak bara för att de en gång, kanske av missriktad lojalitet,röstade fel.
                                                           ”Partipiskan”

Tror nog de flesta är medvetna om vilket tryck de tveksamma utsattes för. Konstaterar att ”Visa män och kvinnor ändrar åsikt, aldrig de dumma.”

Orkar du längre än hit är du tapper! Här nedan min replik till Karin Enström, försvarsutskottet.

”Karin Enström, försvarsutskottet, stor tillskyndare av FRA-lagen, skriver en artikel på tema försvar och framtid och väljer att inte med ett enda ord nämna FRA! (som jag trodde var en av hörnstenarna i framtidens försvar…..)

Moderaterna tror väl ändå inte att debatten går att sopa under mattan? Jag läser tidningar från i stort sett hela landet och ingenstans skriver någon moderat riksdagsledamot en rad om FRA, tvärtom, de svarar inte ens på konkreta frågor.

”Tolgfors i färd med att sopa under mattan”  
”Justitieministern bistår med listigt utformat vilseledande plakat.”

I den moderata partimotionen Motion 2004/05:K228 En frihetens författning står bl.a ”Sverige skall vara ett land där mänskliga fri- och rättigheter skyddas fullt ut.” Hur menar du att detta stämmer med att jag ska bli avlyssnad?

Att masstråla i kabel ger inget om man inte vet exakt vad man söker.

Vet man det, så behöver man inte masstråla!     
FRA trålen

I partimotionen skriver ni att det är positivt att det i förslaget till nytt konstitutionellt fördrag för EU föreslås att EU skall söka anslutning till Europakonventionen. Därmed klargörs att det är Europakonventionen som ligger till grund både för Sverige och EU när det gäller den enskildes rättigheter.

Detta håller jag med om men hur menar du att FRA lagen stämmer med konventionens artikel 8 och 13? Ni skriver nämligen också i samma motion:Att Sverige gång efter annan fälls i Europadomstolen för brott mot konventionen är inte tillfredsställande.

Ändå lägger ni fram detta lagförslag??

Jag skulle här och nu kunna räkna upp minst 10 avgöranden i Europadomstolen som mycket starkt talar för att den lag som prop. 2006/07:63 handlar om kommer att fällas i domstolen. Nöjer mig med att peka på Liberty m.fl. mot Förenade Konungariket 080702 vad gäller artikel 8 och Segerstedt-Wiberg m.fl mot Sverige 060606 vad gäller artikel 13.

I grunden har ni förespråkare inte förstått vad opinionen handlar om. Ni kan lägga till 25 kontrollstationer om så är men det oacceptabla ligger inte i en bristande tillsyn av avlyssningen utan i att den överhuvudtaget sker!     Kontrollstation

Detta konstaterade även lagrådet som skrev:

Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.”      
Intrångsskyddad dator

För mig har moderaterna tidigare varit en sorts garant och värn av den enskildes rätt mot staten. Frihet har varit ett moderat honnörsord. Efter detta så har ni inte bara förlorat min röst utan tusentals till.

Idag har ni en sorts partiprogram som heter ”Våra viktigaste frågor” där det på sid 55 i pdf-versionen finns ett sakfrågeregister.

Gör som jag gjorde, gå in där och försök hitta orden frihet och rättssäkerhet och du blir lika besviken som jag.

Lite tillspetsat kan sägas att frihet och rättssäkerhet saknas hos de nya moderaterna!”

%d bloggare gillar detta: