Dagsarkiv: 22 juli, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Teknisk bevisning!


                                         

http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article2946422.ab

Har ni tänkt på vilken oerhörd tillgång bloggandet är ur demokratisynvinkel!? Så snart en myndighet, politiker, generaldirektör eller annan makthavare påstår något så granskas detta närmare av mängder av människor med massor av olika kompetenser.

Det innebär att det alltid finns någon som ser det felaktiga, märker glidningen och kan peka på det ibland rent lögnaktiga. Dessutom sker detta närmast i realtid.

Åklagaren som inte ville påbörja förundersökning mot FRA är nu JO anmäld av flera parter. I en av anmälningarna hittade jag följande tekniska resonemang. Själv är jag teknisk idiot så jag kan bara ha en lekmannauppfattning om det skrivna men i mina öron låter det bestickande för FRA och förödande för åklagaren.

Läs själva och är det någon av er som kan bedöma detta ur en teknisk synvinkel så skriv gärna en kommentar kring vad som påstås!

Jag beklagar att texten nedan blev underlig men jag får ingen ordning på den heller. Hoppas det är läsbart ändå!
                                                      

Teknisk bevisning

”Internettrafik går normalt i tråd (historiskt och nu), och det är

också därför man nu vill ha den s k FRA-lagen som ska tillåta

avlyssning av all trafik i tråd. Radiokommunikation används

dock, men i mycket mindre utsträckning.

I etern finns två gällande metoder för datakommunikation;

radiolänk och satellitlänk.

Avser vi radiolänk (riktad sådan alternativt s k IR-länk, laser)

så är det inte troligt att FRA har avlyssnat sådan, då de måste

vara på plats, och dessutom kunna avlyssna strålen inom några

grader från riktningen.

Avser vi radiolänk med tekniken 802.11/a/b/g så är det inte

heller troligt att FRA har avlyssnat en sådan för att komma

över de mängder e-posttrafik som de har kommit över.

Räckvidden är mycket begränsad, och de måste vara 

inom några 100 meter.

                                      

Att FRA skulle haft team ute för att gå runt till privatpersoner

och avlyssna deras trafik faller på flera sätt, däribland

resursmässigt.

Avser vi satellitlänk som privatpersoner använde (inte många,

kanske något tusental max), och till viss del fortfarande använder,

så finns här möjligheten till avlyssning. FRA har dock endast

kunnat avlyssna till privatpersonen inkommande paket, om de inte

varit på plats hos privatpersonen (mycket otroligt).

Observera också att det finns olika metoder av satellitlänk för
privatpersoner, där den ena nyttjar tråd (ett vanligt telefonmodem)

för kommunikation utåt från privatperson. Här sker

datakommunikationen alltså i allra högsta grad i tråd.

I inslaget av Struwe i SVT Rapport den 16 juni 2008 framkom

det att FRA lagrat ”stora mängder trafikdata”, vilket också bekräftas

av GD Åkesson på FRA, citat från Åklagarmyndighetens beslut:

”FRA sedan en tid tillbaka samlar information ur och om

svenska medborgares telefontrafik, epost-trafik mm”.

De här stora mängderna trafikdata (gällande e-post) har FRA

uppenbarligen inte kommit över via dubbelriktad satellit

från privatpersoner.

Vad det gäller teletrafiken går den fasta teletrafiken helt i tråd (!).

Åklagaren bör se till avlyssningen i tråd vid beslutet, och inte bara i
etern som åklagarens beslut nu grundar sig på.

                                                    
                                                                                      

FRA har uppenbarligen avlyssnat tråd (och inte bara etern)

i strid med då och idag gällande svensk lag (EKOM-lagen,

Lagen om radiokommunikation vid
vidarebefordning av information, Europakonventionen, m. fl.),

och därför bör en förundersökning inledas gällande de här

brotten, och även lagringen av informationen som FRA därmed

kommit över otillbörligt.”

 

Svensk Myndighetskontroll: Inte förbjudet men olagligt!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article2946422.ab

”Att ta del av radiobefordrade elektroniska meddelanden som sänds via etern kan inte anses vara olaglig avlyssning och är inte något brott mot lagen om elektronisk kommunikation”, skriver vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström i sitt beslut.”

Det är hennes bedömning. Europakonventionen 8.2 säger: ”Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag……” Den rättighet är den som stadgas i 8.1 ang. rätt till skydd av privatlivet.

Ett av skälen som förespråkarna av FRA lagen använder som argument för lagen är ”att nu får vi verksamheten reglerad i lag.”

Det är riktigt i sak men inget argument just för den lag som nu är aktuell. Däremot så är det intressant ur åklagarens synvinkel vilket hon själv tydligen inte förstått.

Vi har alltså inte haft någon lag som förbjuder den avlyssning som varit. Vi har heller inte haft en lag som säger att det är lagligt att avlyssna människor på sätt som skett.

Här återfinner vi rekvisitet för det lagbrott mot Europakonventionens artikel 8.2 som skett. Det stöd i lagen som krävs för avlyssning har saknats, följaktligen har det varit olagligt!

%d bloggare gillar detta: