Dagsarkiv: 21 juli, 2008

Sv Myndkontroll: Vilseledande eller lögnaktigt?


                                                                  

Det blev en kort paus men det går ju inte att låta bli att reagera på vissa inlägg……

Generaldirektör Åkesson vid FRA har i en debattartikel i Sv Dagbladet dels tagit upp frågan om de 103 registrerade svenskar som återfinns på en lista som bilagts en anmälan till Datainspektionen, dels avlevererat ett antal retoriska frågor. Dessa frågor är ställda på ett som generaldirektören kanske tycker listigt sätt. Vi andra tycker dock att det är ett barnsligt sätt att försöka vinna debattpoäng.

De är formulerade ungefär som att jag skulle avkräva Åkesson ett ja eller nej svar på frågan; ”Har du slutat misshandla fru och barn? Ja eller nej!”

Jag ska återkomma med svar på hans frågor men först en kommentar kring vad han skriver om de 103 på listan.

I artikeln i SvD säger han med säkerhet att:

”Jag kan klart deklarera att ingen av de personer som anges på den anonyme anmälarens lista har blivit telefonavlyssnad av FRA.”

och vidare säger han att:

”Inhämtningen inriktades på utländsk trafik och gällde vissa utländska kontakter med Sverige och bedömdes ligga inom ramen för de regler som gällde då.”

Hans kunskaper kring detta är förvånansvärt stora med tanke på att han inte fanns på FRA vid den tid som detta skedde, d.v.s 94-97. Har man inte blivit telefonavlyssnad så tyder ju det på att informationen egentligen var s.k överskottsinformation.

Om det då är som Åkessson påstår och detta alltså verkligen var överskott från annan avlyssning så borde den inte finnas utan ha förstörts för länge sedan. Åkessons uttalande ger dock intryck av att personligen nu i efterhand läst materialet och följaktligen har då FRA olagligen sparat information om svenskar i mer än 10 år!

Därefter fortsätter han sin argumentation genom att hänvisa till Europakonventionen, artikel 8.1 och anför, mycket fräckt det får medges, att vad som står om undantag där ger honom rätt att avlyssna alla i Sverige. Ursäkta, men är den mannen riktigt vid sina sinnens fulla bruk?

Han använder undantagsskrivningar som kan användas mot enskilda eller möjligen en grupp klart definierade och misstänkta personer som argument för att avlyssna ett helt folk. I sammanhanget lyckas han dessutom bortse från tidigare domar, den senaste nu i början av juli, som på ett klart och tydligt sätt visar att hans resonemang enbart är till för att vilseleda.

Praktiskt nog så glömmer han även att nämna vad Regeringsformen 2 kap. 6 § säger.

Är detta verkligen vad en generaldirektör vid en myndighet förväntas göra? Vilseleds vi i såna fall på motsvarande sätt av andra Gd vid andra myndigheter

                                                                 

Över till frågorna som formulerats utifrån de sex folkpartisternas krav om brottsmisstanke. Något som enligt dom själva inte ska tas bokstavligen utan som ett ord vars innebörd en kommande parlamentarisk utredning ska få definiera. Alltså mer som en viljeriktning vilket Åkesson inte tycks ha förstått.

Jag känner nu att jag orkar inte gå igenom alla men de är av samma sort och på samma nivå allihop så jag nöjer mig med ett par som exempel.

-”Ska signalspaning mot utländska politiska och militära makthavare bara vara tillåtet om de är misstänkta för brott?”

Svar: nej, men vad har frågan med massavlyssning av svenskar att göra? Enklare uttryckt, varför behöver du läsa min mail för det?

-”Har inte regeringen ett berättigat intresse av att veta hur utländska makthavare agerar eller avser agera gentemot Sverige och oss svenskar?”

Svar: nej i svaret ovan ändras till ja. För övrigt samma svar.

-”Ska svenska regeringen inte ha ett självständigt underlag inför beslut om svenskt deltagande i en internationell insats eftersom brottsmisstanke saknas?”

Svar: Ja, i övrigt enligt ovan. Motfråga: andra länder som inte har FRA och en FRA lag, låt oss ta t.ex Finland och Österrike, hur överlever dessa enligt Gd?

Som sagt, resten är i samma stil så jag nöjer mig med detta. Den som vill kan läsa artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1471205.svd#articlecomments

%d bloggare gillar detta: