Dagsarkiv: 3 juli, 2008

Litet men tänkvärt                      Tänkvärt kanske……


Det är inte själva friheten utan det sätt som friheten utövas på som i slutänden avgör om friheten själv skall överleva.

Låt oss minnas att när vi inskränker vår nästas frihet inskränker vi också vår egen frihet. Konsekvensernas lag kommer vi aldrig förbi.

Den stora friheten är sammansatt av många små friheter.

Demokrati är att låta andra tala till punkt.

Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra.

Alla demokratins sjukdomar kan botas med mer demokrati.

Demokrati är teorin om att vanliga människor kan göra ovanliga saker.

Politiker är som krokodiler, stora i käften, men saknar öron.

Brottslingar bekämpas bäst genom att man inte röstar på dem.

                                                   

FRA lagen till Europadomstolen NU!


Riksdagen har godkänt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Ratificeringen av konventionen innebär att den svenska staten har förbundit sig att inte kränka våra rättigheter som skyddas av konventionen.

I artikel åtta sägs att du och jag har rätt till privatliv. Ingen får exempelvis öppna våra brev eller avlyssna våra telefoner om vi inte är misstänkta för brott, vilket Europadomstolen har slagit fast i ett mycket stort antal domar.

                                                           Europadomstolen i Strasbourg

Frågan är därför, vad tycker domstolen i Strasbourg om den nya FRA-lagen?

Enlig denna tillåts ju FRA att skanna all den mobil- och internettrafik som vid något tillfälle passerar Sveriges gränser. Denna stora ansamling kan därefter kopieras från operatörerna och filtreras genom så kallade sökbegrepp.

Meningen är alltså att myndigheterna i Sverige skall kunna identifiera personer som kriminella om de mejlar med olika sökbegrepp. Det krävs med andra ord inte att den mejlande personen är misstänkt för brott för att myndigheterna skall kunna läsa hans eller hennes mejl.

                                        

Europadomstolen har hittills alltid ansett i sina domar att om myndigheterna i medlemsstaterna vill använda sig av ett tvångsmedel, som exempelvis att öppna brev eller avlyssna telefoner, måste personen ifråga vara misstänkt för brott. Annars har medlemsstaten fällts för att ha kränkt artikel åtta i konventionen.

Ett sätt att ta reda på vad domstolen i Strasbourg tycker om den nya FRA-lagen skulle kunna vara att någon eller en grupp individer som har ”rent mjöl i påsen” och som misstänker att de kan komma att få sina mejl lästa av FRA, anmäler den svenska staten för brott mot artikel åtta.

Europadomstolen har slagit fast i flera av sina domar – se exempelvis Dudgeon mot Storbritannien och Norris mot Nordirland – att det går att klaga till domstolen i Strasbourg även om en medlemsstat ännu inte har tillämpat en ny lagstiftning.                                                   

Det räcker att parlamentet har antagit lagen och att någon eller en grupp individer riskerar att få sina rättigheter i konventionen kränkta på grund av de nya bestämmelserna.

I de nämnda rättsfallen riskerade homosexuella i Storbritannien och på Nordirland att få ingrepp i sina privatliv på grund av nya bestämmelser som förbjöd frivilliga homosexuella handlingar mellan män.

Lagstiftningen hade antagits men de klagande hade inte blivit föremål för åtal eller annat myndighetsingripande när målen behandlades i Europadomstolen. Detta hindrade dock inte att männen ansågs behöriga att klaga över brott mot artikel åtta.

I båda målen fälldes staterna för kränkningar av artikel åtta.

Denna möjlighet att få en ny lag prövad av Europadomstolen är det få som känner till. De flesta är insatta i att det går att vända sig till domstolen i Strasbourg om man har fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

Däremot är det ganska okänt att en ny lagstiftning kan prövas av domstolen i Strasbourg innan bestämmelserna har börjat tillämpas.

Tänk om någon eller en grupp individer i Sverige som riskerar att få sina mejl lästa av FRA, klagade till Europadomstolen över detta, och det skulle visa sig att domstolen i Strasbourg anser att den nya FRA- lagen är olaglig?

Våra politiker borde välkomna en sådan prövning. Om den nya FRA-lagen inte står i strid med Europakonventionen har de ju inget att frukta.

                                            

Om inte jag säljer knarket gör nån annan det…..


Jag har läst en massa insändare av borgerliga väljare som försvarar FRA lagen med att om Bodström suttit kvar hade den blivit införd ändå och säkert mycket värre.

Jag måste säga att jag har svårt att se logiken i argument som går ut på att ”vi gör detta för det skulle ändå de andra ha gjort och förmodligen värre”.

Dels så är argumentet ointressant om man granskar olika förslag på det sätt de bör granskas, d.v.s utifrån vad de säger i sak och dels lika intellektuellt ohederligt som att säga att jag säljer heroin för annars skulle nån annan göra det ändå.

Framförallt så är det också ett faktum att det var allianspartierna som drev igenom det och ingen annan.
Besvikelsens styrka är därför också så mycket större hos de av alliansens väljare som trott att de röstat på partier som stod för vad de sagt sig stå för i frågor om rättssäkerhet och frihet!

Nu vet vi att det budskapet inte var värt nånting.

%d bloggare gillar detta: