Dagsarkiv: 6 juni, 2008

Omvänd bevisbörda – visa att Du är oskyldig


Det är bättre att tio skyldiga går fria än att en oskyldig lider.

Utpressad nekas ersättning.

En 30-årig Norrköpingsbo, som utsatts för grov utpressning, får ingen ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Det var i februari 2006 som 32-åringen blev utpressad. Han har tidigare ansökt om ersättning hos Brottsoffermyndigheten, men även då fått avslag.

Första gången fick han avslag med hänvisning till att han skulle vara inblandad i någon form av kriminell verksamhet. Mannen har sedan kunnat visa att han inte haft någon kriminell verksamhet för sig och gjort en ny ansökan.

Brottsoffermyndigheten ändrade då sitt beslut, men avslår även den andra ansökningen. Denna gång med hänvisning till att mannen inte kan styrka att gärningsmannen inte kan betala det utlovade skadeståndet. I sitt beslut skriver myndigheten att ersättning endast kan betalas ut om ”det inte finns några andra ersättningsmöjligheter.”

Den här artikeln återfanns i dagens nätupplaga av NT och illustrerar på ett tydligt sätt vilka effekter det kan få när staten plötsligt tillämpar s.k omvänd bevisbörda.

Plötsligt blir det Din (offrets) sak att bevisa sin oskuld och detta är en av de effekter som kommer att uppstå när man väljer att jobba på det sätt jag beskrev i gårdagens blogginlägg.

Jag vet inte vad Du tycker, men jag tycker det stinker!

                                                                       


%d bloggare gillar detta: