Dagsarkiv: 3 juni, 2008

Ansvar och självkritik


http://www.aftonbladet.se/debatt/lottagroning/article2599672.ab

Länken går till AB:s debattredaktör Lotta Gröning och ett inlägg hon skrivit angående förändringarna i sjukförsäkringen.

Jag lämnar de politiska funderingarna med att helt kort citera förre näringsministern Anders Sundström (S) ”Vi socialdemokrater blir alltför lätt systemets fångar. Vi orkar inte granska det vi själva byggt upp.”

Den faran finns för övrigt inom många områden. Företag som gått bra tar inte tag i och ibland t.o.m förnekar problem som dykt upp under resans gång. Samma fenomen i idrotten där gamla klubbar helt enkelt inte inser att dom inte är bäst längre.

Myndigheter som inte ser sina brister alls utan bara hänvisar till ett regelverk eller någon annan utanförstående faktor. Regeringar som tar åt sig äran för det som är bra och sedan kategoriskt skyller allt elände på tidigare regeringar o.s.v.

Hemmablind helt enkelt. Ser inte skogen för alla träd som står i vägen. Man förmår inte lyfta blicken såpass högt att man kan se olika samband och då heller inte sin roll i egna tillkortakommanden som beror på dessa samband.

Lite som även Lotta Gröning säger i sin artikel:

”Det är Försäkringskassan som får tolkningsrätten över regelsystemet. Som vanligt kommer vi att få se hur rädda handläggare och höga chefer aldrig tar ansvar för ett beslut.

De skyller alltid på regering och riksdag som fattat lagarna om någon protesterar. Det innebär att drabbade människor blir maktlösa, de kan aldrig träffa en byråkrat eller politiker som tar ansvar.”

I den delen är vi totalt och fullständigt överens!

Det är lätt att hitta dom som vill ta åt sig äran och närmast omöjligt att hitta någon som tar på sig ansvar eller får lov att ta ansvar.

Jag tycker synd om de som nu kanske kommer att tvingas ha kontakt med flera myndigheter.

”För att få något uträttat, bör en kommitte bestå av högst tre personer, varav två bör vara frånvarande.”

Bantningsutrymme


http://svenskmyndighetskontroll.dinstudio.se/empty_27.html

 

”En kompetent person är någon som gör misstag enligt reglerna.”

Blev inte mycket gissat mitt i natten så jag berättar att antalet anställda inom dessa myndigheter uppgick till 230976 personer motsvarande 6-7% av Sveriges arbetsföra befolkning. Till detta ska läggas primär- och sekundärkommunernas byråkratier som är minst lika stor och vi ser då att någonstans uppåt 13-14% arbetar som byråkrater.

Det totala antalet myndigheter uppgår till 552 varav 200 är allmänna förvaltningsmyndigheter.

Om Du vill titta på vilka dessa är och vilka Du känner igen av dom så klicka på länken ovan.

Bara under åren 2002-2006 tillskapades närmare 50 nya myndigheter och även en liten myndighet måste uppfylla krav på att ha exempelvis en registrator, jämställdhetsplan, IT-stöd m.m

Detta tillskapande gick dessutom tvärs emot statskontorets slutsatser om att små myndigheter har höga administrationskostnader och är sårbara.

I Danmark lades flera myndigheter ner för ett par år sedan vilket naturligtvis innebar en icke oväsentlig besparing.

I Sverige finns förutsättningar för att spara ännu mycket mer och vissa beräkningar har gjort gällande att det skulle handla om uppåt elva miljarder. Tar vi bort den siffran och säger att besparingen stannar vid 10% av det beloppet så är det ändå över en miljard.

Många av de nya myndigheterna fick också mycket otydliga uppdrag och läser man t.ex DN debatt så visar det sig att den vanligaste titeln på artikelförfattarna är Generaldirektör eller annan högre tjänsteman.

Detta får det närmast att framstå som att det är staten och dess tjänstemän som svarar för opinionsbildningen här i landet och det ska i en demokrati inte vara på det sättet. Det är ingen statlig uppgift utan opinionsbildandet ska komma från enskilda människor utifrån deras vardag.

Att generaldirektörstyckandet ofta utmynnar i en slutsats om att just hans verk är särskilt förtjänt av ökade anslag, blir väl inte någon förvånad över. Själv har jag helt enkelt ingen lust att betala för att ett antal högavlönade generaldirektörer ska kunna sitta i sina fögderier och fungera som åsiktsmegafoner.

Det går alldeles fantastiskt bra att rensa i denna djungel och kanske i det första steget helt låta bli de myndigheter som har tillsynsuppgifter. Koncentrationen ska i första hand ligga på alla de småmyndigheter för ditten och datten som förökat sig alldeles för mycket och som idag bara utgör en belastning i statsbudgeten.