Dagsarkiv: 27 maj, 2008

Storebror inte bara ser, han hör dig också!


http://www.aftonbladet.se/ledare/article2550698.ab

Länken ovan går till Aftonbladets ledarsida där man kommenterar det förslag till ytterligare integritesintrång som den nya lagen om FRA:s rätt att avlyssna oss skapar.

Jag har full förståelse för att man sätter in avlyssning  mot misstänkta oavsett om det är spioner, terrorister eller brottslingar men det är en stor skillnad att som nu ge en myndighet rätten att avlyssna oss alla.

Det finns enorma risker med denna lag och jag är övertygad om att den kommer att prövas av Europadomstolen.

I den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna sägs i artikel 8 följande:

 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv,

  sitt hem och sin korrespondens.


  2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet
  annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt
  samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella
  säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets
  ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning
  eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd
  för andra personers fri- och rättigheter.

  Artikel 10, första punkten är också relevant i detta sammanhang:

  Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt
  innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och
  sprida uppgifter och tankar utan offentlig

  myndighets inblandning och oberoende av
  territoriella gränser
  . Denna artikel hindrar inte
  en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller
  biografföretag.

                                                                        

Då konventionen dessutom, som tidigare påpekats i annat sammanhang, gäller som svensk lag sedan 1995 är det heller inte konstigt att t.ex lagrådet varit kritiska.

För den som vill fördjupa sig i dessa frågeställningar kan jag rekommendera dessa två bloggar som båda innehåller mycket om det lagförslag som skall klubbas av riksdagen 080617.

http://rickfalkvinge.se/ och även http://swartz.typepad.com/

                                                                           

%d bloggare gillar detta: