Dagsarkiv: 26 maj, 2008

Polisiär högskolning


En utredning har presenterat sitt förslag om en ny polisutbildning för justitieministern.  (SOU 2008:39) där den mest genomgripande förändringen innebär att utbildningen vid polishögskolan försvinner och ersätt av tre års högskolestudier som ska leda fram till en ny examen kallad polisexamen.

                                                                        

Det finns mycket i den här utredningen som jag menar är positivt!

Jag tillhör dom som anser att mycket av vad vi idag ser av slarvigt genomförda utredningar och brister i uppfyllandet av objektivitetsplikten jml. rättegångsbalkens 23 kap 4 §, har sin grund i såväl en undermålig utbildning som i att polishögskolan under perioder tagit in nästan vem som helst.
Det är heller inte särskilt motivationshöjande för många att veta att genom antagningen så är dom mer eller mindre garanterade ett jobb som poliser.

Tanken i det nya förslaget är att blivande poliser, precis som nästan alla andra, ska genomgå sin utbildning och när den är klar söka de tjänster som polisen utlyser. Det ska även bli möjligt att efter avklarade 180 p kunna läsa ytterligare ett år för specialistpoliskompetens.

                                                                                
                                                                     

Detta är huvuddragen i förslaget och så långt allt väl. Däremot så raseras en del av denna bild då man läser att samtidigt skall också vissa krav som finns idag tas bort och det är följande:

Du behöver inte vara svensk medborgare.

– Fysiska tester försvinner. (Löpning, simning, styrka samt smidighet)

– Krav på personliga egenskaper försvinner.

– Svenskprovet försvinner.

Av dessa tycker jag att man kan bortse från det sista eftersom jag förutsätter att huvuddelen av högskoleutbildningen sker på svenska och att man därigenom får examinerade poliser som på ett tillräckligt bra sätt hanterar det svenska språket i såväl tal som skrift.

De andra tre punkterna tycker jag gott kan kvarstå och då alldeles särskilt kravet på personliga egenskaper. Det vore heller inte rättvist mot dom som lägger ner tre år på en utbildning att först vid anställningstillfället få reda på att de krav som ställs på personliga egenskaper gör att vederbörande inte kan få jobb som polis.

Annars sammantaget ett bra förslag!

%d bloggare gillar detta: