Dagsarkiv: 24 maj, 2008

Friad i rätten – fälld av kommunstyrelsen!?                                                                         

…..Vi kommer att på kommunstyrelsen att anta en handlingsplan där en rad åtgärder kommer att vidtas. Alla dessa är naturligtvis helt lagliga, men där de som är kriminella kommer att få ökad uppmärksamhet och där kontrollerna angående olika former av bidrag och tillstånd kommer att göras extra noggrant…..”

Ovanstående citat är hämtat ur en politikerblogg på Norrköpings Tidningar som tillhör det moderata oppositionsrådet Jörgen Rundgren.

Ni som läst min blogg tidigare vet att jag skrivit några stycken inlägg om vad som brukar kallas ”kriminella MC-gäng”. De har inte handlat om gängen i sig utan om hur samhället väljer att angripa problematiken.

Det jag har vänt mig mot är att rättsväsendet, polisen och kommuner mer och mer tenderar att använda metoder som saknar lagstöd och jag har då utvecklat min oro för vad detta kan betyda för demokrati och rättsväsende på sikt.

Om de som är satta att stifta lag inte själva tycker att det är så viktigt att följa den, vilken respekt förväntar man sig då av den vanlige medborgaren?

Att rannsaka och döma är en uppgift som är förbehållen våra domstolar som också skall vara självständiga enligt svensk grundlag. När vi nu på detta sätt ser att politiker plötsligt ska utöva en dömande funktion så skrämmer det mig faktiskt. Särskilt också mot bakgrund av att man gör det utan att ens låta den som utpekas ha ett försvar. Detta är något vi annars brukar hänföra till s.k. ”bananrepubliker.”

Otäckt är även att se att juridiska grundprinciper naggas i kanten och urholkas efter hand. De, enligt min mening, viktigaste, att värna är dels principen om att den misstänkte är oskyldig intill dess att hans sak har prövats och han i en lagakraftvunnen dom befunnits skyldig och att var individ är ansvarig för sina egna handlingar och inte någon annans.

 

 Europadomstolen i StrasbourgFoto; Europadomstolen i Strasbourg

Den första principen är fastställd i Europakonventionens 6 artikel punkt 2. Eftersom konventionen sedan 1995 är svensk lag så innebär det alltså att det är olagligt i Sverige att betrakta någon som skyldig innan skulden är bevisad.

Uppenbarligen har politikerna i kommunstyrelsen i Norrköping en annan syn på saken. Att detta innebär att de även drar på sig en misstanke om brott tycks heller inte bekomma dem. Lite extra lustigt blir det ur läsarens synvinkel då man läser i Rundgrens blogg ovan att alla åtgärder naturligtvis är helt lagliga…..

Nu kanske någon undrar vad det är som jag mer specifikt anser vara olagligt och det ska jag berätta nu.

För det första menar jag att det är olagligt att betrakta en hel grupp eller klubb eller vilken sammanslutning som helst för kriminell. Dels beroende på vad jag skrivit ovan angående att ansvaret är den enskildes och dels för att man genom att utpeka någon som kriminell bryter mot konventionen artikel nr 6 punkten 2 ovan. I Norrköpingsfallet ska det heller inte stanna vid utpekandet utan det ska även vidtas åtgärder mot den som pekas ut.

Jag har på debattsidan i NT ställt frågor också kring hur kommunstyrelsen tänker sig att någons eventuella kriminalitet ska definieras och även frågor kring hur långt utanför MC-klubbens medlemmar man tänkt sig att gå. Flickvänner? Fruar? Föräldrar? Syskon? Släktingar? Vänner? Det finns en uppenbar risk att det till slut blir ”guilt by association” som gäller.

Om man nu verkligen kan peka ut någon såsom varande kriminell så måste ju det innebära att det finns kunskap och bevisning bakom detta påstående. Har därför också frågat om varför denna kunskap och dessa bevis inte överlämnas till polisen för att där hanteras på sätt som lagen föreskriver?

Dessa frågor har jag inte fått något svar på ännu.

Slutligen finns också en förtalsaspekt i detta. Anta att Du själv plötsligt skulle utpekas som kriminell, hur skulle Du reagera? Själv skulle jag stämma uppgiftslämnaren vid domstol på förtalsgrund.Halmstrån för fortkörare! Ge inte upp!!


Om Du misstänks för fortkörning


Tänk så lätt det är att missa en liten rackarns skylt i trafiken! Fast uppmärksammad på missen kan man bli väldigt fort av företrädesvis uniformsklädda herrar som brukar inleda med orden;  ”Jaha, det gick visst lite fort det där…….”

                                                                            

 

Om Du blir stoppad i en fartkontroll och polisen påstår att Du kört för fort är det viktigt att du kontrollerar följande:

Det finns tre mätmetoder, laser, radar och tidursmätning från helikopter, här behandlas alla tre.

1) Stanna på tecken, var vänlig mot Polisen men erkänn inte meddetsamma utan kolla att nedanstående punkter stämmer.

2) Kontrollera och dokumentera mätplatsen, har du kamera med dig fotografera. Försök komma ihåg hur bilar intill dig var placerade på vägen. Polisen kan ju ha mätt på fel bil.

3) Be att få se bevis på repetitionsutbildningen hos den som mätt, den får vara max ett år gammalt

4) Kontrollera instrumentet. Både radarn och lasern skall vara periodiskt kontrollerade och dokumenterade.

Ett platsprotokoll skall finnas med uppgift för radarn

1. fixpunkt

2 kontrollfordonens placering

3 antennens placering

4 mätplats och riktpunkt för radarlob. För laser gäller ett

platsprotokoll över kontrollplatsen och daglig kontroll av

instrumentets avståndsfunktion mot ett fast föremål.

Avståndet skall vara uppmätt med ett stålmåttband och vara minst 20 meter.

Tidpunkten skall antecknas i platsprotokoll.

Daglig sikteskontroll ska göras mot ett föremål minst 20 och max 200 meter bort.

Tidpunkten skall antecknas i platsprotokollet.

Manuell funktionskontroll skall utföras före och omedelbart efter mätningarna.

Tidpunkten för kontrollen skall antecknas i protokollet.

För båda mätsätten skall platsprotokollet föras löpande under kontrollen och signeras av mätkontrollanten.

Platsprotokollet skall förvaras på ett betryggande sätt och du skall ha tillgång till detta.

Ändringar eller tillägg får inte göras.

 


Nu har du förhoppningsvis träffat en trevlig Polis som talat om för dig i vänliga ordalag att du kört för fort och kommer att få böter för detta eller i värsta fall böter och yrkesförbud dvs. indraget körkort.


Ge inte upp hoppet och erkänn inte heller.

Du behöver inte finna dig i Polisens påstående utan har rätt till rådrum.

Detta betyder att du har 24 timmar på dig att kontrollera att allt gått rätt till och att alla protokoll finns.

Försök komma på någon annan faktor som kan vara till din fördel.

Om du inte erkänner kommer du att bli kallad till tinget för en tingsrättsförhandling.

Detta betyder att polismännen också kommer att bli kallade att vittna.

Med all säkerhet har det nu förflutit en lång tid sedan händelsen och dessa poliser har haft anledning att, under den tid som gått, stoppa ytterligare ett mycket stort antal bilar.

Har Du då inte utmärkt Dig särskilt finns goda möjligheter att de helt enkelt glömt Dig eller blandar ihop Dig med någon annan.

Du kan aldrig få mer i böter än du skulle ha fått vid första tillfället.

Tillsammans med kallelsen till tinget brukar det även följa med ett papper där man kan erkänna och då slippa inställa sig.

Lagar och paragrafer kan användas på många olika sätt, det här är ett av dom…!  😉

 

                                            

%d bloggare gillar detta: