Försäkringskassan kanske borde sjukskrivas?


                                                                     

”Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt.”

Är det möjligen fler än jag som tycker att det finns roligare saker att göra än att ägna massor av tid åt att kommunicera med Försäkringskassan?

Följande har jag varit med om i ett ärende där jag fungerar som ombud för en kille i Stockholm.

Min klient har varit sjukskriven en längre tid men i ett beslut från mitten av mars förklarar F-kassan att dom minsann vet bättre och beslutar att fr.o.m. den sista februari ställa in utbetalningarna av sjukpenning. Beslutet grundas på att deras försäkringsmedicinske rådgivare tittat på papper och kommit till slutsatsen att här kan det arbetas!

Som en liten parentes kan sägas att det är synd att vi inte har fler läkare med den utomordentliga kompetensen att de dels kan läsa och dels genom att läsa vad en kollega, som träffat patienten, kommit fram till, kan ställa en diametralt motsatt diagnos. Det blir ännu underligare när dessa nya medicinska diagnoser baseras på politiska beslut. Jag har i min enfald trott att när en doktor säger att jag är sjuk så är jag sjuk men uppenbarligen är det en politiker jag ska gå till nästa gång jag har ont i halsen…….

 

Nåväl, åter till berättelsen: Min klient skriver, då han fått del av beslutet, en kort överklagan i vilken han begär att kassan ska göra en omprövning. En tid senare blir jag engagerad att fortsätta processen eftersom klienten är sjuk och inte orkar driva frågan vidare på egen hand.

Jag inleder, efter att ha talat en första gång med handläggaren på kassan, med att skicka en fullmakt för mig att företräda N.N.

Ett par dagar senare ringer jag ånyo till handläggaren för att kunna inleda en diskussion i ärendet men får beskedet att fullmakten ännu inte anlänt och att det möjligen kan bero på att den skickats till Östersund (tror jag att det var) för inscanning i systemet. Lät i mina öron som ett krångligt system men det kan inte jag göra något åt så jag ber att få återkomma lite längre fram.

Så gör jag också men får samma besked om att fullmakten ännu inte dykt upp varför jag helt enkelt meddelar att jag skickar en till för säkerhets skull.
Ringer sedan åter efter ca. 5 dagar men inte heller detta brev har nått mottagaren.
Jag ska här inte berätta vad jag tänkte men inte var det några varma och kärleksfulla tankar……

Efter tio dagar har så den omtalade fullmakten dykt upp och det är dags att börja tala om min klient överprövningsbegäran. Trodde jag.
Det visar sig nämligen att dessa papper (bifogat fanns även ett brev från den behandlande läkaren) inte heller går att återfinna utan de ”måste ha kommit bort…..” Gissa vad jag tänker nu då…!?

Vi kommer överens om att jag skall ordna fram kopior och skicka dessa till kassan snarast eftersom tvåmånadersgränsen för överklagande närmar sig snabbt och jag får även muntligen ett löfte om att tiden för överklagandet förlängs mot bakgrund av de problem i kommunikationen som varit.

Då mitt förtroende för denna myndighet inte direkt stärkts av den senaste tidens händelser, beslutar jag mig för att få löftet om förlängd tid bekräftat av någon i chefsposition. Av det skälet och med syftet att få fram ett namn på en sådan person börjar den mailväxling som ni straxt ska få ta del av.

Först vill jag bara berätta att den första fullmakten dök upp igår! Det ringde nämligen en kvinna från kassan och berättade att den varit i Västerås. Detta föranledde mig att spontant ställa frågan: Varför då?

Det fanns inget specifikt skäl till detta men efter lite logiskt tänkande kom jag fram till följande hypotes:

Fullmakten är formulerad med en inledning som lyder, ”Härmed befullmäktigas Michael Gajditza, personnummer, att……..osv.”
Jag är tämligen övertygad om att fullmakten anlänt på den adress den skickades till och att någon där tagit upp den, läst inledningsraden och sett mitt personnummer, varefter detta knappats in i nån dator. Resultatet visar att jag bor i Västerås och då skickas också fullmakten dit……… Det är som sagt en hypotes men i mina ögon en fullt rimlig sådan.

Tillbaka till den mailväxling med kassans kundtjänst som kommer att bli resultatet av min fråga i ett första mail den 12/5 i vilket jag skriver följande fråga; ”Vem är chef för F-kassan S-ort?”

När jag den 14/5 ännu inte hört något så skickar jag ett mail till där jag säger just detta att jag inte fått svar på min fråga från den 12/5.
Dagen efter, den 15/5 kommer det första mailet från kassan och i detta står följande: 

”Beklagar om du inte har fått svar på tidigare e-post.

I din bilaga om ”förfrågan” undrar du vem som är chef för Försäkringskassan i S-ort.

Vilken ort menar du? Vilket lokal kontor undrar du över?

Återkom med fullständig uppgift så att vi kan hjälpa dig vidare.”

Jag erkänner att jag kunde formulerat mig klarare i mitt första mail. Problemet med kommunikation är att ibland när något framstår som självklart i egna ögon så tror man att det är lika självklart för andra. Så är det naturligtvis inte.

Jag skickar ett förtydligande:

”Detta är vad som står i brevhuvudet på ett brev jag fått från F-kassan:
Sthlm LFC Sthlm Söderort, med postadress Box70288, 107 22  Stockholm och besöksadress Hornsgatan 18. Hoppas det räcker som info.”

Det måste det ha gjort för sent på eftermiddagen samma dag nås jag av detta besked:

”Hej

Ditt mail har vidarebefordras till områdeschefen för Söderort.”

Lite förvånat svarar jag omedelbart följande:

”Det var ju just det namnet jag ville ha…..!

Vad heter områdeschefen för Sthlm Söderort?”

Det svarsmail som kommer från kassan som svar på den i mitt tycke raka och enkla frågan får mig faktiskt att bli stum en liten stund och förvånat läser jag det för säkerhets skull ett par gånger till men det står faktiskt precis så här (kursiveringen är dock min):

”Hej.

Vi har ingen möjlighet att hitta namnet på områdeschefen för Söderort.

Men vi har en lista över enhetschefer men då behöver vi mer information från dig. Enhetscheferna är många och ansvarar för olika ärenden så vi behöver veta vilket ärende det avser.

Eller så väntar du till du hör något från områdeschefen som ditt mail har vidarebefordrats till.”

Kassans egen kundtjänst kan alltså inte hitta/har ingen möjlighet att hitta namnet på en av deras egna anställda chefer! Undrar hur den stackars människan får lön….?? I mitt nästa mail uttrycker jag därför en mild förvåning på detta sätt:

”Ert besked i Ert senaste mail är för mig fullständigt obegripligt!
Menar Ni på fullt allvar att kundtjänst hos Försäkringskassan inte kan ta reda på namnet på en av Försäkringskassans områdeschefer?”

Tydligen så är detta omöjligt för straxt därefter kommer: ”Hej, har vidarebefodrat din fråga till Lokala Försäkringscentger Söderort Stockholm.”

Ska även berätta att de sista två mailen är från igår den 19/5.

Sent på eftermiddagen igår så plingar det i mailen igen och detta dyker upp, fortfarande från kundtjänsten: ”Hej, hon heter Ingrid Jansson.”

Yes!!! Äntligen är min spontana reaktion, då kan jag ta kontakt med henne imorgon 20/5 och äntligen få den här delen av ärendet avklarad! Trodde jag………. för nu plingar det igen och det här lilla meddelandet uppenbarar sig:

”Med anledning av din förfrågan, Maria Johansson heter chefen för Lokala Försäkringscentret Stockholm Söderort. Hennes telefonnummer är….”

Jaha, vad säger man? Idag har jag faktiskt inte ens fösökt utan bl.a. skrivit ner de här raderna istället. Nio dar har gått och ännu har jag inget definitivt svar på frågan. Roade mig också med att räkna antalet inblandade tjänstemän och kom fram till att det är minst elva stycken som ägnat varierande lång tid åt detta. Inte utan att jag funderar på kostnaden……

Ska inte dra några slutsatser idag utan nöjer mig med detta. Ärendet är ju, som ni ser, inte heller klart ännu. Har även för avsikt att tillställa någon/några av F-kassans högre chefer detta när allt är klart för det vore onekligen roligt att höra deras syn på saken.

7§ Förvaltningslagen (1986:223) inleds med följande ord:

”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt…”

Jag är väl inte helt säker på att det har skett här….. (forts. följer)

"Kan söka ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete."

 

 

 

 

 

”Kan söka ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 20 maj, 2008, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 6 kommentarer.

 1. Chister Nilsson

  Otroligt.
  Jag har haft en Fk handläggare som skickat mej till Af. Efteersom jag är sjuk sedan en hjärtinfarkt 2007 så meddelar Af vilken handläggare jag skall ha hos de, samt att eftersom jag är sjukskriven så måste vi ha ett överlämningsmöte med Fk innan dom arbetar med mej.
  Jag skickar email till nämnd Af handläggare men en mindre presentation. Han svara att han bokar ö-möte med Fk. Jag hör av mej när Fk svarat skriver Af.
  Dagen före mötet emailar jag Af för besked att Fk inte svarat. Han kollar per telefon. Fk kan ej komma. Af lämnar besked då till min Fk handl att han skall gå på nytt uppdrag nästa vecka så Fk får namn av honom på nya Af handläggaren. Hon skall kalla oss till mötet.Jag ringer även till min Fk handl och vi dickuterar att jag fortfarande har stora besvär med yrsel och hjärtproblem. Hon talar om att hon ringt Af 100 ggrutan att få kontakt med min Af handl. Ber henne skicka email om detta. Email kommer ” jag har utan framgång sökt NN på Af några ggr utan framgång. Nu händer inget, Fk vet nu att man måste ha Ö-möte för min handläggning men hon gör inget för att kontakta Af för att få igång mej där.Nu händer inget förrän 3 månader senare då min nya Af handl skriver att hon skall skicka meddelande till min akassa eftersom jag ej varit arbetssökande aktivt. DET SLUTAR HÄR MED ATT JAG NU HAR VARKEN Akassa eller sjukersättning och förlorar året efter mitt hus och lever idag på förtispension på 6.500:- i månaden till 2 vuxna och 2 barn. de går bara ente

  Tack för ordet

 2. Hej,Jag försöker desperat få reda på vad min handläggare heter (bor på Södermalm, Stockholm) och de säger på FK att hon ska ringa upp men de vet inte vem det är. Hon har inte ringt än och nu är det andra dagen jag väntar på just det. På FK:s sida står det att om man inte fått beslut efter 6 veckor så ska man kontakta kundtjänst och det har jag gjort varje dag den senaste tiden eftersom tiden gått. Ibland säger de att de jobbar för fullt med mina papper och ibland säger de att de kan se att alla papper kommit in men inte hur det går. Vet du hur jag får veta vem som är min handläggare och hur jag får kontakt med henne? Jag är både ledsen och desperat eftersom hyra och räkningar måste betalas denna vecka. Hoppas du kan hjälpa min med svar.Vänliga hälsningarElsa

  • Michael Gajditza

   Hej!Du kan få namn och telenummer till chefen för försäkringscenter söderort av mig. Jag vill inte lägga ut det här eftersom det då blir offentligt men skicka mig din mailadress via min mail på bloggen så tar vi det den vägen. Om inte hon kan hjälpa dig så vet hon iaf vart du ska vidare. Problemet är att dom inte är riktigt kloka på kassan. Jag har t.ex en fullmakt fr en klient som jag begärt att få tillbaka. Det var fem veckor sedan och det besked jag har fått är att den är beställd men att den ligger i ett bergrum i Kumla…..Så imorgon ska jag ringa chefens chef…

 3. Herregud.. det här ju verkligen skrämmande!! Det får inte gå till så här. Det vore intressant att se vad Försäkringskassans chefer säger om det här.. hmm.. *funderar* om det nu finns någon chef….

  • Michael Gajditza

   Hej! Alltid roligt när någon har nytta/nöje av det man skriver så tack för kommentaren!

Lämna ett svar till Elsa Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: